Костенко Андрій Анатолійович

Перелік заходів та показників оцінки доопераційного стану донора. Обстежено 37 донорів органів (17 трансплантація нирки, 20 трансплантація печінки)

Кожний вид обстеження оцінювався по бальній системі. Використан чотириступенева система оцінки доопераційних показників в балах. Проведено маркування кожного виду обстеження. Відсутність порушення визначено як 0 балів, верхня межа норми - 1 бал, порушення - 2 бали, суттєве порушення - 3 бали.

Визначені такі види обстеження. Анамнез, Загальний аналіз крові, Біохімія крові, коагулограма. Бактеріологічне дослідження, імунологічне дослідження, ехокардіограма, ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини, дуплексне дослідження судин черевної порожнини, ФГДС, рентгенологічне дослідження, консультація спеціалістів, загальний аналіз сечі, проба Реберга.

При суттєвому порушенні одного з показників донорська функція не можлива. Необхідна корекція і лікування. Далі для кожного пацієнта розраховувалась сумарна кількість балів, яка виявилася від 0 до 12.

Дані анамнезу включають такі суттєві для донорства

ЗАЛЕЖНІСТЬ РИЗИКУ ВІД ВІКУ ДОНОРІВ ОРГАНІВ

Виявляється, що середній вік донора, який не має значних доопераційних порушень 3-4 бали ризику складає 41+/- 2 (р=0,05) роки, в віці понад 46 років досягає 12 +/- 3 (р = 0,05) Кращі показники мають жінки. Оскільки середній сумарний бал ризику в них на 14% нище ніж у чоловіків, а також вони на 15% швидше виписуються із стаціонара після трансплантації.

ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ДОНОРІВ В СТАЦІОНАРІ ПІСЛЯ ЗАБОРУ ОРГАНУ

Зі збільшенням кількості балів доопераційного ризику підвищується термін перебування хворого в стаціонарі, тобто його післяопераційна реабілітація

Так цей термін підвищується від 16,9 +/- 1,8 ( р =0,05) там де 3-4 бали до 42 днів при 12 балах ризику.

Очевидно, що у хворих з великою кількостю балів ризику післяопераційний період ускладнюється

Це наглядно демонструє і наступний графік

КІЛЬКІСТЬ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ

Відбір та інтраопераційна безпека донора

Таким чином, при аналізі передопераційного стану донора ми повинні враховувати можливий ризик, і при його високому ступені відмовляти пацієнту в його бажанні стати донором, тому що це небезпечно для його життя.