Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева Национальной академии медицинских наук Украины»

ул. Пушкинская, 82

Рейтинг:
0 0

Структура клініки відповідає науковим напрямкам, закріпленим за інститутом. Клінічна база інституту налічує 220 стаціонарних ліжок та 30 стаціонару денного перебування , що дозволяє лікувати щорічно близько 4000 хворих на рак грудної, щитоподібної, передміхурової залоз, легень, жіночої статевої сфери, травного тракту, а також хворих з поліцитемію, променевими ушкодженнями. Крім надання спеціалізованої медичної допомоги, в клінічних підрозділах проводиться апробація нових методів променевої діагностики та лікування, апробація фармпрепаратів, медичної техніки. У поліклінічному відділенні щороку отримують висококваліфіковану допомогу близько 25 000 хворих. На базі клініки з 1957 р. працює Державна диспансерна комісія з нагляду за особами, які працюють у сфері дії іонізувального випромінення.

В структуру інституту входять: відділення радіонуклідної діагностики і терапії; променевої терапії; хемотерапії; онкохірургії; анестезіології – з ліжками для інтенсивної терапії; променевої патології; гінекологічної онкології; кабінети: рентгенівський, ендоскопії, ультразвукової діагностики, функціональної діагностики; лабораторії: клінічної діагностики, патоморфології з групою електронної мікроскопії; наукові лабораторії: патофізіології та експериментальної терапії радіаційних уражень; протирадіаційних препаратів; радіаційної імунології; радіаційної ендокринології; радіаційної цитогенетики; повіркової дозиметрії; відділ наукової організації радіологічної допомоги населенню з групою захисту інтелектуальної власності; центральна лабораторія радіаційної гігієни медичного персоналу; віварій, бібліотека. Інститут є базою Центральної диспансерної комісії з нагляду за особами, що працюють у сфері дії йонізувального випромінення.

Водночас із традиційними в Інституті виконуються сучасні оригінальні методи дослідження: іонізувальний і термолюмінесцентний методи дозиметрії радіаційних випромінювань, методика мамографії та мамодуктографії з прицільною біопсією, радіонуклідна діагностика з використанням сучасних радіофармпрепаратів. В програму обстеження онкологічних хворих включено імунофлуоресцентні, імунохемолюмінесцентні, радіоімунологічні методи визначення експресії онкомаркерів, гормонів, імуноглобулінів та імуногістохімічний метод виявлення експресії рецепторів естрогенів. Методом флуоресцентної гібридизації (FISH) вивчаються рівні аберації хромосом, широко використовуються методи визначення стану про- та антиоксидантної ланок окислювального гомеостаз. Оцінка імунного статусу дається з урахуванням імунофенотипових характеристик лімфоцитів методом непрямої імунофлуоресценції. Проводяться морфологічні, електронно-мікроскопічні методи виявлення апоптичних клітин пухлин.

www.medradiologia.kharkov.ua

ВХОД или регистрация

Забыли пароль?

Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая «Зарегистрироваться»
вы соглашаетесь с правилами пользования

Войти с помощью:

Назад