zdrastweti mne 32 goda god nazat omenya poeweelsya gemoroy y nimogo podaeti k wracho ya...

Есть ответ
zdrastweti mne 32 goda god nazat omenya poeweelsya gemoroy y nimogo podaeti k wracho ya baius wremenno isshezayut a opyat poyawetsya pojaluesta posowetetes somnoy krov techeni nesto toko nimnoshko bol yest.

Ответы врачей