Жданова Наталья Николаевна

На порталі періодично будуть з’являтись анотовані тематичні патентні добірки з найактуальніших проблем медицини, які будуть формуватись з новіших патентів України на винаходи.

Використовувані джерела інформації:

  • офіційний бюлетень «Промислова власність» (видається з 1993 р.);

  • описи до патентів України.

Сподіваємось, що ця інформація буде корисною та цікавою для науковців, винахідників та патентознавців.п. UA № 45104 А

МПК А61В5/00, А61К31/28, 33/24

Пріор. 17.05.2001

Публ.15.03.2002, Бюл. № 3, 2002 р.

Винахідники: Стародуб Євген Михайлович, Паньків Ігор Богданович, Шостак Світлана Євгенівна
Власник патенту: Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

Спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки

(Treatment of gastric or duodenal ulcer disease.
Priority 7.05.2001.
Publication 15.03.2002, Bull.№3, 2002.
Inventors: Starodub E.M., Pankiv I.B., Shostak S.E.
Owners of patent: I.Ya. Gorbachevskyi State Medical Academy ,Ternopil)

Спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки полягає у тому, що застосувують медикаментозні препарати блокатори протонної помпи, наприклад, омепразол з метою блокування продукції соляної кислоти для стійкого підвищення рН середовища шлунка, що сприяє рубцюванню виразкових дефектів шлунка і дванадцятипалої кишки. Додатково застосовують антимікробні середники та засоби імуномодуляції, за рахунок чого досягають підвищення антибактеріальної дії. А саме, застосовують електролітний розчин срібла у дозі 5мг.л1 по 20мл тричі на день за 1 годину до їди і даларгін по 1,0мл внутрішньом'язово двічі на день.

Спосіб забезпечує високий рівень антибактеріальної дії, без ризику виникнення алергічних реакцій у хворих, чим досягається високий рівень клінічної ефективності способу.п. UA № 43213 А

МПК А61К31/00

Пріор. 10.04.2001

Публ.15.11.2001. Бюл. № 10, 2001 p.

Винахідники: Вдовиченко Валерій Іванович, Данилейченко Валерій Васильович, Федечко Иосиф Михайлович, Острогляд Анастасія Валеріївна, Бодревич Богдан Богданович, Січкоріз Лідія Орестівна
Власник патенту: Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

Спосіб лікування виразкової хвороби

(Treatment of ulcer disease.
Priority 10.04.2001.
Publication 15.11.2001, Bull.№10, 200 1.
Inventors: Vdovichenko V.I., Danileichenko V.V., Fedechko I.M., Ostroglyad A.V., Bodrevich B.B., Sichcoriz L.O.
Owners of patent: Danylo Halitskyi State Medical University, Lviv.)

Спосіб полягає в тому, що протягом перших 10 днів хворому призначають омепразол по 20 мл двічі на день та додатково призначають колоїдний вісмут по 2 таблетки тричі на день та урсодезоксихолеву кислоту по 250 мг двічі на день, а потім ще протягом 20 днів урсодезоксихолеву кислоту в тій же дозі.

Застосування комбінації медикаментів омепразолу та двох медикаментів не антибіотиків (колоїдний вісмут та урсодезоксихолева кислота), до яких резистентності з боку бактерій не буває, дозволяє досягти ефективності ерадикації інфекції 92%, що відповідає вимогам Міжнародного консенсусу з лікування хелікобактерної інфекції.п. UA № 39349А

МПК A61K31/00, A61K39/00

Пріор.23.05.2000

Публ.15.06.2001р.Бюл. № 5, 2001р.

Винахідники: Гриценко Іван Іванович, Шамшонкова Тамара Петрівна, Мосійчук Лідія Миколаївна, Григоренко Олена Іванівна, Кудрявцева Валентина Євгенівна, Демешкіна Лариса Вікторовна, Гриценко Віта Іванівна, Щербиніна Марина Борисівна, Крекнін Олександр Федорович

Власник патенту: Український науководослідний інститут гастроентерології

Спосіб лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з helicobacter pylori

(Treatment of duodenal ulcer disease, associated with Helicobacter pylori.
Priority 23.05.2000.
Publication 15.06.2001, Bull.№5, 2001.
Inventors: Gritsenko I.I., Shamshonkova T.P., Mosiichuk L.M., Grigorenko O.I., Kudryavtseva V.E., Demeshkina L.V., Gritsenko V.I., Shcherbinina M.B., Kreknin O.F.
Owners of patent: Ukrainian ScientificResearch Institute of Gastroenterology)

Спосіб дозволяє одночасно нормалізувати імунний статус хворого і за рахунок цього підвищити ефективність лікування, прискорити зникнення клінічних проявів захворювання та забезпечити ерадикацію HP.

Такий ефект досягається за рахунок того, що крім антихелікобактерних та антисекреторних засобів додатково використовують специфічні аутоцитокіни, які вводяться підшкірно у дозі 50100 мкг у 1,52,0 мл фізіологічного розчину у 57 місцях на передній поверхні передпліччя 23 рази з інтервалом 57 днів.

Антихелікобактерна терапія включає використання антибіотиків (тетрациклін), антимікробних препаратів (метронідазол), препаратів вісмуту та антисекреторний засіб (фамотидін). Однак поряд з тетрацикліном по 0,4 г 4 рази на день та метронідазолом по 250 мг 4 рази на день застосовують як антихелікобактерний засіб денол по 2 таблетки 2 рази на день протягом 10 днів. Фамотидін використовують по 20 мг 2 рази на день протягом 2028 днів.

Додаткове підшкірне введення ендогенних регуляторних пептидів (цитокінів) хворим з деякими захворюваннями органів травлення покращує терапевтичний ефект базової терапії та сприяє нормалізації імунного статусу.

Поєднане використання фамотидіну, денолу, тетрацикліну, метронідазолу та специфічних аутоцитокінів забезпечує отримання визначеного ефекту.п.UA № 38434 А

МПК A61K31/00, A61K39/00

Пріор. 04.07.2000

Публ.15.05.2001р. Бюл. №4, 2001р.

Винахідники: Гриценко Іван Іванович, Щербиніна Марина Борисівна, Кудрявцева Валентина Євгеніївна
Власник патенту: Дніпропетровська державна медична академія

Спосіб лікування пептичної виразки шлунка

(Treatment of peptic ulcer of stomach.
Priority 04.07.2000.
Publication 15.05.2001, Bull.№4, 2001.
Inventors: Gritsenko I.I., Shcherbinina M.B., Kudryavtseva V.E.
Owners of patent: Dnipropetrovsk State Medical Academy)

Спосіб містить сучасну схему потрійної або четвертної антіхелікобактерної терапії, засновану на інгібіторах протонової помпи, яку проводять протягом 710 днів.

Додатково як імунокоректор використовують аутоцитокіни, а як засіб, що поліпшує регіонарний кровообіг, агапурин драже (пентоксифилін).

Антисекреторні препарати групи інгібіторів протонової помпи використовують протягом 46 тижнів, аутоцитокіни вводять тричі з інтервалом 45 днів підшкірно у кількості 2,53,0 мл у 57 крапок передпліччя чи животу (0,30,4 мл у кожну крапку). Агапурин драже (пентоксифилін) 3x200 мг використовують протягом 1 тижня, потім 3x100 мг протягом 35 тижнів.

Спосіб забезпечує високий лікувальний ефект за рахунок досягнення відновлення показників клітинного імунитету.п.UA № 36309 А

МПК А61В5/00

Пріор. 30.11.1999

Публ. 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р.

Винахідник: Фатуна Юрій Михайлович
Власник патенту: Ужгородський національний університет

Спосіб лікування виразкової хвороби, ускладненої перфорацією або кровотечею, у людей похилого віку

(Treatment of ulcer disease, complicated by perforation or bleeding, in patients of advanced age.
Priority 30.11.1999.
Publication 16.04.2001, Bull.№3, 2001
Inventor: Fatuna Yu.M.
Owners of patent: Uzhhorod National University)

Спосіб включає проведення в післяопераційному періоді антигелікобактерну та антисекреторну терапію, перед застосуванням якої хворому протягом 710 днів призначають периферичні вазодилятатори і одночасно здійснюють спостереження за станом його здоров'я.

Спостереження за станом здоров'я хворого здійснюють щоденним контролем артеріального тиску та пульсу і періодичним контролем електрокардіограми.

Даний спосіб має такі переваги:

  • враховуються всі можливі чинники виникнення захворювання;

  • досягається висока ефективність лікування;

  • зменшується кількість рецидивів;

  • підвищується надійність лікування, покращується стан здоров'я та самопочуття хворого.п.UA № 35912 А

МПК А61К31/00

Пріор. 25.03.1999

Публ. 16.04.2001, Бюл. № 3,2001 p.

Винахідники:Захараш Михайло Петрович, Шишкіна Тетяна Іванівна, Іванова Надія Володимирівна
Власник патенту: Військовомедична установа служби безпеки україни (ВМУСБУ)

Спосіб лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки

(Treatment of gastric and duodenal ulcer disease.
Priority: 25.03.1999
Publication:16.04.2001, Bull.№3, 2001.
Inventors: Zakharash M.P., Shyshkina T.I., Ivanova N.V.
Owners of patent: MilitaryMedical Establishment of Ukraine Security Service)

Спосіб полягає в тому, що на фоні базисної терапії ранітидіном застосовують електрофорез водорозчинного концентрату мікромакроелементів "Краплі Береш Плюс" на епігастральну ділянку на протязі 23 тижнів щоденно, крім вихідних; час впливу 1520 хвилин, на курс лікування 1015 процедур. Вплив на епігастральну ділянку проводять за допомогою електродів площею 200 см2 від апарату для гальванізації "ПотокГ" з розміщенням аноду з препаратом у верхній частині живота, катоду з 5% розчином аскорбінової кислоти на рівні сегментів Т7Т10 при щільності струму 0,05 мА/см2. Розчин крапель Береш Плюс готують із розрахунку: 4045 крапель в 2 мл дистильованої води, при цьому розчин вводять з аноду, а з катоду вводять 5% розчин аскорбінової кислоти.

Спосіб сприяє ліквідації синдрому вторинного імунодефіциту, що супроводжується активацією репаративних процесів у слизовій оболонці шлунку та дванадцятипалої кишки.п.UA № 36219 А

МПКА61 В5/00, А61К31/43

Пріор.18.11.1999

Публ. 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 p.

Винахідники: Передерій В'ячеслав Григорович, Ткач Сергій Михайлович, Передерій Ольга В'ячеславівна, Швець Олег Віталійович
Власник патенту: Національний медичний університет ім. 0.0. богомольця (НМУ)

Спосіб діагностики та оцінки ефективності лікування інфекції helicobacter pylori

(Diagnosis and effectiveness assessment of infection Helicobacter pylori treatment.
Priority 18.11.1999.
Publication 16.04.2001, Bull.№3, 2001.
Inventors: Perederii V.G., Tkach S.M., Perederii O.V., Shvets O.V.
Owners of patent: O.O.Bogomolets National Medical University)

Спосіб здійснюють на підставі встановлення уреазної активності інфекційного агента, при цьому проводять дихальний тест з використанням 13Ссечовини, визначають різницю у вмісті 13СО2 між першою та другою дихальними пробами і якщо різниця складає більше ніж 3,5% роблять висновок про наявність активної інфекції Helicobacter pylori.

Спосіб є неінвазивним, не вимагає проведення фіброскопії, крім того, 13СДТ значно переважає швидкий уреазний тест у чутливості та специфічності.п. UA № 36807 А

МПК А61 К31/00, А61М31/00, А61М37/00

Пріор.10.02.2000

Публ. 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 p.

Винахідники: Гомоляко Ірина Володимирівна, Рижій Леонід Михайлович, Бурий Олександр Миколайович, Григорова Ірина Володимирівна, Крощук Володимир Володимирович, Шматко Володимир Іванович
Власник патенту: Інститут клінічної та експериментальної хірургії академії медичних наук україни

Спосіб лікування виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої із хелікобактерною інфекцією

(Treatment of duodenal ulcer disease associated with Helicobacter pylori infection.
Priority 10.02.2000.
Publication 16.04.2001, Bull.№3, 2001.
Inventors: Gomolyako I.V., Ryzhii L.M., Buryi O.M., Grygorova I.V., Kroshchuk V.V., Shmatko V.I.
Owners of patent: Institute of Clinical and Experimental Surgery of Ukraine AMS)

Спосіб включає використання медикаментозних засобів та насичення тканин організму киснем. Насичення тканин організму киснем здійснюється шляхом наповнення шлунку киснем протягом 11,5 години, курс прийому медикаментозних препаратів продовжується до 37 днів. Киснєтерапію здійснюють шляхом введення в порожнину шлунку тонкого зонду, який приєднують до джерела кисню. Подачу кисню проводять до відчуття наповненості шлунку. Процедуру повторюють 56 разів під час сеансу. Сеанси повторюють щоденно протягом 14 днів натщесерце.

Спосіб не має протипоказань, забезпечує скорочення термінів лікування антибактеріальними препаратами, нормалізує регенераторні процеси, покращує кровообіг, зменшує побічні дії.п.UA №37912 А

МПК А61К31/00

Пріор.04.05.2000

Публ.15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р.

Винахідники: Вільцанюк Ірина Олександрівна, Яковлева Ольга Олександрівна, Головченко Олександр Іванович, Осолодченко Тетяна Павлівна, Геращенко Ігор Іванович, Вільцанюк Олександр Опанасович, Біктіміров Віктор Васильович
Власник патенту: Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Спосіб лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, пов'язаних з helicobacter pylori

(Treatment of gastric and duodenal ulcer disease associated with Helicobacter pylori.
Priority 04.05.2000.
Publication 15.05.2001, Bull.№4, 2001.
Inventors: Viltsanyuk I.O., Yakovleva O.O., Golovchenko O.I., Osolodchenko T.P., Gerashchenko I.I., Viltsanyuk O.O., Bictimirov V.V.
Owners of patent: M.I.Pirohov State Medical University, Vinnytsya)

Спосіб включає призначення антисекреторного та двох антибактеріальних препаратів. В якості додаткового антихелікобактерного препарату призначається препарат групи нітротіазолу 2ацетиламіно5нітротіазол (нітазол), який має вищу антихелікобактерну активність ніж метронідазол. Нітазол відноситься до препаратів іншої хімічної групи, що дозволить поряд з отриманням вираженого терапевтичного ефекту подолати резистентність Helicobacter pylori до аналогічних антимікробних схем із застосуванням імідазолів.

Спосіб підвищує процент ерадикації хелікобактерної інфекції, дозволяє скоротити термін лікування в стаціонарі та забезпечує стійку ремісію.п. № 37913 А

МПК А61К31/00

Пріор.04.05.2000

Публ.15.05.2001, Бюл.№4, 2001р.

Винахідники: Вільцанюк Ірина Олександрівна, Осолодченко Тетяна Павлівна, Яковлева Ольга Олександрівна, Головченко Олександр Іванович, Геращенко Ігор Іванович, Вільцанюк Олександр Опанасович, Біктіміров Віктор Васильович
Власник патенту: Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Спосіб лікування захворювань шлунковокишкового тракту, пов'язаних з helicobacter pylori

(Treatment of gastrointestinal diseases associated with Helicobacter pylori.
Priority 04.05.2000.
Publication 15.05.2001, Bull.№4, 200.
Inventors: Viltsanyuk I.O., Osolodchenko T.P., Yakovleva O.O., Golovchenko O.I., Gerashchenko I.I., Viltsanyuk O.O., Bictimirov V.V.
Owners of patent: M.I.Pirohov State Medical University, Vinnytsya)

При проведенні лікування за способом призначають: препарат вісмуту, антибіотик, а в якості додаткового антихелікобактерного препарату призначається похідне нітротіазолу 2 ацетиламіно 5 нітротіазол (нітазол) по 0,1 г 3 рази на день протягом 7 днів. Як антибактеріальний засіб використовують тетрациклін та метронідазол, а в якості препарату вісмуту призначають колоїдний субцитрат вісмуту – ДеНол.

Спосіб забезпечує високу ступінь ерадикації та стійку ремісію захворювання при відсутності побічних явищ.