Організація-розробник:
Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, ЗАО “Укрпрофоздоровниця”

Укладачі:
Поберська В.О., Дриневський М.П., Крадінова О.О., Татаурова В.П., Філіпова Н.В., Будрейко О.А., Чумак С.О., Костюк О.В., Джигора С.Л., Сиротина Г.С., Колесник К.Є.

The institute-elaborator:
Ukrainian Scientific-Research Institute of Children’s Balneology and Physiotherapy of Ukraine MPH, Kyiv; Institute of Children and Teenagers’ Health Care of Ukraine AMS; Joint-Stock Company «Ukrprofozdorovnytsia»

Compliers:
Poberska V.O., Drynevskyi M.P., Kradinova O.O., Tataurova V.P., Filipova N.V., Budreiko O.A., Chumak S.O., Kostiuk O.V., Dzhigora S.L., Syrotyna G.S., Kolesnyk K.Ë.

Невпинне зростання розповсюдженості цукрового діабету серед дітей і підлітків, довічний перебіг захворювання, ранній розвиток ускладнень з боку різних органів і систем, що призводять до інвалідізації хворих, відносять проблему надання медичної допомоги цим хворим до розряду медико-соціальних. Одним із важливих етапів в загальній системі лікувальних і оздоровчих заходів для дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет, є санаторно-курортне лікування, яке включає санаторно-охоронний режим, дієтичне харчування, кліматолікування і використання природних бальнеологічних факторів курорту в сполученні з дозованою лікувальною фізкультурою, масажем, за показанням – фізіотерапевтичними процедурами.

За рекомендаціями авторів, направленню в санаторії для медичної реабілітації підлягають діти і підлітки у віці від 3 до 16 років, хворі на цукровий діабет І і ІІ типів в фазі компенсації і субкомпенсації (глікемія не перевищує 10-12 ммоль/л, добова глюкозурія не перевищує 5-10% від цукрової цінності їжі, відсутність кетоацидозу і гіпоглікемічних станів), з відсутністю ускладнень або наявністю початкових функціональних стадій діабетичної ангіопатії, нефропатії, гепатозу, нейропатії та супутньої патології: гастриту, гастродуоденіту у фазі ремісії, дискінезії жовчовивідних шляхів, холециститу, холангіту у фазі ремісії, нейродерміту у фазі ремісії, артропатії, еутиреоїдного зобу (лікування тільки в осінньо-зимовий період року). Перед направленням у санаторій хворого за місцем проживання повинні обов’язково оглянути педіатр, ендокринолог, психолог та надати докладну виписку про стан здоров’я, супутні захворювання, види отримуваних інсулінів і режим їх застосувань, підібраний у стаціонарі або поліклініці. Психологом надаються дані щодо особисто-характерологічних особливостей хворого та рекомендації по їх корекції. В санаторії діти і підлітки, хворі на цукровий діабет, перебувають разом з батьками. В обов’язки батьків входить постійний нагляд за дітьми і контроль за дотриманням режиму інсулінотерапії, дієтичного харчування, фізичним і психоемоційним навантаженням.

Протипоказанням для направлення і перебування у санаторії слід вважати:

  1. Цукровий діабет у фазі декомпенсації.
  2. Ускладнені форми цукрового діабету, що загрожують життю, або потребують стаціонарного лікування (зріла катаракта, ретинопатія ІІІ стадії, нефропатія у нефротичній та термінальній стадіях).
  3. Загальні медичні протипоказання до направлення дітей і підлітків в санаторії (відділення) для дітей з батьками.

Підкреслено, що за сучасними даними успіх лікування цукрового діабету визначається трьома факторами, тісно зв’язаними між собою – дієтою, введенням інсуліну і дозованим фізичним навантаженням.

Існує кілька основних режимів введення інсуліну:

  • дві ін’єкції інсулінів короткої і середньої дії перед сніданком і вечерею (традиційна схема);
  • дві ін’єкції інсулінів короткої і середньої дії перед сніданком і вечерею + ін’єкція інсуліну короткої дії перед обідом (інтенсифікована або базисно-болюсна схема);
  • інтенсифікована схема з переносом ін’єкції інсуліну середньої тривалості дії з вечері на 21-23 годину;
  • ін’єкції інсуліну короткої дії перед основними прийомами їжі та інсуліну тривалої дії на ніч;
  • подрібнене введення інсуліну короткої дії 4-5 разів на добу, у т.ч. 3 рази – перед основними прийомами їжі.

У дітей бажане застосування людських (напівсинтетичних або генноінженерних) інсулінів. Ознаками компенсації цукрового діабету і, відповідно, адекватності інсулінотерапії, є гарне самопочуття дитини, рівний адекватний настрій, задовільний рівень фізичної й інтелектуальної працездатності, показників фізичного і статевого розвитку, нормальні розміри печінки, стабільний перебіг хвороби (відсутність різких коливань рівня глікемії і схильності до гіпоглікемічного й кетоацидотичного станів). Поряд з цими ознаками найважливіше значення має контроль глікемічного і глюкозуричного профілів. Глікемія до їди (препрандіальна) повинна бути не вище 10 ммоль/л. У дітей молодшого віку у зв’язку з небезпекою гіпоглікемії зазначені показники можуть бути трохи вище. У нічний час рівень глікемії повинний бути в межах 6,5-8 ммоль/л. Фізичне навантаження повинне бути невід’ємною частиною лікування, його треба проводити через 1-2 години після їжі, коли рівень глюкози в крові підвищується. При цьому фізичне навантаження сприяє зниженню рівня глюкози в крові після їжі і у ряді випадків може замінити додаткове введення інсуліну, особливо якщо його доза невелика. Коли діабет компенсований, чи відмічається лише помірна гіперглікемія при відсутності ацетону в сечі, фізичні вправи приводять до зниження рівня глюкози в крові і потребі в інсуліні.

Зниження рівня цукру крові може початися в завершальній стадії вправ чи відразу після їх завершення і тривати до 24 годин. При недостатній компенсації захворювання фізична активність ще більш підвищує рівень цукру крові. Як правило, рівень глюкози в крові до початку занять більш 17 ммоль/л свідчить про дефіцит інсуліну в організмі, що не дозволяє м’язовим клітинам використовувати наявну глюкозу як джерело енергії. Працюючі м’язи, що потребують енергії, посилають сигнал печінці, яка викидає додатково глюкозу в кров, що може сприяти погіршенню стану хворого під час занять. Таким чином, перед початком занять необхідно переконатися в задовільній компенсації вуглеводного обміну. Вправи можуть знижувати рівень глюкози крові і підсилювати ефект інсуліну. Якщо час вправ збігається з періодом піка дії інсуліну, необхідний прийом продуктів, що містять вуглеводи. Рівень цукру продовжує повільно знижуватися після завершення вправ. Важливо проконтролювати його відразу після занять і, з появою симптомів гіпоглікемії, приблизно через 1 годину. Можливо також зменшення на 10% дози інсуліну, що діє під час фізичної активності. Усі ці дії повинні проводитися під контролем показників глікемії. У дітей, хворих на цукровий діабет, широко використовується дозована лікувальна ходьба. Довжина маршруту для дітей 7-9 років складає від 1 до 2 км, дітям 10-14 років від 1,5 до 2,5-3 км. Ходьба проводиться в середньому темпі (60-80 кроків у хвилину), передбачається від 3 до 5 зупинок для відпочинку по 10-15 хвилин. Дозована лікувальна ходьба виконується разом з батьками, медичною сестрою з обов’язковим контролем показників рівня глюкози в крові.

Окремі розділи Рекомендацій присвячено особливостям дієтичного харчування дітей із цукровим діабетом, кліматолікуванню, фізіотерапії (зокрема методу електрофорезу з мікроелементами), фітотерапії тощо. Робота містить узагальнюючі таблиці щодо сумісності бальнеотерапевтичних процедур, узгодження харчового раціону з фізичним навантаженням та деякі інші. Дані методичні рекомендації призначені для використання в практичній роботі лікарів дитячих і підліткових санаторно-курортних і санаторних закладів, у центрах і відділеннях медичної реабілітації поліклінік, ендокринологічних диспансерів.