Жданова Наталья Николаевна

Шановні відвідувачі сайту! Доцільно звернути вашу увагу на цілу низку розповсюджених помилок та розбіжностей, з якими доводиться зустрічатись у процесі спілкування з питань інтелектуальної власності. Оскільки сьогодні питання інтелектуальної власності стосуються майже всіх, то треба звикати до встановлених відповідним законодавством термінів та понять. На жаль, розповсюджені помилки доводиться зустрічати не тільки у рекламах, публікаціях, виступах офіційних осіб, у радіо- та телевізійних передачах, а й навіть у самих законодавчих документах.

Отже, розберемось з деякими із них.

Такі документи як “патенти” і “ліцензії” в Україні видаються відповідними адміністративними установами для здійснення приватної практики та підприємницької діяльності. Не след плутати їх з “патентами” і “ліцензіями”, які стосуються сфери охорони інтелектуальної власності.

Процедура одержання охоронного документа - патенту називається “ПАТЕНТУВАННЯМ” (на російській мові – “патенованием”), а не “ПАТЕНТИРУВАННЯМ” (на російській мові – “патентированием”), як це часто доводиться чути. Останній термін застосовується в галузі обробки металів.

Відносно винаходів України ще й досі доводиться чути: “захищено авторським свідоцтвом” або “…єдиний володар авторського свідоцтва” (що зовсім смішно). “Авторські свідоцтва” видавались у колишньому СРСР (у деяких з них ще не скінчився строк дії і, за необхідністю, їх можна переоформити у патенти України), а безпосередньо в Україні вони не видавались і не видаються. На території України на винаходи видаються патенти, як і в іншіх державах. Тому вищезазначена процедура і називається “патентуванням”.

Відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” винаходи, промислові зразки або знаки для товарів і послуг не є об’єктами авторського права. Це - об'єкти промислової власності. Об'єктами авторського права є літературні, музичні та художні твори, літературні твори наукового характеру, комп’ютерні програми, бази даних, архітектурні проекти тощо (про наявність авторського права свідчить позначка ©). Об'єкти промислової власності і об'єкти авторського права є об’єктами інтелектуальної власності.

Отже, такий об'єкт промислової власності як “Винахід” є новим технічним рішенням у різних галузях діяльності людини, яке можна захистити патентом. Часто застосовують такий термін як “Відкриття”. Це установлення існування чого-небудь раніше невідомого, наприклад, явищ, закономірностей у природі, які запатентувати неможливо. Тобто “винахід” та “відкриття” – це не одне і те ж. “Відкриття” як в Україні, так і в інших державах взагалі не охороняються.

Поняття “НОВИЗНА” і “ПАТЕНТНА ЧИСТОТА” це - не одне й те ж. Коли говорять про винаходи – мають на увазі новизну якогось рішення. Патентна чистота - поняття юридичне. Це властивість розробки не порушувати чиїсь права на об'єкт промислової власності, який захищено охоронним документом на певній території, в певний час. До речі, відповідно до чинного законодавства в Україні застосовується поняття “ПОРУШЕННЯ ПРАВ”, а не “ПАТЕНТНА ЧИСТОТА”(це поняття залишилось у бувшому СРСР).

Часто доводиться чути у рекламі, виступах, доповідях, та бачити на товарах фразу - "аналогів у світі не має". В такому разі можна говорити лише про ступінь аналогії, оскільки все на світі має аналоги. Потрібно використовувати словосполучення "перевершує найкращі світові аналоги" (при цьому необхідно бути впевненим, що це саме так, і мати можливість це документально довести).

Відповідно до чинного законодавства в Україні існує такий об’єкт промислової власності як “знак для товарів і послуг”. Цей об’єкт популярно називають: товарним знаком; торговою маркою; торговим знаком; знаком обслуговування; фабричною маркою; виробничою маркою; фірмовим знаком; логотипом. На жаль, таке розмаїття термінів зустрічається і у вітчизняних законодавчих документах.. Так, "ЛОГОТИП"— всього лише одна з різновидностей словесного знака для товарів і послуг. Це термін , який застосовується переважно дизайнерами. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ — це назва самої фірми, а не товарів, що нею випускаються.

У засобах масової інформації часто фігурує термін “ТОРГОВА МАРКА” (англ. "trade mark”). При цьому мова іде виключно про “Знак для товарів і послуг”. Позначка “ТМ” – це також не торгова марка. Така позначка означає, що на знак для товарів і послуг подано заявку до патентного відомства та щодо цієї заявки ведеться діловодство.

Згідно з чинним законодавством в Україні встановлена реєстраційна система для знаків для товарів і послуг. Тому ці об’єкти не “ПАТЕНТУЮТЬСЯ", а “РЕЄСТРУЮТЬСЯ”. Охоронний документ на знак для товарів і послуг має назву "СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ". А позначка ®, яку ставлять поряд із знаком для товарів і послуг свідчить, що цей знак для товарів і послуг зареєстровано у патентному відомстві.

Патент, і це потрібно добре зрозуміти, не свідчить безпосередньо про корисність об'єкта, що охороняється ним, про його працездатність, високі характеристики, комерційну цінність тощо. Такі якості рішення, що патентується, Патентне відомство не перевіряє і не повинно цього робити. Всі ці якості перевіряють інші відповідні інстанції. Тому, зокрема, патент на винахід, який стосується медичної галузі, не дає дозволу на використання в медичній практиці засобів медичного призначення, медичної техніки, медичної технології (способу діагностики, профілактики, лікування тощо), лікарських засобів.