Пухлини надниркових залоз з синдромом гіпертензії

СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕНДОКРИННУ ПАТОЛОГІЮ

Пічкар Й.І., Крафчик О.М.
Ужгородський національний університет;
Обласна клінічна лікарня

Пухлини надниркових залоз з синдромом гіпертензії (феохромоцитома – МКХ 10 код , гіперальдостеронізм - МКХ 10 код)

Феохромоцитома - гормонактивна пухлина з хромафінової тканини мозкового шару надниркових залоз, симпатичних гангліїв та парагангліїв

Критерії діагнозу:

 1. клінічні прояви (артеріальна гіпертензія, болі в серці, відчуття страху, парестезії, нудота та блювання);

 2. лабораторні дані (гіперглікемія, глюкозурія, підвищене виділення ВМК з сечею, лейкоцитоз з еозинофілією, підвищена ШОЕ);

 3. пухлина діагностована при УЗД, КТ, МРТ ангіографії надниркових залоз;

 4. позитивні діагностичні проби (тропафенова, гістамінова тощо)

Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона) – захворювання, спричинене гіперпродукцією альдостерону пухлиною з клубочкової зони кор надниркових залоз

Критерії діагнозу:

 1. клінічні прояви (артеріальна гіпертензія, болі в серці, приступи м’язової слабкості, парестезії, стомлюваність, спрага, полідипсія, ніктурія);

 2. лабораторні дана (гіпокаліємія, гіпернатріємія, алкалоз);

 3. пухлина діагностована при УЗД, КТ та ангіографії надниркових залоз;

 4. позитивні діагностичні проби (проба з верошпіроном тощо).

Організація лікувально-діагностичної допомоги на окремих етапах

 1. Лікарська дільнична амбулаторія, дільничний (сімейний ) лікар

  • Клінічне обстеження

  • Направлення до ендокринолога ЦРЛ

 2. Ендокринолог ЦРЛ

  • Клінічне обстеження

  • Аналіз крові загальний

  • При кризові визначити рівень глікемії, глюкозурії, виділення ВМК з сечею

  • Визначення рівня електролітів (натрій, калій) у крові

  • УЗД надниркових залоз

  • Рентгенографія черепу

  • Консультації суміжних спеціалістів (невролог, кардіолог, гастроентеролог, хірург)

  • Купірування кризу фентоламіном, симптоматичне лікування (дієтотерапія, гіпотензивні тощо)

  • Направлення в ендокринологічне відділення ОКЛ

 3. Ендокринологічне відділення ОКЛ

  • Клінічне обстеження

  • Аналіз крові загальний

  • При кризові визначити рівень глікемії, глюкозурії, виділення ВМК з сечею

  • Визначення рівня електролітів (натрій, калій тощо) у крові

  • Біохімічне дослідження крові (білок і його фракції, холестерин, цукор у крові)

  • Імунологічне дослідження крові: імуноглобуліни, ЦІК

  • Визначення екскреції 17-КС і 17-ОКС з сечею

  • Проведення діагностичних проб (тропафенова, гістамінова, з верошпіроном тощо

  • УЗД надниркових залоз

  • Радіоізотопне скенування надниркових залоз, тулубу

  • Рентгенографія черепу, грудної клітки

  • Комп’ютерна томографія надниркових залоз

  • Консультації суміжних спеціалістів (невролог, кардіолог, гастроентеролог, хірург, гематолог)

  • Обстеження інших ендокринних залоз з метою виявлення поліенедокринного синдрому

  • Купірування феохромоцитарного кризу тропафеном (фентоламіном)

  • Симптоматична терапія (вітаміни, метаболічні препарати, лікування ускладнень та супутніх захворювань)

  • Направлення в НДІЕіОР для хірургічного лікування (адреналектомія)

Мета

 • Нормалізація АТ

 • Підтримання працездатності, попередження інвалідизації