Гіперкортицизм (хвороба та синдром Іценко – Кушінга)

СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕНДОКРИННУ ПАТОЛОГІЮ

Пічкар Й.І., Крафчик О.М.
Ужгородський національний університет;
Обласна клінічна лікарня

Гіперкортицизм (хвороба та синдром Іценко – Кушінга)
МКХ 10 код Е35

Визначення: хвороба Іценко – Кушінга – нейроендокринне захворювання, зумовлене порушенням механізмів, які регулюють функцію гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, внслідок чого виникає гіперкортицизм. Синдром Іценко-Кушінга – гормонактивна пухлина надниркових залоз (частіше одностороння), яка клінічно проявляється синдромом гіперкорицизму.

Критерії діагнозу:

 1. клінічні прояви (диспластичне ожиріння, смуги розтягнення на шкірі, підвищення АТ, порушення толерантності до глюкози, статеві розлади, остеопороз кісток, гірсутний синдром);
 2. лабораторні дані (еритроцитоз, гіпергемоглобінемія, гіперхолестеринемія, гіперглікемія, підвищення екскреції 17-КС та 17-ОКС з сечею);
 3. дані рентгенологічного обстеження (остеопороз кісток, збільшення ттурецького сідла, аденома гіпофізу або пухлина надниркових залоз при КТ та МРТ), УЗД надниркових залоз;
 4. позитивна мала та велика дексазонова проба)

Організація лікувально-діагностичної допомоги на окремих етапах

 1. Лікарська дільнична амбулаторія, дільничний (сімейний ) лікар

  • Клінічне обстеження

  • Аналіз крові загальний

  • Визначити рівень глікемії

  • Направлення до ендокринолога ЦРЛ

 2. Ендокринолог ЦРЛ

  • Клінічне обстеження

  • Аналіз крові загальний

  • Рівень глікемії, глюкозурії, СТТГ

  • Біохімічне дослідження крові (білок і його фракції, холестерин, цукор у крові)

  • Визначення рівня електролітів (натрій, калій) у крові

  • УЗД надниркових залоз

  • Рентгенографія черепу

  • Консультації суміжних спеціалістів (невролог, кардіолог, гастроентеролог, хірург)

  • Симптоматичне лікування (дієтотерапія, гіпотензивні тощо)

  • Направлення в ендокринологічне відділення ОКЛ (при важкому перебігові)

 3. Ендокринологічне відділення ОКЛ

  • Клінічне обстеження

  • Аналіз крові загальний

  • Рівень глікемії, глюкозурії, СТТГ

  • Визначення рівня електролітів (натрій, калій тощо) у крові

  • Біохімічне дослідження крові (білок і його фракції, холестерин, цукор у крові)

  • Імунологічне дослідження крові: імуноглобуліни, ЦІК

  • Визначення екскреції 17-КС і 17-ОКС з сечею

  • Проведення малої та великої дексазонової проби

  • УЗД надниркових залоз

  • Радіоізотопне скенування надниркових залоз, тулубу

  • Рентгенографія черепу, грудної клітки

  • Комп’ютерна томографія голови, надниркових залоз

  • Консультації суміжних спеціалістів (невролог, кардіолог, гастроентеролог, хірург, гематолог)

  • Обстеження інших ендокринних залоз з метою виявлення поліенедокринного синдрому

  • Променева терапія на гіпофіз

  • Інгібітори стероїдогенезу (хлодитан), дофамінергічних структур (бромокриптин, парлодел, мамоміт, аміноглутетимід тощо)

  • Симптоматична терапія (вітаміни, метаболічні препарати, лікування ускладнень та

   супутніх захворювань)

  • Направлення в НДІЕіОР або НДІ нейрохірургії для хірургічного лікування (адреналектомія, гіпофізектомія)

Мета

 • Повна компенсація проявів гіперкортицизму

 • Підтримання працездатності, попередження інвалідизації