Цукровий діабет.

СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕНДОКРИННУ ПАТОЛОГІЮ Пічкар Й.І., Крафчик О.М. Ужгородський національний університет; Обласна клінічна лікарня Цукровий діабет. МКХ 10 код Е10 – Е11. Визначення: Цукровий діабет – синдром хронічної гіперглікемії, зумовлений абсолютною або відносною недостатністю інсуліну внаслідок дії різних екзо- та ендогенних чинників і характеризується порушенням усіх видів обміну речовин, ураженням судин, нервів, органів та тканин. Поширеність цукрового діабету (ЦД) в Україні близько 1%. Кількість хворих на ЦД подвоюється кожні 10 – 15 р. Внаслідок порушення обміну речовин спостерігається ураження судин (ангіопатії), нервів (нейропатії), кісток (остеоартропатії) внутрішніх органів тощо. При недіагностованому або нелікованому ЦД може розвинутися кома. ЦД є серйозною медико-соціальною проблемою, оскільки приводить до важких уражень внутрішніх органів, нервової системи, очей, нижніх кінцівок, які стають причиною ранньої інвалідизації. Критерії діагнозу: 1) наявні клінічні симптоми ЦД; 2) при випадковому визначенні глікемія більше 11.1 ммоль/л (200 мг%); 3) при дворазовому визначенні глікемія натще більше 6.7 ммоль/л (120 мг%); 4) при проведенні тесту толерантності до глюкози глікемія через 2 год після навантаження глюкозою більше 11.1 ммоль/л (200 мг%).5) рівень глікованого гемоглобіну (Нв1А) більше 7% Критерії стандартного тесту толерантності до глюкози Характер Рівень глюкози у капілярній крові (ммоль/л) Проби Натще 60 хв. 120 хв. Норма менше 5.6 менше 8.9 менше (7.8) Порушення толерантності менше 6.1 (більше 5.6) 8.9 - 11.1 7.8 – 11.1 Цукровий діабет більше 6.1 більше 11.1 більше 11.0 Сумнівний тип СТТГ менше 5.6 Менше /більше 8.9 Менше /більше 7.8 1. Преддіабет – стан (період життя хворого) який передує захворюванню. Лабораторні показники не виходять за межі норми. У хворих спостерігаються часто “фактори ризику цукрового діабету”: • Наявність ЦД у родичів (за наявності ЦД у обох родичів ризик розвитку його у дітей зростає до 50%) • Ожиріння (ризик зростає з вираженістю ожиріння) • Гіпер- та дисліпопротеїнемія • Народження дитини великої (понад 4.5 кг) ваги – як для дитини так і для матері (ризик зростає з величиною ваги) • У жінок глюкозурія підчас вагітності; викидні та мертвонародження • Гіподинамія • Вірусні захворювання • Гострий та хронічний стрес • Атеросклероз, гіпертонічна хвороба • Гострі та хронічні інтоксикації • Гострі та хронічні захворювання печінки та підшлункової залози • Ятрогенні фактори (тіазидові діуретики, глюкокортикоїди тощо) 2. Порушення толерантності до глюкози (латентний діабет) – стан при якому відсутня клініка ЦД, натще нормоглікемія та аглюкозурія. Порушення виявляють при проведенні СТТГ. У хворих у цей період можуть проявлятися так звані “малі симптоми ЦД”: • Хронічні гінгівіти, стоматити, парадонтоз, випадіння зубів • Хронічні гнійничкові захворювання шкіри, фурункульоз • Свербіж шкіри, статевих органів • Порушення трофіки шкіри, тривалонезаживаючі поранення шкіри • Немотивована статева слабкість, порушення менструального циклу • Поліневрити • Катаракта 3. Явний (маніфестний) цукровий діабет – стан коли клінічні симптоми стають маніфестними, зміни лабораторних показників, у першу чергу гіперглікемія і глюкозурія. Клінічні симптоми ЦД, у першу чергу скарги хворих, зумовлені самим захворюванням, ступенем його компенсації та ускладненнями. Скарги: • полідипсія, спрага, сухість у роті; • поліурія, часте сечовиділення, що приводить до обезводження: • м’язева слабкість, підвищена стомлюваність; • похудання (ІЗЦД), підвищення ваги (ІНЦД); • втрата апетиту (на початку можлива поліфагія); • болі у ногах, парестезії, втрата чутливості (особливо за ІНЦД); • свербіж (місцевий – промежина, волосиста частина голови або генералізований); • порушення зору, порушення статевої функції (ІНЦД); • хронічне гнійничкове або грибкове ураження шкіри Організація лікувально-діагностичної допомоги на окремих етапах 1. Лікарська дільнична амбулаторія, дільниний (сімейний лікар) Клінічне та лабораторне обстеження: • Обстеження населення, виявлення осіб з факторами ризику та початковими проявами ЦД. • Аналiз кровi загальний. • Аналiз сечi загальний. • Аналiз кровi на цукор (натще). • Аналiз добової сечi на цукор (добова глюкозурiя), ацетон. • Проведення тесту толерантності до глюкози. Лікування: • Лікування ІНЦД легкого перебігу та середньої важкості без ускладнень: дієтотерапія, фітотерапія, пероральні цукрознижуючі препарати, вітамінотерапія. Мета: досягнення та підтримання нормоглікеміяї, профілактика ускладнень. 2. Центральна районна лікарня (лікар – ендокринолог) Клінічне та лабораторне обстеження: • Аналiз кровi загальний. • Аналiз сечi загальний. За показанням: аналiз сечi за Нечипоренко, Адiсом-Каковським. • Аналiз кровi на цукор (натще). • Аналiз добової сечi на цукор (добова глюкозурiя), ацетон. • Дослiдження глiкемiчного i глюкозуричного профiлю. • Поведення тесту толерантності до глюкози. • Бiохiмiчне дослiдження кровi: жировий обмiн (загальнi лiпiди, лiпопротеїди, триглiцериди, холестерин), бiлковий обмiн (загальний бiлок, бiлковi фракцiї), електролiти (калій, натрій, хлор, фосфор), показники функцiї печiнки (бiлiрубiн, сулемова i тимолова проби, проба Малена, активнiсть трансамiназ), показники функцiї нирок (сечовина, креатинiн у кровi, проба Зимницького, клубочкова фiльтрацiя, канальцева реабсорбцiя, iзотопна ренографiя), коагулограма. • Кислото-лужний баланс, молочна i пiровиноградна кислоти у кровi, осмолярнiсть кровi. • ЕКГ. За показаннями: велоергометрiя, визначення центральної i периферичної гемодинамiки. • УЗД дослiдження печiнки, пiдшлункової залози (за показаннями рентгеноскопiя, - графiя). • Капiляроскопiя нiгтьового ложа пальцiв рук i нiг, реовазографiя нiг, швидкiсть розповсюдження пульсової хвилi, бiомiкроскопiя кон'юнктиви. • Шкiрна термометрiя гомiлок, термографiя (тепловiзор). • Консультацiя невролога, окулiста. За показаннями: хiрурга, гiнеколога, стоматолога та iнших спецiалiстiв. Лікування: • Дієтотерапія, фітотерапія, пероральні цукрознижуючі препарати, інсулінотерапія, метаболічна терапія, лікування ускладнень ЦД. Мета: Досягнення компенсації ЦД, попередження розвитку та прогресування ускладнень, втрати працездатності, професійна та соціальна реабілітація, експертиза втрати працездатності. Навчання хворих самоконтроль. Ендокринологічне відділення ОКЛ Клінічне та лабораторне обстеження: • Аналiз кровi загальний. • Аналiз сечi загальний. За показанням: аналiз сечi за Нечипоренко, Адiсом-Каковським. • Аналiз кровi на цукор (натще). • Аналiз добової сечi на цукор (добова глюкозурiя), ацетон. • Дослiдження глiкемiчного i глюкозуричного профiлю. • Проведення тесту толерантності до глюкози. • Бiохiмiчне дослiдження кровi: жировий обмiн (загальнi лiпiди, лiпопротеїди, триглiцериди, холестерин), бiлковий обмiн (загальний бiлок, бiлковi фракцiї), електролiти (калій, натрій, хлор, фосфор), показники функцiї печiнки (бiлiрубiн, сулемова i тимолова проби, проба Малена, активнiсть трансамiназ), показники функцiї нирок (сечовина, креатинiн у кровi, проба Зимницького, клубочкова фiльтрацiя, канальцева реабсорбцiя, iзотопна ренографiя), коагулограма. • Кислото-лужний баланс, молочна i пiровиноградна кислоти у кровi, осмолярнiсть кровi. • ЕКГ. За показаннями: велоергометрiя, визначення центральної i периферичної гемодинамiки. • УЗД дослiдження печiнки, пiдшлункової залози, нирок (за показаннями рентгеноскопiя, - графiя). • Капiляроскопiя нiгтьового ложа пальцiв рук i нiг, реовазографiя нiг, швидкiсть розповсюдження пульсової хвилi, бiомiкроскопiя кон'юнктиви. • Шкiрна термометрiя гомiлок, термографiя (тепловiзор). • Визначення тактильної, температурної та вібраційної чутливості на кінцівках. • Комп’ютерна томографія (за показами) • Консультацiя невролога, окулiста, судинного хірурга. За показаннями: хiрурга, гiнеколога, стоматолога та iнших спецiалiстiв. • Проведення експертизи працездатності з наступними рекомендаціями Лікування: • Дієтотерапія, фітотерапія, пероральні цукрознижуючі препарати, інсулінотерапія, фізіотерапевтичні процедури, лазеркоагуляція при проліферативній ретинопатії, хірургічне лікування при інфікованому синдромі діабетичної стопи, судинних порушеннях на кінцівках, гемодіаліз при нефропатії з ХНН. Мета: досягнення компенсації ЦД, профілактика розвитку ускладнень та інвалідизації хворих, визначення ступеню втрати працездатності, проведення лікування ускладнень ЦД