Дифузний та вузловий токсичний зоб

СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕНДОКРИННУ ПАТОЛОГІЮ

Пічкар Й.І., Крафчик О.М.
Ужгородський національний університет;
Обласна клінічна лікарня

Дифузний та вузловий токсичний зоб. МКХ Е05

Визначення: дифузний токсичний зоб (ДТЗ)– >генетично детерміноване аутоімунне захворювання, якому властиво стійке патологічне підвищення секреції гормонів тироксину та трийодтироніну під впливом тиростимулюючих антитіл з наступним порушенням функцій організму

Критерії діагнозу:

 1. збільшення ЩЗ;
 2. клінічні симптоми тиротоксикозу;
 3. дані лабораторного обстеження

Клініка: витрішкуватість, постійне серцебиття, тахікардія, зниження ваги при доброму апетиті, дрож у тілі, рук, повік, підвищена пітливість, слабкість, субфебрильна температура. При лабораторному дослідженні зниження рівня холестерину, ліпідів, підвищення рівня тироксину і трийодтироніну, зменшення рівня тиротропіну. ЩЗ дифузно збільшена.

Організація лікувально-діагностичної допомоги на окремих етапах

 1. Лікарська дільнична амбулаторія, дільничний (сімейний ) лікар

  • Клінічне обстеження, пальпація ЩЗ

  • Седативні препарати

  • Консультація ендокринолога ЦРЛ

 2. Ендокринолог ЦРЛ

  • Клінічне обстеження, пальпація ЩЗ

  • УЗД ЩЗ

  • Біохімічне дослідження крові (холестерин, ліпіди, печінкові проби)

  • Консультації суміжних спеціалістів (кардіолог, невропатолог, хірург, окуліст)

  • Консервативне лікування (тиростатичні препарати, ß-адреноблокатори, седативні) при тиротоксикозі легкого та середнього ступеню без ускладнень

  • Направлення в ендокринологічне відділення ОКЛ при тиротоксикозі середнього та важкого ступеню з ускладненнями та супутньою патологією

 3. Ендокринологічне відділення ОКЛ

  • Клінічне обстеження, пальпація ЩЗ

  • УЗД ЩЗ, пункційна біопсія з цитологічним дослідженням

  • Радіоізотопне дослідження ЩЗ

  • Дослідження гемодинаміки, ехокардіоскопія, рентгеноскопія, -графія грудної клітки (за показаннями)

  • Визначення рівня тироксину, трийодтироніну, тиротропіну у крові

  • Біохімічне дослідження крові (жировий, білковий обмін, електроліти)

  • Дослідження імунологічного статусу (імуноглобуліни, імунні комплекси, антитіла до тироглобуліну - ТГ, макросомальних антигенів - МА)

  • Консультації суміжних спеціалістів (кардіолог, невропатолог, хірург, окуліст, ЛОР)

  • Консервативне лікування (тиростатичні препарати, ß-адреноблокатори, глюкокортикоїди, седативні, симптоматична терапія)

  • При відсутності стійкої ремісії та рецидивах тиротоксикозу, загрозі виникнення ускладнень показано хірургічне лікування після досягнення еутирозу

  • При наявності протипоказань до хірургічного лікування направлення у НДІ для проведення лікування радіойодом.

  • Лікування офтальмопатії

  • Лікування ускладнень з боку внутрішніх органів