Фактори ризику серцево-судинних захворювань при ожирінні

Пацієнта відносять до групи з високим абсолютним ризиком розвитку пов’язаних з ожирінням ускладнень якщо в неї є три або більше ознаки наведені нижче. При веденні таких осіб необхідно посилити інтенсивність холестеринзнижуючої терапії та контроль артеріального тиску.  Паління  Гіпертензія ( у пацієнта визначають гіпертензію якщо систолічний АТ > 139 мм.рт.ст. і діастолічний АТ > 89 мм.рт.ст., або якщо він приймає антигіпертензивні засоби)  Високий рівень ЛПНЩ - більше 159 mg/dL ), або підвищений рівень ЛПНЩ (130 – 159 mg/dL) разом з двома іншими факторами ризику  Низький рівень ЛПВЩ – менше 35 mg/dL в сироваці крові  Порушення обміну глюкози. Наявність діабету другого типу (глюкоза крові натще вище 125 mg/dL або вище 199 mg/dL через дві години після іди) є одним з головних факторів ризику розвитку серцево-судинних розладів. Тому такі пацієнти навіть при відсутності інших факторів ризику одразу відносяться до групи високого ризику. Рівень глюкози в плазми крові натще від 110 до 125 mg/dL багатьма авторами розглядається як незалежний фактор ризику ураження магістральних судин і пропонується до включення в перелік факторів ризику, але на сьогодні потребує подальшого вивчення.  Ранні випадки серцево-судинних захворювань у найближчих родичів. Сюди відноситься: інфаркт міокарда або несподівана коронарна смерть батька чи чоловіка первого ступеню рідства у віці до 55 років чи до 65 у матері чи жінки першого ступеню рідства.  Вік: чоловіки – 45 років і старше, жінки – 55 років і старше ( або жінки постменопаузальному періоді).