Організація та методи впровадження європейського досвіду навчання в системі надання екстреної медичної допомоги на базі комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Ю. М. Пацюрко – директор комунального закладу «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Я. Д. Пилипець – заступник директора з медичної роботи комунального закладу «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

О. В. Любінець - завідувач кафедри організації та управління охороною здоров'я Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

С. А. Поважук - завідувач оперативно - інформаційного відділу екстреної медичної допомоги комунального закладу «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Л. П. Гера - лікар - методист комунального закладу «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Здоров'я кожної людини, її благополуччя, надання, при потребі, повного об’єму якісної медичної допомоги – це пріоритетне завдання урядів всіх країн. Використовуючи передові досягнення, світова та європейська позашпитальна медицина зробила великі кроки у своєму розвитку. Європейські країни використовують новітні досягнення у медицині. Акцент ставиться на вишкіл медичного персоналу. Україна у цьому не є виключенням. В контексті реформування охорони здоров'я, важливе місце надається до шпитальному етапу, впровадженням змін у підході до організації роботи служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, управління на всіх етапах її функціонування, в тому числі і сучасного підходу до вимог щодо кваліфікації та підготовки персоналу цієї структури.

Світовий досвід у медицині невідкладних станів говорить про те, що правильна та чітка організація та управління роботою всіх задіяних служб, усіх ланок до шпитального етапу та вишкіл персоналу - від організаторського складу, працівників оперативного та інформаційно-аналітичного відділів, персоналу, що надає медичну допомогу на місці виклику – запорука якісної та ефективної допомоги хворим та постраждалим на до шпитальному етапі. Тому головним у діяльності служби швидкої медичної допомоги є вдосконалення своїх знань, накопичення досвіду роботи на основі міжнародних досягнень і національних рекомендацій.

Евро 2012

Львів визнаний одним з чотирьох міст, у якому буде проходити ЄВРО-2012. На час проведення Чемпіонату передбачається великий наплив туристів, вболівальників, учасників змагань, масове пересування автомобільними шляхами країни, що створюватиме підвищений ризик виникнення екстрених подій, спричинених людським фактором, техногенними чинниками. На час проведення фінальної частини ЄВРО-2012 очікується прибуття громадян з багатьох країн Європи та світу, які очікують забезпечення їх якісною медичною допомогою.

В рамках реалізації міжнародного медичного проекту «Створення транскордонної мережі пунктів екстреної медичної допомоги та інформаційно – координаційного центру у м. Львові» та підготовки до медичного обслуговування футбольного чемпіонату ЄВРО-2012 на території Львівської області відкрито чотири притрасові пункти екстреної медичної допомоги, які базуються на території центральних районних лікарень. Ці пункти є структурним підрозділом комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф», який цей проект втілював.

Основним завданням цих пунктів є надання спеціалізованої екстреної медичної допомоги на до шпитальному етапі, згідно затверджених протоколів (стандартів), населенню в межах території обслуговування, громадянам Європейської Спільноти, особливо тим, що потерпіли в автоаваріях на міжнародних автострадах, а також при катастрофах.

скорая помощь

За кошти Європейської Спільноти для роботи у цих пунктах придбано реанімобілі європейського зразка з необхідним медичним обладнанням та оснащенням, що забезпечує своєчасне прибуття бригади до місця екстреної події чи виклику та надання якісної та ефективної медичної допомоги.

Враховуючи основні завдання та функції установи в цілому та її структурних підрозділів, керівництвом Львівського центру медицини катастроф приділяється велика увага чіткій організації та управлінню роботою закладу. І основну роль при цьому, звичайно, відіграє підбір кваліфікованого кадрового потенціалу і першочергово – персоналу, який дотичний до обслуговування викликів.

Розуміючи важливість наявності кваліфікованих кадрів у закладі, адміністрацією центру ініційовано проведення стажування – тренінгів новоприйнятих працівників пунктів екстреної медичної допомоги. Враховуючи той факт, що у структуру закладу прийшли медичні працівники, які мають досвід роботи у системі швидкої та невідкладної медичної допомоги та молоді спеціалісти, що прийняті на роботу одразу після закінчення медичних закладів, були складені основні напрямки навчання, за якими здійснювалась організація та управління процесом стажувань-тренінгів на базі навчально- тренувального відділу.

медицина катастроф

Ці напрямки передбачали:

1. Проведення стажувань – тренінгів новоприйнятих працівників у позаробочий час;

2. Конкретизовані тематичні питання для новоприйнятих працівників, що враховували специфіку роботи у службі медицини катастроф, зокрема:

- адаптація новоприйнятих працівників у колективі, ознайомлення його з традиціями, вимогами дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та особливостями роботи Львівської територіальної служби медицини катастроф;

- удосконалення теоретичних знань медичних працівників шляхом подання наставниками необхідного матеріалу, з урахуванням сучасних тенденцій та досягнень у медицині невідкладних станів; - самостійна робота з персональним комп’ютером та написання реферативного матеріалу на відповідну тематику;

- відпрацювання необхідних практичних навичок, якими повинні володіти медичні працівники виїзних бригад нашого центру на манекенах та муляжах у навчально- тренувальному відділі.

- вміння керівника бригади екстреної медичної допомоги організувати роботу підлеглого персоналу на виклику, враховуючи чіткий розподіл функцій.

- правила та елементи медичного сортування. Роль керівників бригад як координаторів при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- ситуаційні завдання, які розроблялись працівниками закладу для таких занять та медичних ралі.

стажировка медицина катостроф

3. Практична робота, що включає стажування працівників у складі виїзних бригад та здійснення сумісних виїздів для обслуговування викликів.

Враховуючи, що одним з напрямків реформування охорони здоров'я є відновлення наставництва, до проведення стажування - тренінгів були залучені кваліфіковані працівники з числа управлінського персоналу закладу та лікарів-фахівців з високою професійною майстерністю у роботі служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, багатий життєвий досвід та знання, отримані в Україні і за кордоном, були учасниками багатьох заходів, в тому числі і з міжнародною участю.

Усі новоприйняті пройшли співбесіду з керівником установи, на якій були поставлені певні вимоги та завдання, що враховують специфіку роботи центру медицини катастроф, особливо в умовах надзвичайних ситуацій. Працівники були ознайомлені зі структурою та організаційними аспектами роботи служби медицини катастроф, з нормативно-правовою базою, що регламентує діяльність установи. У процесі стажувань висвітлювались юридичні аспекти роботи служби, проводилось ознайомлення з посадовими інструкціями, правилами ведення медичної документації затверджених облікових форм.

центр медицины катастроф

Спільно із керівником підрозділу та старшим фельдшером проведено вивчення медичного обладнанням та оснащення реанімобіля, ознайомлено з правилами їх експлуатації, дотримання техніки безпеки.

При співбесіді, був визначений базовий професійний рівень знань новоприйнятих працівників. Відповідно до цього медики були ознайомлені з новітніми національними розробками, європейськими та світовими рекомендаціями щодо надання екстреної медичної допомоги у позашпитальних умовах.

медицинская стажировка

У процесі проведення стажувань-тренінгів ставився акцент на організації роботи персоналу у команді, управління цим процесом керівником бригади та відпрацюванні практичних навичок надання екстреної медичної допомоги на манекенах, муляжах на базі навчально - тренувального відділу закладу. Для цього залучались наставники - завідувачі відділами, лікарі та фельдшери, які мають досвід практичної роботи у виїзних бригад, брали участь у міжнародних заходах з питань ЕМД, проходили стажування у Республіці Польща та ознайомлені зі стандартами надання ЕМД, що прийняті у країнах Європейської Спільноти.

У процесі організації та проведення тренінгів були змодельовані ситуації та складені завдання, узяті з повсякденної практичної роботи служби. За час роботи у тренувальному залі відпрацьовані:

- сучасні методи проведення серцево-легеневої реанімації;

- методи зупинки кровотечі;

- правила імобілізації та транспортування;

- техніка маніпуляцій, що виконуються під час надання невідкладної медичної допомоги з використанням табельних заходів;

- вміння надавати екстрену медичну допомогу однією особою, двома особами;

- злагоджена робота у команді, уміння залучати до надання допомоги учасників та свідків подій;

- ознайомлення зі європейськими стандартами стандартами надання ЕМД на дошпитальному етапі

- професійне використання у роботі сучасного обладнання та оснащенням реанімобіля.

тренинг медицина катастроф

При проведені стажувань – тренінгів створювалась атмосфера позитивного невимушеного спілкування, широкі можливості для зворотного зв’язку. Головна мета наставників – досягти того, щоб «вийшли» практичні навички у кожного працівника, щоб вони за тренінгу засвоїли необхідний об’єм практичних навичок.

За час реалізації транскордонного медичного проекту, медики виїзних бригад Львівського обласного центру медицини катастроф, мали можливість пройти стажування у Республіці Польща на базі станції швидкої медичної допомоги м. Люблін та відділення швидкої медичної допомоги лікарні у м. Перемишль. В процесі організації та проведення цих тренінгів були передбачені виїзди українських медиків у складі польських бригад швидкої медичної допомоги. Запозичивши цей метод, було започатковано стажування новоприйнятих працівників у складі виїзних бригад Львівського центру медицини катастроф та здійснення сумісних виїздів для обслуговування викликів. Маючи досвід міжнародної співпраціз аналогічними структурами у Республіці Польща, наставники орієнтували працівників на адаптацію європейських стандартів у роботі системи екстреної медичної допомоги в Україні для досягнення найвищих показників якості та ефективності при наданні медичної допомоги на дошпитальному етапі. Такий європейський підхід у системі організації проведення стажувань – тренінгів із залученням високопрофесійних наставників, доказала свою корисність та ефективність.

Як резюме, було проведено анкетування працівників на предмет необхідності та доцільності проведення таких стажувань-тренінгів на робочому місці. Отримано стовідсотково позитивну відповідь. Адже всі наші знання та вміння націлені на досягнення основної мети – порятунку життя людей та збереження їх здоров'я.