ІНСТРУКЦІЯ

про застосування імунобіологічного препарату

БОТОКС® / BOTOX®

Комплекс ботулінічного токсину типу А (від Clostridiumbotulinum)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

міжнародна непатентована назва:Botulinum Toxin Type A

основні фізико-хімічні властивості: порошок білого кольору. Відновлений розчин повинен бути прозорим та безбарвним без сторонніх часток. Допускається незначне помутніння та пожовтіння.

Перед ін'єкцією препарат повинен бути відновлений у стерильному 0,9 % розчині натрію хлориду.

ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД:

діюча речовина:[1 флакон містить]ботулінічний токсин* типу А по 100 або 200 одиниць - Аллерган(ОД-Аллерган).

*від Clostridiumbotulinum;

допоміжні речовини:людський альбумін, натрію хлорид.

ФОРМА ВИПУСКУ

Порошок для розчину для ін’єкцій по 100 або 200 одиниць - Аллерган.

Код АТС:М03А Х01.

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Фармакодинаміка. Ботулінічний токсин типу А блокує периферичне виділення ацетилхоліну у пресинаптичних холінергічних нервових закінченнях шляхом розщеплення SNAP-25, невід'ємної частини зчеплення та виділення ацетилхоліну везикулами, розташованими у нервових закінченнях.

Після ін'єкції відбувається первинне швидке зв'язування токсину поверхневими рецепторами певних клітин. Після цього відбувається передача токсину через мембрану плазми за допомогою опосередкованого рецепторами ендоцитозу.

Потім токсин виділяється у цитозоль. Останній процес супроводжується поступовим уповільненням виділення ацетилхоліну, клінічні ознаки проявляються упродовж 2 - 3 днів, максимальний ефект можна побачити за 5 - 6 тижнів після ін'єкцій.

Відновлення після внутрішньом'язової ін'єкції відбувається упродовж 12 тижнів, оскільки нервові закінчення відростають і відновлюють зв'язок із кінцевою пластинкою. Після підшкірної ін'єкції, коли метою є пахвові потові залози, у пацієнтів, яким ввели 50 одиниць - Аллерган у кожну пахву, ефект після першої ін'єкції триває від 7,5 місяців до року і більше.

Відновлення симпатичних нервових закінчень, що іннервують потові залози, після підшкірної ін'єкції препарату не вивчалося.

Внаслідок внутрішньої ін’єкції в детрузор, препарат БОТОКС® діє на еферентні шляхи діяльності детрузора шляхом стримування вивільнення ацетилхоліну. Також, препарат БОТОКС® може стримувати аферентні нейротрансміттери і сенсорні шляхи.

Нетримання сечі в результаті нейрогенної гіперактивності детрузора.

Були проведені два подвійних сліпих, плацебо-контрольованих, рандомізованих, мультицентричних клінічних дослідження Фази 3 у пацієнтів із нетриманням сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора, у яких спостерігалось або мимовільне сечовипускання, або пацієнтам застосовували катетеризацію. Було залучено у загальній кількості 691 пацієнт із пошкодженням спинного мозку або розсіяним склерозом, що не мали достатнього ефекту від застосування хоча б одного антихолінергічного засобу. Ці пацієнти були рандомізовані у групи для отримання 200 одиниць - Аллерган препарату БОТОКС® (кількість - 227), 300 одиниць - Аллерган препарату БОТОКС® (кількість - 223) або плацебо (кількість - 241).

В обох дослідженнях Фази 3 значні покращення, у порівнянні з плацебо в основній змінній ефективності від початкового рівня, що вимірювався частотою епізодів нетримання сечі протягом тижня, спостерігались на користь препарату БОТОКС® (200 одиниць – Аллерган та 300 одиниць - Аллерган) у основний проміжок ефективності на 6-му тижні, враховуючі відсоток «сухих» пацієнтів. Були помітні значні покращення в уродинамічних параметрах, включаючи максимальне збільшення цистометричного об’єму і зменшення граничного тиску детрузора під час першого мимовільного скорочення. Також спостерігались значні покращення, у порівнянні з плацебо, у пацієнтів із нетриманням сечі за специфічними показниками якості життя, що обумовлені станом здоров’я, що були виміряні за результатами анкети якості життя у пацієнтів із нетриманням сечі (I-QOL), включаючи поведінку ухилення, психологічний вплив і соціальне збентеження. Не було продемонстровано додаткових переваг 300 одиниць – Аллерган у порівнянні з 200 одиницями – Аллерган препарату БОТОКС®, та більш сприятливий профіль безпеки був продемонстрований застосуванням 200 одиниць – Аллерган препарату БОТОКС®.

Середня тривалість реакції пацієнтів на препарат в обох базових дослідженнях, розрахована на основі вимоги пацієнтів на проведення повторного лікування, складала 256-295 днів (36-42 тижнів) для групи препарату БОТОКС® 200 одиниць - Аллерган і 92 дні (13 тижнів) для групи плацебо.

Для всіх кінцевих показників ефективності пацієнти зазнали відповідної реакції після повторного лікування.

У базових дослідженнях у жодного, із загальної кількості 475 пацієнтів із нейрогенною гіперактивністю детрузора, не було виявлено нейтралізуючих антитіл.

Хронічна мігрень.

Препарат БОТОКС® блокує вивільнення нейротрансміттерів, пов’язаних із генезом болю. Механізм дії препарату БОТОКС® для послаблення симптомів хронічної мігрені до кінця не визначений. Доклінічні та клінічні фармакодинамічні дослідження припускають, що БОТОКС® пригнічує периферичну сенсибілізацію, таким чином можливо також уповільнює основну сенсибілізацію.

Основні результати, отримані з об’єднаного аналізу ефективності після двох курсів лікування препаратом БОТОКС®, введеного з інтервалом у 12 тижнів, виявлені у двох клінічних випробуваннях фази 3 у пацієнтів із хронічною мігренню, які впродовж початкового 28-денного періоду мали щонайменше 4 епізоди та ≥ 15 днів головного болю (щонайменше 4 години безперервного головного болю) та щонайменше 50 % днів головного болю, що вважаються днями мігрені/ можливої мігрені), наведені в таблиці нижче:

Середня зміна від початкового рівня, тиждень 24

БОТОКС®

Кількість = 688

Плацебо

Кількість=696

p-значення

Кількість днів головного болю

-8,4

-6,6

p<0,001

Кількість днів помірного/сильного головного болю

-7,7

-5,8

p<0,001

Кількість днів мігрені/ можливої мігрені

-8,2

-6,2

p<0,001

% пацієнтів із зменшенням на 50 % кількості днів головного болю

47%

35%

p<0,001

Загальна сукупна кількість годин головного болю у дні головного болю

-120

-80

p<0,001

Частота виникнення випадків головного болю

-5,2

-4,9

p=0,009

Загальні показники Тесту на вплив головного болю (HIT-6)

-4,8

-2,4

p<0,001

Хоча дослідження не були спрямовані на визначення різниці у підгрупах, можна прослідкувати, що ефект від лікування був меншим у підгрупі пацієнтів чоловічої статі (кількість - 188) та не кавказького типу (кількість - 137), ніж у загальній популяції дослідження.

Первинний гіпергідроз пахвових западин

Подвійне сліпе клінічне мультицентричне дослідження проводилося на пацієнтах із стійким двобічним первинним пахвовим гіпергідрозом, у яких, за даними гравіметричних вимірювань, у кожній пахві у спокійному стані мимоволі виділялося не менше 50 мг поту за 5 хв. при кімнатній температурі. Пацієнти були рандомізовані на дві групи, одна з яких отримувала 50 одиниць - Аллерган препарату, а друга – плацебо. Пацієнти продемонстрували зменшення пахвового потіння, порівняно з початковими даними, на 50 %. За 4 тижні після ін'єкції цей відсоток становив у групі, яка отримувала препарат, вже 93,8 % порівняно з групою плацебо, де цей відсоток становив 35,9 % (р < 0,001). Відсоток респондентів у групі пацієнтів, якій вводили БОТОКС®, продовжував бути значно вищим (р < 0,001), ніж у пацієнтів, які отримали плацебо, протягом усього періоду після лікування аж до 16 тижнів.

Подальше відкрите дослідження зареєструвало пацієнтів, які пройшли до 3 курсів лікування препаратом. Відсоток клінічної реакції на 16-ий тиждень після першого, другого та третього курсу лікування був відповідно 85 %, 86,2 % та 80 %. Середня тривалість ефекту, визначена на підставі комбінованого однодозового та відкритого тривалого випробування, становила 7,5 місяців після першого курсу, однак для 27,5 % пацієнтів тривалість ефекту становила 1 рік і більше.

Наявний невеликий досвід з клінічних випробувань відносно застосування препарату БОТОКС® у дітей з первинним гіпергідрозом пахвових западин віком від 12 до 18 років. Було проведено одноразове, однорічне, неконтрольоване, з повторюваною дозою випробування з безпеки у педіатричних пацієнтів в США, віком від 12 до 17 років (кількість - 144) з сильним первинним гіпергідрозом пахвових западин. Учасниками були переважно жінки (86,1 %) та кавказького типу (82,6 %). Учасниці отримали лікування у дозі 50 одиниць - Аллерган у кожну пахвову западину з загальною дозою 100 одиниць - Аллерган за весь період лікування. Однак, ніяких випробувань щодо пошуку дози у підлітків не було проведено, таким чином ніяких рекомендацій щодо дозування не може бути надано. Ефективність та безпечність препарату БОТОКС® у даній групі не була остаточно встановлена.

Вертикальні зморшки між бровами (глабелярнізморшки)

Пацієнтам з вертикальними зморшками між бровами (глабелярними зморшками) (від помірно до значно виражених) при максимальному насупленні, які були включені до клінічного дослідження, ін'єкції препарату значно зменшили вираженість глабелярних зморшок на термін до 4 місяців, що було визначено спеціальною оцінкою вираженості глабелярних зморшок при максимальному насупленні та загальною оцінкою суб'єктом змін зовнішнього вигляду його/її вертикальних зморшок між бровами (глабелярних зморшок). Жодні клінічні показники не включали об'єктивну оцінку психологічного впливу. Через 30 днів після ін'єкції 80 % пацієнтів, які пройшли лікування препаратом, були визначені як особи, що зреагували на лікування (повна відсутність або незначна вираженість при максимальному насупленні) порівняно з 3 % пацієнтів, які пройшли лікування плацебо. Одночасно 89 % пацієнтів, які пройшли лікування препаратом, відчули помірне або значне покращання порівняно з 7 % пацієнтів, які пройшли лікування плацебо.

Ін'єкції препарату БОТОКС® також значно зменшили вираженість глабелярних зморшок у стані спокою. 39 % пацієнтів мали від помірних до значних глабелярних зморшок у стані спокою (15 % не мали зморшок у стані спокою). З них 74 % пацієнтів, які пройшли лікування препаратом БОТОКС®, були визначені як особи, що зреагували на лікування (повна відсутність або незначна вираженість) через 30 днів після ін'єкції порівняно з 20 % пацієнтів, які пройшли лікування плацебо.

Наявні обмежені клінічні дані фази 3 щодо застосування препарату БОТОКС® для пацієнтів, старших 65 років. Лише 6 % суб'єктів були старшими 65 років, та визначена ефективність була меншою для цієї вікової групи.

Фармакокінетика. Дослідження розподілу, проведені на тваринах, показали повільну дифузію 125 І-комплексу нейротоксину ботуліну А у литковий м'яз після ін'єкції, потім швидкий системний метаболізм та виділення із сечею. Кількість міченого ізотопом матеріалу у м'язі зменшувалася з періодом напіввиведення приблизно 10 годин. У місці ін'єкції радіоактивність була обмежена великими молекулами протеїну, а у плазмі – малими молекулами, що свідчить про швидкий системний метаболізм субстрату. Упродовж 24 годин після введення дози 60 % радіоактивності було виведено з сечею. Токсин, імовірно, метаболізується протеазами та молекулярними компонентами, які рециркулюють звичайними шляхами метаболізму.

Класичні дослідження абсорбції, розподілу, біотрансформації та виведення активної субстанції не проводилися через природу цього препарату.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат використовують для усунення м’язових спазмів:

· очної повіки (тонічний блефароспазм);

· обличчя (геміфаціальний спазм) та супроводжуюча фокальна дистонія;

· шиї та плечей (цервікальна дистонія);

· руки та зап'ястя у дорослих, які перенесли інсульт;

· для регулювання деформації стопи за типом кінської стопи у педіатричних пацієнтів, хворих на ДЦП, віком від 2-х років та старших;

· Для лікування нетримання сечі у дорослих пацієнтів з нейрогенною гіперактивністю детрузора, в результаті нейрогенного сечового міхура, що є наслідком стійкого ушкодження суб-цервікального (шийного) відділу спинного мозку або розсіяного склерозу;

· Для симптоматичного полегшення у дорослих пацієнтів, стан яких може бути віднесений до хронічної мігрені (внаслідок виконання наступних критеріїв: головні болі ≥ 15 днів на місяць, з яких щонайменше 8 днів мігрені), які недостатньо реагують або не переносять профілактичних лікарських засобів для лікування мігрені;

Для лікування та усунення:

· первинного гіпергідрозу пахвових западин, що перешкоджає роботі та не піддається місцевому лікуванню;

· вертикальних зморшок між бровами (від помірних до значно виражених) у дорослих віком до 65 років.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗИ

Одиниці токсину ботуліну одного препарату не є взаємозамінними з одиницями іншого препарату.Дози, рекомендовані в одиницях - Аллерган, є відмінними від інших ботулотоксичних препаратів.

Дози для літніх людей такі ж, як для інших дорослих, однак може вводитися мінімальна ефективна доза.

Після відновлення препарат БОТОКС® повинен застосовуватися лише під час однієї сесії ін’єкцій на кожного пацієнта.

БОТОКС® повинен вводитись тільки лікарем відповідної кваліфікації, який має відповідний досвід лікування і використовує під час лікування відповідне обладнання.

Загалом доза та кількість ін’єкцій на один м’яз не визначені, тому індивідуальна терапевтична доза має бути визначена лікарем. Оптимальна доза визначається методом титрування, але рекомендована максимальна доза не повинна бути перевищена.

Рекомендується розводити вміст флакону та заповнювати шприц над паперовим рушником із пластиковою прокладкою, щоб не пролити жодної краплі. Відновлювати препарат тільки стерильним 0,9 % розчином натрію хлориду для ін'єкцій. Відповідну кількість розчинника набирають у шприц (див. нижче). Центральну частину гумового ковпачку слід протерти спиртом.

Вказівки щодо відновлення препарату БОТОКС® для показання нетримання сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора:

для 100 одиниць - Аллерган

· Відновіть два флакони препарату БОТОКС®по 100 одиниць – Аллерган, кожний за допомогою 6 мл 0,9 %розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів та обережно перемішайте;

· Перенесіть 4 мл з кожного флакону до кожного з двох шприців ємністю 10 мл;

· Залишок по 2 мл з кожного флакона перенесіть до третього шприца ємністю 10 мл;

· Закінчить відновлення, додавши 6 мл 0,9 %розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів до кожного з шприців ємністю 10 мл і обережно перемішайте.

В результаті буде отримано 3 шприца, кожен ємністю 10 мл, із загальною кількістю відновленого препарату БОТОКС® 200 одиниць – Аллерган. Використати негайно після відновлення. Будь-який невикористаний розчин натрію хлориду повинен бути знищений.

для 200 одиниць - Аллерган

· Відновіть 200 одиниць – Аллерган препарату БОТОКС®за допомогою 6 мл 0,9 %розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів та обережно перемішайте;

· Перенесіть 2 мл з флакону до кожного з трьох шприців ємністю 10 мл;

· Закінчить відновлення, додавши 8 мл 0,9 %розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів до кожного з шприців ємністю 10 мл і обережно перемішайте.

В результаті буде отримано 3 шприца, кожен ємністю 10 мл, із загальною кількістю відновленого препарату БОТОКС® 200 одиниць – Аллерган. Використати негайно після відновлення. Будь-який невикористаний розчин натрію хлориду повинен бути знищений.

Таблиця відновлення препарату БОТОКС® для всіх інших показань:

Кількість розчинника

(0,9 % натрію хлориду для ін'єкцій)

Отримана доза

(одиниць - Аллерган на 0,1 мл)

100 ОД-Аллерган

200 ОД-Аллерган

0,5 мл

1 мл

2 мл

4 мл

8 мл

20 ОД-Аллерган

10 ОД-Аллерган

5 ОД-Аллерган

2,5 ОД-Аллерган

1,25 ОД-Аллерган

40 ОД-Аллерган

20 ОД-Аллерган

10 ОД-Аллерган

5 ОД-Аллерган

2,5 ОД-Аллерган

Якщо для однієї ін’єкційної процедуривикористовуються різні за об’ємом флакони препарату БОТОКС®, слід звернути увагу на те, щоб була використана необхідна кількість розчинника для відновлення відповідної кількості одиниць препарату на 0,1 мл. Кількість розчинника відрізняється для препарату БОТОКС® 100 одиниць -Аллерган та 200 одиниць - Аллерган. Кожен шприц повинен бути маркований відповідним чином.

Спеціальні заходи безпеки при поводженні з невикористаним лікарським засобом або відходами лікарського засобу.

Оскільки БОТОКС® денатурується при утворенні бульбашок або при іншому сильному збовтуванні, вводьте розчинник у флакон обережно. Забракуйте флакон, якщо вакуум не втягує розчинник в нього. Відновлений препарат БОТОКС® являє собою прозорий безбарвний або злегка жовтуватий розчин без сторонніх твердих часток. Перед застосуванням візуально перевірте розведений розчин на прозорість та відсутність часток. Відновлений у флаконі розчин БОТОКС® може зберігатися до застосування у холодильнику (при температурі від 2 до 8 °С) протягом 24 годин. Якщо розчин БОТОКС® відновлюється потім у шприці для застосування при показанні нетримання сечі, розчин слід використати негайно.

Дані щодо дати та часу відновлення повинні бути нанесені на спеціальне місце на етикетці флакону. Цей препарат призначений тільки для одноразового використання.Будь-який невикористаний розчин повинен бути знищений.

Для безпечної утилізації невикористані флакони відновлюються невеликою кількістю води, а потім стерилізуються в автоклаві. Будь-які використані флакони, шприци, розлитий розчин тощо необхідно стерилізувати в автоклаві; залишки БОТОКС® у можуть деактивуватися за допомогою розведеного розчину гіпохлориту (0,5 %) протягом 5 хв.

Будь-який невикористаний препарат або відходи повинні утилізуватися згідно встановлених національних вимог.

Блефароспазм/геміфаціальний спазм

Розчин препарату вводять стерильними голками калібру 27 – 30/0,40 - 0,30 мм.

Електроміографічне дослідження не потрібне. Первинну рекомендовану дозу 1,25 - 2,5 одиниць -Аллерган вводиться в середню та бокову частину orbicularisoculiверхньої повіки та у бокову частину orbicularisoculiнижньої повіки. Можна вводити препарат і в додаткові зони – зону брів, бокову частину кругового м’язу та у верхню ділянку обличчя, якщо спазми в них заважають виконувати зорові функції. Щоб зменшити ризик такого ускладнення, як птоз (опущення), не допускаються ін'єкції біля м'язу, що піднімає верхню повіку. А щоб зменшити ризик такого ускладнення, як диплопія (двоїння в очах), не допускаються ін'єкції у середню частину нижньої повіки.

Первинний ефект від ін'єкцій можна побачити через 3 дні, а максимальний досягається за перші 2 тижні після процедури. Ефект від кожної процедури діє приблизно 3 місяці, після чого, при необхідності, її можна повторити. При повторних сеансах процедури дозу можна збільшити майже вдвічі, якщо результат після першої процедури недостатній. Однак, доведено, що немає переваг при введенні понад 5 одиниць - Аллерган в одну зону. Первинна доза не має перевищувати 25 одиниць - Аллерган на одну очну зону. Немає жодних додаткових переваг при застосуванні частіше, ніж кожні 3 місяці.

При регулюванні блефароспазму загальна доза не повинна перевищувати 100 одиниць - Аллерган кожні 12 тижнів.

Пацієнти з геміфаціальним спазмом або нервовими розладами VIIступеню повинні лікуватися як пацієнти з однобічним блефароспазмом, за необхідності можна вводити препарат в інші уражені м'язи.

Спастичність м`язів шиї та плечей у дорослих (цервікальна дистонія)

Дозу визначають індивідуально. Відновлений препарат БОТОКС® вводять за допомогою голки відповідного калібру (зазвичай 25 - 30/0,50 - 0,30 мм).

Лікування слід починати з найменшої ефективної дози. Для терапії спазмів шиї та плечей може знадобитися кілька ін'єкцій за один курс терапії. Допускається введення до 50 одиниць - Аллерган в одне місце.У грудинно-ключично-соскоподібний м'яз повинно вводитися не більше 100 одиниць. Для мінімізації випадків дисфагії грудинно-ключично-соскоподібний м'яз не повинен обколюватися з двох сторін. Допускається введення ін'єкції у кілька ділянок одного м'язу. При первинному курсі терапії загальна доза не повинна перевищувати 200 одиниць - Аллерган, при подальших курсах робиться коректування залежно від первинного результату. Загальна доза введення препарату за один сеанс не повинна перевищувати 300 одиниць - Аллерган.

Після ін'єкції у шию або плечі покращення, як правило, настає за 2 тижні і досягає максимуму приблизно за 6 тижнів після закінчення курсу терапії. Інтервали лікування, менші ніж 10 тижнів, не рекомендуються. Ефект від кожної терапії триває близько 12 тижнів.

Фокальна спастичність верхніх кінцівок після перенесеного інсульту

Відновлений препарат БОТОКС® вводять за допомогою стерильної голки калібру 25, 27 або 30/0,50 - 0,40 - 0,30 мм у поверхневі м’язи і за допомогою довшої голки у глибоку мускулатуру. Для локалізації залученого м’язу може бути використана методика нейростимуляції або електроміографія. Різноманітні місця ін’єкцій дозволяють препарату БОТОКС® мати більший вплив на зони іннервації, що особливо важливо для більших м’язів. Точну дозу і кількість місць для ін’єкцій необхідно коригувати залежно від індивідуальних розмірів, кількості і локалізації залучених м’язів, тяжкості спастичності, наявності локальної м’язової слабкості та індивідуальної відповіді пацієнта на попереднє лікування.

Нижче наведені середні ефективні дози залежно від м’язу, в який планується введення ін’єкції:

М’язи

Загальна доза, кількість зон

Flexor digitorum profundus

15-50 ОД-Аллерган,1 -2 зони

Flexor digitorum sublimis

15-50 ОД-Аллерган,1 -2 зони

Flexor carpi radialis

15-60 ОД-Аллерган,1 -2 зони

Flexor carpi ulnaris

10-50 ОД-Аллерган,1 -2 зони

Adductor Pollicis

20 ОД-Аллерган, 1 - 2 зони

Flexor Pollicis Longus

20 ОД-Аллерган, 1 - 2 зони

Середня сумарна доза на курс лікування має становити 200 - 240 одиниць - Аллерган, розподілених на залучені м’язи. Покращення м'язового тонусу з'явилося упродовж двох тижнів, а максимальний ефект, як правило, спостерігався упродовж чотирьох - шести тижнів. Ступінь і характер м’язової спастичності під час повторної ін’єкції може бути причиною зміни дози препарату і вибору м’язу для ін’єкції. Повинна застосовуватися найменша ефективна доза. На розсуд лікаря повторна доза може призначатися, коли ефект від попередньої ін’єкції зменшується. Однак повторні ін’єкції небажані раніше, ніж через 12 тижнів.

Дитячий церебральний параліч

Відновлений препарат БОТОКС® вводять стерильними голками калібру 23 - 26/0,60 - 0,45 мм. Застосовується у вигляді розділеної на курс лікування загальної дози, що вводиться окремими ін'єкціями у центральну та бокові верхні частини ураженого литкового м'язу. При геміплегії загальна первинна рекомендована доза становить 4 одиниці - Аллерган на 1 кг маси тілау вражену кінцівку.При диплегії загальна первинна рекомендована доза становить 6 одиниць - Аллерган на 1 кг маси тіла, розділена між враженими кінцівками. Загальна доза не повинна перевищувати 200 одиниць - Аллерган.

Клінічне покращання, як правило, з'являється упродовж перших 2 тижнів після ін'єкції. Повторні дози повинні застосовуватися при зменшенні ефекту попередніх ін'єкцій, але не частіше, ніж кожні 3 місяці.

Для дітей слід підбирати таку дозу, яка дозволить робити перерви між ін’єкціями тривалістю не менше 6 місяців.

Нетримання сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора.

На момент лікування у пацієнтів не повинно бути інфекції сечовивідних шляхів.

З метою профілактики слід застосовувати антибіотики: 1-3 дні до початку лікування, у день лікування та 1-3 дні після лікування.

Пацієнтам рекомендується припинити антитромбоцитарну терапію щонайменше за 3 дні до проведення процедури. Пацієнти, які отримують антикоагулянтну терапію, повинні перебувати під належним медичним наглядом, щоб зменшити ризик появи кровотечі.

Перед ін’єкцією можливе внутрішньоміхурове введення розчиненого знеболюючого засобу (із заспокійливим або без нього) або застосування загальної анестезії, місцевої анестезії за локалізацією залученої ділянки. Якщо застосовується місцева анестезія за локалізацією залученої ділянки, то слід провести дренування сечового міхура та його промивання за допомогою стерильного розчину натрію хлориду перед тим, як продовжувати процедуру ведення ін’єкції. Рекомендована доза складає 200 одиниць - Аллерган препарату БОТОКС®, по 1 мл ін’єкції (~6,7 одиниць - Аллерган) паралельно у 30 ділянок детрузора.

Відновлений препарат БОТОКС® (200 одиниць - Аллерган/30 мл) вводиться у м’яз детрузор за допомогою гнучкого або зафіксованого (ригідного) цистоскопу, уникаючи зони трикутника сечового міхура. У сечовий міхур слід ввести достатню кількість розчину натрію хлориду, з метою достатньої візуалізації, але слід уникати надмірного розтягнення сечового міхура.

Ін'єкційну голку слід наповнити (промити) приблизно 1 мл розчину до початку проведення ін’єкцій (залежно від довжини голки), щоб витіснити повітря.

Голку слід вводити приблизно на 2 мм у детрузор. Вводять 30 ін’єкцій, кожна по 1мл (загальний об’єм 30 мл), на відстані приблизно 1 см одна від одної (див. діаграму). Для останньої ін’єкції слід ввести приблизно 1 мл стерильного розчину натрію хлориду, щоб забезпечити повне дозування. Після введення ін’єкцій, розчин натрію хлориду, використаний для візуалізації стінки сечового міхура, слід дренувати. Слід спостерігати за пацієнтом щонайменше 30 хвилин після введення ін’єкцій.

Клінічне покращення зазвичай відбувається через 2 тижні. Пацієнтам слід зробити повторну процедуру, якщо клінічний ефект від попередньої процедури зменшився, але не раніше, ніж через три місяці після попереднього введення.

Хронічна мігрень

Діагноз хронічної мігрені повинен бути встановлений та препарат БОТОКС® повинен бути введений виключно під наглядом лікаря-невролога, який є фахівцем у лікуванні хронічної мігрені.

Рекомендована доза відновленого препарату БОТОКС® для лікування хронічної мігрені становить від 155 до 195 одиниць – Аллерган, введені внутрішньом'язово за допомогою голки калібру 30/0,30 мм. Ін’єкції по 0,1 мл (5 одиниць - Аллерган) вводяться у 31 - 39 ділянок. Ін’єкції слід розділити на 7 специфічних зон м’язів голови та шиї, як зазначено у таблиці нижче. Для шийної зони у пацієнтів із дуже товстими шийними м’язами, може знадобитись голка калібру 25/0,50 мм. У м’яз гордіїв (Procerus) ін’єкцію потрібно вводити в одну ділянку (лінія середини), у всі інші м’язи слід вводити двостороннім способом: половину кількості ін’єкцій у ділянки в лівій стороні і половину – в правій стороні голови та шиї. Якщо наявна ділянка/ки основної локалізації болю, можливо ввести додаткові ін’єкції до однієї або обох сторін у 3 специфічні групи м’язів: Occipitalis, Temporalisта Trapezius. Максимальна доза на один м’яз зазначена в таблиці нижче.

Рекомендований графік лікування становить кожні 12 тижнів.

Дозування препарату БОТОКС® для лікування хронічної мігрені за видом м’язів:

Рекомендована доза

Зона голови/шиї

Загальна доза (кількість ділянокa)

Frontalisb

20 ОД– Аллерган (4 ділянки)

Corrugatorb

10 ОД– Аллерган(2 ділянки)

Procerus

5 ОД– Аллерган(1ділянка)

Occipitalisb

від 30 ОД– Аллерган(6 ділянок) до40 ОД– Аллерган(до8 ділянок)

Temporalisb

від 40 ОД– Аллерган(8 ділянок) до50 ОД– Аллерган(до10 ділянок)

Trapeziusb

від 30 ОД– Аллерган(6 ділянок) до50 ОД– Аллерган(до10 ділянок)

Cervical Paraspinal Muscle Groupb

20 ОД– Аллерган(4 ділянки)

Загальна доза:

від 155 ОД– Аллерган до 195 ОД– Аллерган (від 31 до39 ділянок)

a1 ділянка для внутрішньом’язової ін’єкції = 0,1 мл = 5 ОД- Аллерган препарату БОТОКС®

bдоза, введена двостороннім способом

Первинний гіпергідроз (надмірного потіння) пахвових западин

Відновлений препарат БОТОКС® (100 одиниць - Аллерган/4 мл) вводиться за допомогою голки калібру 30/0,30 мм.Уводять 50 одиниць - Аллерган препарату підшкірно і рівномірно, розподіляючи їх по багатьох точках ділянки на відстані 1-2 см одна від одної в зоні максимального потовиділення кожної підпахвової западини. Зона максимального потовиділення може бути визначена за допомогою техніки фарбування, наприклад, йодо-крохмальний тест. Застосування доз, менших, ніж 50 одиниць - Аллерган не вивчались, тому не можуть бути рекомендовані.

Як правило, покращання настає упродовж першого тижня після ін'єкції. Наступні ін'єкції вводять при зменшенні клінічного ефекту попередніх ін’єкцій. Ін'єкції повторюють не частіше ніж кожні 16 тижнів. Ефект зазвичай триває в середньому 7,5 місяців після першої ін'єкції, однак 27,5 % пацієнтів відчувають ефект після 1 року.

Усунення вертикальних зморшок між бровами (глабелярні зморшки)

Тільки для внутрішньом’язового застосування!

Вводять ін’єкцію рекомендованого об’єму 0,1 мл (4 одиниці - Аллерган) препарату БОТОКС® за допомогою стерильної голки калібру 30/0,30 мм у кожну з п’яти ділянок для ін’єкцій: 2 інєкції до кожного м’язу, що викликає зморщування шкіри, та 1 ін’єкція до м’язу гордіїв, щоб загальна доза становила 20 одиниць - Аллерган.

У разі введення неефективної дози препарату БОТОКС® та відсутності побічних дій після першого введення препарату, повторні введення препарату можуть бути застосовані та збільшена загальна доза до 40 - 50 одиниць - Аллерган, приймаючи до уваги досвід від попередніх введень препарату.

Зменшення вираженості зморшок між бровами зазвичай спостерігається через один тиждень після лікування, максимальний ефект спостерігається через 5 - 6 тижнів після ін’єкції та триває до 4 місяців. Інтервали в застосуванні мають бути не частіше ніж кожні 3 місяці.

Якщо лікар вважає за потрібне, повторні введення препарату можуть бути застосовані, коли ефект від попередніх ін`єкцій зменшився. Повторні ін'єкції здійснюють з інтервалом не менше ніж 12

тижнів.

Ступінь та характер м'язової спастичності на момент повторної серії ін'єкцій можуть внести зміни у дозування препарату БОТОКС® та перелік м'язів, у які вводять ін'єкції. Застосовують мінімальну ефективну дозу.

При виникненні додаткових запитань щодо застосування цього препарату пацієнту слід порадитися з лікарем.

ПОБІЧНА ДІЯ.

Загальні: У контрольованих клінічних випробуваннях побічні реакції, відзначені дослідниками як такі, що відносились до препарату БОТОКС®, спостерігались у 35 % пацієнтів з блефароспазмом, у 28 % з цервікальною дистонією, 17% з дитячим церебральним паралічем, 11% з первинним гіпергідрозом пахвових западин, 16 % з фокальною спастичністю верхніх кінцівок, пов’язаною з інсультом і 23,3 % з вертикальними зморшками між бровами.

У клінічних випробуваннях стосовно нетримання сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора, частота виникнення побічних реакцій складала 32 % під час першого лікування і зменшилась до 18 % під час другого лікування.

У клінічних випробуваннях стосовно хронічної мігрені частота виникнення побічних реакцій складала 26 % під час першого лікування і зменшилась до 11 % під час другого лікування.

Як правило, побічні реакції виникають упродовж перших кількох днів після ін'єкції і є, зазвичай, тимчасовими та можуть тривати до декількох місяців, у рідких випадках довше.

Локальна слабість м'язу являє собою очікувану фармакологічну дію бо