Нормативно-директивні документи

Постанова КМ України №926 від 12.11.1993р.
Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів

Приказ МЗ СССР № 430 от 22.04.1981г.
Об утверждении инструктивно-методических указаний по организации работы женской консультации.

Приказ МЗ СССР № 55 от 09.01.1986г.
Об организации работы родильных домов (отделений).

Приказ МЗ СССР № 1570 от 04.12.1986г.
Выдержка
Об улучшении выявления больных гонореей и трихомониазом в акушерских и гинекологических отделениях (палатах, кабинетах), женских консультациях и урологических кабинетах поликлиник.

Приказ МЗ СССР №691 от 28.12.1989 г.
О профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах.

Наказ МОЗ України №97 від 05.05.1993р.
Про удосконалення консультативної допомоги дітям та матерям України.

Наказ МОЗ України № 111 від 28.06.1994 р.
Про затвердження інструкцій про порядок проведення операції штучного переривання вагітності та про порядок проведення операції штучного переривання вагітності ранніх строків методом вакуум-аспірації.

Наказ МОЗ України № 121 від 06.07.1994 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 10 серпня 1994р. за №187/396
Про застосування методів стерилізації громадян.

Наказ МОЗ України № 31 від 19.02.1996 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України (крім п.п. 1.2. і 1.3.) 5.04.1996р. за № 160/1185
Про затвердження інструкції про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду.

Наказ МОЗ України № 24 від 04.02.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 3 березня 1997 р. за № 58/1862
Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення.

Наказ МОЗ України № 74 від 24.03.1998р.
Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породвллям та гінекологічним хворим.

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р. ВИТЯГ
Стандарти медичних технологій діагностично-лікувального процессу стаціонарної допомоги.

Наказ МОЗ України № 488 від 07.12.2001р.
Про затвердження програми „Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини на 2001-2003 роки”.

Наказ МОЗ України № 489 від 10.12.2001 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 25 грудня 2001р. за №1068/6259
Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій.

Наказ МОЗ України № 14 від 10.12.2001 р.
Про заходи щодо профілактики випадків раннього вродженого сифілісу.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України № № 146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників.
Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України № 39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною иа фармацевтичною діяльністю.
Із змінами, внесеними згідно наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994 р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України № 48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядддок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Наказ МОЗ України № 198 від 7.09.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 р.
Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993р. Витяг.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Вимоги до оснащення відділення(кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998 р.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я.

Санітарні та дезінфикційні вимоги

Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-85 Взамен ОСТ 42-2-2-77
Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.

Министерство здравоохранения СССР
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Організаційні документи

Приказ МОЗ СРСР №360 от 08.04.1980 г.
Об утверждении положений о медицинских работниках родильных домов и женских консультаций (отделений).

Кримінальний кодекс України
Розділ ІІ. Злочини проти життя і здоров’я особи. ВИТЯГ.

Облікові документи

Наказ МОЗ України № 124 від 03.07.1995 р.
Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті.
Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 331 від 28.10.1996 та № 65 від 04.04.2000 р.

Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України. Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ №138 від 04.06.1999 р.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Міжнародна класифікація хвороб Х перегляду (МКХ-10). ВИТЯГ.

Анестезіологія та реаніматологія

Нормативно-директивні документи

Приказ МЗ СССР № 22 от 15.01.1990г.
Об организации выездной реанимационной неонатальной бригады.

Наказ МОЗ України №303 від 08.05.1997р.
Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України.

Вимоги до оснащення відділення (кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. Витяг.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. Витяг.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. Витяг.
Із змінами, внесеними згідно з наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. Витяг.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 14 від 24.01.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 1995 р. за №193/729
Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Санітарні та дезинфекційні норми

Министерство здравоохранения СССР
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы ОСТ 42-21-85 Взамен ОСТ 42-2-2-77

Наказ МОЗ України №67 від 14.04.1995р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15 серпня 1995 р. за № 298/834
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Кримінальний кодекс

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. Ст. 130-145. Витяг.

Облікові документи
Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.