Нормативно-директивні документи

Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р.
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Закон України № 1645 від 6.04.2000 р.
Про захист населення від інфекційних хвороб.

Постанова КМ України № 163 від 21.02.2001 р.
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із щкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р.
Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб.

Наказ МОЗ України № 415 від 19.10.2001 р.
Про затвердження Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію до України.

Стандарти якості надання медичної допомоги

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей. ВИТЯГ.

Кишкові інфекційні хвороби

Наказ МОЗ України № 167 від 30.05.1997 р.
Про удосконалення протихолерних заходів.

Туберкульоз

Постанова КМ України № 1752 від 27.12.2001 р.
Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу.

Наказ МОЗ України № 26 від 14.02 1996 р.
Про удосконалення протитуберкульозної служби.

Наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 р.
Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз.

Наказ МОЗ України № 311 від 30.12.1999 р.
Про затвердження інструкцій щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим.

Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р.
Про затвердження інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

Деякі бактеріальні зоонози

Наказ МОЗ України № 490/59 від 10.12.2001 р.
Про заходи щодо профілактики захворювань на бруцельоз.

Інші бактеріальні хвороби

Наказ МОЗ України № 192 від 03.08.1999 р.
Про заходи щодо покращення бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом

Наказ МОЗ України № 204 від 29.12.1992 р.
Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні.

Наказ МОЗ України № 207 від 30.12.1992 р.
Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України.

Рекетсіози

Наказ МОЗ України № 246 від 21.12.1993 р.
Про удосконалення заходів профілактики епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля.

Інфекційні хвороби центральної нервової системи

Наказ МОЗ України № 96 від 15.04.1998 р.
Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні.

Наказ МОЗ України № 168 від 23.06.1998 р.
Про створення лабораторної мережі з діагностики поліомієліту та гострих в’ялих паралічів.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 246 від 06.10.2000 р.

Наказ МОЗ України № 44 від 03.03.2000 р.
Про підготовку документації для сертифікації ліквідації поліомієліту.

Вірусний гепатит

Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989 г.
О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране.

Наказ МОЗ України № 237 від 30.07.1996 р.
Про затвердження Порядку організації стаціонарів вдома для дорослих, хворих на легкі форми вірусного гепатиту А.

Наказ МОЗ України № 309 від 26.07.2001 р.
Про застосування в системі імунізації відкритих багатодозних флаконів вакцини проти гепатиту В

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р.
Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України № 344 від 15.12.2000 р.
Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України № 71 від 22.02.2002 р.
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції.

Гострі респіраторні інфекції

Грип та пневмонія
Наказ МОЗ України № 30 від 09.02.1998 р.
Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні.

Педикульоз, аскаріаз та інші інфестації

Наказ МОЗ України № 38 від 28.03.1994 р.
Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України № 146 від 23.10.1991 р.
Про атестацію середніх медичних працівників.
Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України № 39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 48 від 17.03.1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 198 від 07.09.1993 р.
Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Санітарні та дезинфекційні вимоги

Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85
Стерилизация, дезинфекция изделий медицинского назначения.

МЗ СССР Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Наказ МОЗ України № 67 від 14.04.1995 р.
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Страхувння медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини

Постанова КМ України № 1642 від 16.10.1998 р.
Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

Наказ МОЗ України № 186 від 18.12.1992 р.
Про затвердження переліку медичних і фармацевтичних установ та організацій, їх підрозділів, працівники яких за визначеними посадами підлягають державному обов’язковому особистому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини.

Наказ МОЗ України № 276 від 31.10.2000 р.
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні.

Кримінальний кодекс України

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. ВИТЯГ.

Облікові документи

Постанова КМ України № 157 від 21.02.2001 р.
Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10). ВИТЯГ.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.