Українське науково- медичне товариство інфекціоністів Президент (Голова) Асоціації: Андрейчин Михайло Антонович, Доктор мед. наук, професор, Проректор з наукової роботиТернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського Адреса: 46001, м. Тернопіль-1, пл. Волі, 1, т.: 2-47-25