З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про охорону дитинства
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 30, ст.142 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3109-III ( 3109-14 ) від 07.03.2002 )

Стаття 1. Визначення термінів

Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання;

Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.