ДІАГНОСТИЧНА СЛУЖБА

Нормативно-директивні документи

Закон України №15/98-ВР від 14.01.1998 р
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання.
Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2397-ІІІ від 26.04.2001 р.

Постанова КМ України №163 від 21.02.2001 р.
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Витяг.

Приказ МЗ СССР № 581 от 21.07.1988 г.
О дальнейшем развитии и совершенствовании ультразвуковой диагностики в лечебно-профилактических учреждениях страны.

Наказ МОЗ України № 118 від 19.06.1990 р.
Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини.

Наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1996 р. за № 536/1561
Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз. Витяг.

Наказ МОЗ України № 340 від 28.11.1997 р.
Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії.

Наказ МОЗ України № 295 від 18.07.2001 р.
Про створення системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення при рентгенологічних процедурах.

Вимоги до оснащення відділення (кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. Витяг.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. Витяг.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. Витяг.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Кримінальний кодекс

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. Ст. 130-145. Витяг.

Облікові документи

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.