ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

29.12.2005 № 782

Шифри МКХ-10: D50-D64

Анемія - патологічний стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів та/або вмісту гемоглобіну в одиниці об'єму крові.

Класифікація

1. За етіологією (ВООЗ, 1992)

Анемії, пов'язані з харчуванням:

 1. - Залізодефіцитна (D50)
 2. - В -дефіцитна (D51)
 3. - Фолієводефіцитна (D52)
 4. - Інші, пов'язані з харчуванням (D53)

Гемолітичні анемії:

 1. - Внаслідок ферментних порушень (D55)
 2. - Таласемія (D56)
 3. - Серпоподібні порушення (D57)
 4. - Інші спадкові гемолітичні анемії (D58)
 5. - Набута гемолітична анемія (D59)

Апластичні анемії:

 1. - Набута чиста червоноклітинна аплазія (еритробластопенія) (D60)
 2. - Інші апластичні анемії (D61)
 3. - Гостра постгеморагічна анемія (D62)

Анемії при хронічних хворобах (D63)

 1. - новоутвореннях (D63.0)
 2. - інших хронічних хворобах (D63.8)

Інші анемії (D64)

2. За ступенем тяжкості * (ВООЗ, 1991)


Ступінь тяжкості Концентрація
гемоглобіну (г/л)
Гематокрит (%)
Легкий 109-90 37-31
Середній 89-70 30-24
Тяжкий 69-40 23-13
Дуже тяжкий < 40 < 13

---------------

* Наведені критерії тяжкості анемії рекомендовані виключно для вагітних жінок.

Переважна більшість випадків анемії у вагітних - це залізодефіцитна анемія (90%), половина з них має поєднаний залізо- і фолієводефіцитний генез. Решта видів анемії зустрічається у вагітних відносно рідко.

Залізодефіцитна анемія (ЗДА)

1. Тактика попередження та лікування ЗДА - див. алгоритм.

2. Преконцепційна підготовка.

2.1. Повноцінне харчування з достатнім вмістом м'ясних продуктів, свіжих овочів та фруктів.

2.2. Виявлення та лікування хвороб, що спричиняють ЗДА.

2.3. Виявлення та, за можливості, усунення чинників ризику ЗДА.

2.4. Призначення препарату заліза у разі ЗДА або прихованого залізодефіциту, досягнення задовільної забезпеченості організму жінки залізом до настання вагітності.

3. Чинники ризику.

3.1. Недостатнє або неповноцінне харчування.

3.2. Гіперполіменорея.

3.3. Інтервал після попередніх пологів менше 2 років.

3.4. Багатоплідна вагітність.

3.5. Четверо чи більше пологів у минулому.

3.6. Кровотечі під час вагітності (маткові, носові, з травного тракту, гематурія тощо), геморагічні діатези.

3.7. Хвороби з порушенням всмоктування заліза (стан після гастректомії або субтотальної резекції шлунка, стан після резекції значної частини тонкого кишечнику, синдром мальабсорбції, хронічний ентерит, амілоїдоз кишечнику), постійний прийом антацидних препаратів.

LIKAR.INFO по матерiалах МОЗ України