Методи  визначення величини крововтрати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

29.12.2005 № 782

Додаток № 1

МЕТОДИ

визначення величини крововтрати

1. Метод Лібова

Об'єм крововтрати визначається після зважування серветок, які просочені кров'ю

Об'єм крововтрати = В/2 х 15% (при крововтраті менше 1000 мл) або х 30% (при крововтраті більше 1000 мл)

де В - вага серветок, 15% і 30% - величина помилки на навколоплодові води, дезрозчини.

2. Формула Нельсона

Процентне співвідношення загального об'єму крововтрати розраховується наступним чином:

0,036 х вихідний об'єм крові

____________________________ х гематокрит

маса тіла

24

Вихідний об'єм крові (мл/кг) =__________________________ х 100

0,86 х вихідний гематокрит

3. Шоковий індекс Альговера

У нормі індекс Альговера = 1.

За величиною індексу можна зробити висновки про величину крововтрати


Індекс Альговера Об'єм крововтрати (у % від ОЦК)
0,8 і менше 10%
0,9-1,2 20%
1,3-1,4 30%
1,5 і більше 40%

Примітка. Індекс Альговера не інформативний у хворих з гіпертонічною хворобою.

4. Гематокритний метод Moore

--------------------------------------------------------

| КВ = ОЦК (н) х (ГТ (н) - ГТ (ф) / ГТ (н)

|

| КВ - крововтрата

| ОЦК (н) - нормальний ОЦК

| ГТ (н) - гематокрит у нормі (у жінок - 42)

| ГТ (ф) - гематокрит фактичний, визначений після зупинки

| кровотечі та стабілізації гемодинаміки.

--------------------------------------------------------

Для орієнтовного визначення об'єму крововтрати у вагітних можливо використання модифікованої формули Moore:

H - H

tвих tф

КВ = М x ____________

75 H

tвих

де:

  1. КВ - крововтрата (мл);
  2. М - маса тіла вагітної (кг);
  3. H - вихідний гематокрит хворої (л/л), tвих
  4. H - фактичний гематокрит хворої (л/л). tф

LIKAR.INFO по матерiалах МОЗ України