Таблиця “Лікування в гострому періоді ішемічного інсульту” 0 3 год. 3-5 днів 7-10 днів 21 день rtPA!: 0,9 мг/кг в/в, в/а закінчення гострого періоду Плазма: 1-й день – 100-150 мл х 2 р. 2-й день – “ – х 1 р., 4-й день – “ – х 1 р. Гепаринотерапія: 10-15 тис. ОД через перфузор або по 2,5 тис. ОД п/шк. живота х 4-6 разів зменшити дозу гепарину на 5 тис. ОД Антикоагулянти непрямої дії: фенілін 0,03 г х 2-3 р. або синкумар 16 мг на добу (продовжити прийом до 3-4 тижнів) Гемодилюція: реополіглюкін (Ht зменшувати до 30-35 %) Антиагрегантна терапія (можливе поєднання 2-х препаратів): трентал 5-10 мл в/в крап. х 2 р. 5 днів, далі 0,15-0,2 г х 3 р. всередину (продовжити прийом 2-3 міс., контроль РЕГ) Еуфілін 2,4 % р-н 7 мл х 2 р. в/в крап. х 1 р. в/в крап. Кавінтон 20 мг на 500 мл фіз. р-ну в/в (переважно при каротидному ураженні) 10 мг на 500 мл фіз. р-ну в/в крап. 5-10 мг х 3 р. per os протягом 3 міс. 0 3-5 днів 7-10 днів 21 день Тиклід: 250 мг х 1-2 р., тривалий прийом Контроль перифе-ричної крові. Аспірин: 1 мг/кг на добу, тривалий прийом Клопідогрель (плавікс): 75 мг х 1 р. per os, тривалий прийом Дипіридамол(курантіл): 7 х 1 р. per os, тривало Бета-блокатори: анаприлін 10-20 мг х 4 р. per os, продовжити 2-3 міс. під нагдядом кардіолога. Антагоністи кальцію: німотоп 60 мг х 3-4 р. per os 30 мг х 3-4 р. 1,5-2 міс. під наглядом кардіоло-га, контроль РЕГ Циннаризин: 25 мг х 3 р/д. рer os, продовжити прийом 1,5-2 міс. (переважно при вертебро-базилярному інсульті) 0 3-5 днів 7-10 днів 21 день Дицинон: 250 мг х 4 р./добу в/в, в/м за необхідності 250 мг х 3-4 р/добу per os протягом 1,5-2 міс. Контрикал: перша доза 30 тис. ОД, потім 10 тис. ОД х 2 р/д, в/в крап. або гордокс: перша доза 300 тис. ОД, далі 100 тис. ОД х 4 р. в/в крап. за необхідності продовжити до 14 днів Гліцин: 1 г х 2 р. сублінгвально 0,1-0,2 г х 3 р. на про-тязі 1,5-2 міс. Ноотропіл: 6-12 г/добу в/в, продовжити до 15 днів 2,4 г х 2 р. per os протя-гом 1,5-2 міс Семакс: 6-9 мг х 2 р/д інтраназально 3 мг х 2 р. інтрана-зально, до 15 днів 200 мкг х 3-4 р. курсами по днів Церебролізин: 10-20 мл на добу, в/в крап. 5 мл на добу, в/м. 3-4 курси по 5 днів, перерва між курсами 2 дні Аплегін: 5 мл на добу, в/в крап. Вітамін Е: 2 мл х 2 р. на добу, в/м Унітіол: 5 мл на добу, в/в Емоксипін: 3-5 мл х 2-3 р. в/м або 5-15 мл на добу в/в крап. 0 3 год. 3-5 днів 7-10 днів 21 день КТ (МРТ) голов- ного мозку, УЗДГ повторно КТ (МРТ) головного мозку закінчення гострого періоду