Профілактика повторних порушень мозкового кровообігу У перші ж дні захворювання поряд із зазначеними методами лікування здійснюють заходи, спрямовані на попередження рецидивів ГПМК. При кардіоемболічних інсультах внаслідок фібриляції передсердь рекомендується призначення непрямих антикоагулянтів. Якщо є протипокази до їх застосування, рекомендується використовувати аспірин. Вважається, що для зменшення ризику церебральної геморрагії лікування має починати із прийому аспірину і проводитись до тих пір, поки не ліквідується основний дефіцит, викликаний інсультом, або, якщо це важкий інсульт, приблизно через два тижні від його початку. При артеріо-артеріальних емболіях, окклюзії магістральних артерій голови ефективний індивідуально підібраний прийом апірину, тиклопідину, дипіридамолу. При вираженому стенозі або окклюзії сонних чи хребцевих артерій у попередженні ішемічних інсультів своє місце посідають хірургічні методи – ендартеріоектомія, реваскуляризація.