 Рівень порушення свідомості оцінюється за шкалою Glasgow (межі коливань від 3 до 15 балів).  При ішемічному інсульті стан при надходженні хворого до стаціонару, даниміка процесу і результат до 21 доби об’єктивізуються за наступними градаціями: o Скандинавською (Scandinavian Stroke Study, 1985); o Orgogozo J.M.(1986); o NIH (Adams H.P., Biller J., 1989); o оригінальною шкалою Гусева Є.І., Скворцової В.І.(1991) Кількість балів у Скандинавській, Orgogozo та оригінальній шкалах має амплітуду від 0 (смерть хворого) до 60, 100 і 49 (відсутні зміни в неврологічному статусі), відповідно; за шкалою NIH відсутність змін в неврологічному статусі – 0 балів, смерть хворого – 31 бал.  Для оцінки функціонального статусу хворого використовується індекс Barthel. Згідно цієї шкали межі коливань від 0 до 45 балів відповідають важкій інвалідизації (значне обмеження чи повне порушення неврологічних функцій), від 50 до 70 балів – помірній інвалідизації (помірне обмеження неврологічних функцій), від 75 до 100 балів – мінімальному обмеженню чи збереженню неврологічних функцій, при цьому хворий здатний самообслуговуватися без сторонньої допомоги: самостійно їсть, одягається встає з ліжка і стільця, підіймається сходами. Проте він не здатен жити один, оскільки залишаються деякі обмеження: він не може готувати їжу, прибирати вдома.  Важкість стану при внутрішньочерепному крововиливі чи інфаркті мозочка додатково оцінюється за шкалою Hunt (0-V степінь); пацієнти, стан яких відповідає 0-ІІІ степені, не мають протипоказів за даною шкалою для госпітилізації в нейрохірургічне відділення.