Оригінальна шкала (Гусев Є.І., Скворцова В.І., 1991) 1. Рівень свідомості: 0 – кома ІІІ, 1 – кома ІІ, 2 – кома І, 3 – сопор, 4 – оглушення, 5 – ясна; 2. Тип дихання: 0 - апное, 1 - гаспінг, 2 - атактичне, 3 – групове періодичне, апнейстичне, 4 – Чейна-Стокса, 5 – регулярне гіперпное, постгіпервентиляційне апное, 6 - норма; 3. Оболонкові симптоми: 0 – ригідність м’язів потилиці, 1 – симптом Керніга, симптом Бехтерева, 2 – помірний симптом Керніга, 3 – норма; 4. Порушення окулоцефалічних рефлексів: 0 – відсутнє, 1 – загальне послаблення, 2 – порушення рефлекторного взору в бік, 3 – феномен „голови ляльки”, 4 – норма; 5. Ураження систем черепних нервів: 0 – відсутність зіничних і корнеальних рефлексів, нездатність ковтати і говорити, 1 – плаваючі рухи очних яблук, вертикальний ністагм, симптом Гертвіга-Мажанді, помітні ураження інших черепних нервів, 2 – парези взору, значний горизонтальний ністагм, центральний парез VII, XII ч.н., 3 – помірний горизонтальний ністагм, центральний парез VII, XII ч.н., 4 – норма; 6. Ураження пірамідного тракту: 0 – тетраплегія, 1 – пара- чи геміплегія, чіткий тетрапарез, 2 – чіткий пара- чи геміпарез, помірний тетрапарез, моноплегія, 3 – помірний пара- чи геміпарез, значний монопарез, 4 – мінімальна слабість в одній кінцівці, 5 – пірамідні знаки без слабості, 6 – норма; 7. Зміна м’язевого тонусу: 0 – загальна гіпо- чи атонія, 1 – патологічна розгинальна реакція рук з атонією чи слабкою згинальною реакцією ніг, 2 – змінний тонус, горметонія, поза „децеребраційної ригідності”, 3 – флексорне встановлення кінцівок, 4 – помірна асиметрія, поза „декортикаційної” ригідності, 5 – норма; 8. Ураження мозочка: 0 – неможливо виконувати координований рух, 1 – помірна атаксія тулуба і кінцівок, 2 – незначна атаксія кінцівок, 3 – зниження м’язового тонуса, 4 – норма; 9. Розлади чутливості: 0 – гемігіпалгезія, 1 – гіпалгезія на одній кінцівці, 2 – норма; 10. Порушення зору: 0 – амавроз з двох сторін, геміанопсія, 1- зниження гостроти зору , часткове звуження полів зору, 2 – норма; 11. Порушення функції тазових органів: 0 – відсунтість контролю, 1 – імперативні поклики, 2 – затримка сечопуску, 3 – норма; 12. Порушення трофіки тканин: 0 – пролежні, 1 – сухість, лущення шкіри, 2 – норма; 13. Порушення вищих мозкових функцій: 0 – груба сенсо-моторна афазія, апраксія, агнозія, 1 – моторна афазія, неповне розуміння мови, 2 – елеметни моторної афазії, 3 – норма.