2007. Структура онкозахворюваності в Україні залишається сталою, але кiлькiсть випадкiв щороку неухильно зростає

Статистика

Щорічно реєструється 4 млн. нових випадків онкологічних захворювань, рак забирає життя 837 тисяч європейців.

На початок 2006 року в онкологічних закладах системи МОЗ України на обліку перебувало 864 273 хворих, що на 3,7% більше, ніж в попередньому році.

Щорічно в Україні реєструються понад 150 тис. нововиявлень злоякісних захворювань. Найвищі показники захворюваності за останні 5 років спостерігаються у південних областях, а також Кіровоградській, Полтавській областях, АР Крим.

Майже 90 тисяч жителів України щорічно помирають від раку, при чому 35 відсотків померлих від раку - особи працездатного віку. Онкопатологія є причиною понад 15% усіх випадків смерті і поступається лише серцево-судинним захворюванням. У 2005 році смертність від злоякісних новоутворень в Україні склала 90 997 випадків. 38-40% онкологічних хворих помирають протягом першого року після встановлення діагнозу, що свідчить про запізнілу діагностику. У розвинених країнах світу цей показник не перевищує 30 %.

Структура онкозахворюваності протягом останніх 5 років залишається сталою. Найчастіше злоякісними хворобами уражається населення старшого і похилого віку. Серед чоловічого населення – це злоякісні новоутворення легенів, шкіри, шлунка та передміхурової залози, колоректальні раки, серед жінок переважають злоякісні новоутворення молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка. Спостерігаються незначні зниження показників онкозахворюваності трахей, бронхів, легенів.

Серед дитячого населення (0 – 14 років) щороку виявляється до 1,5 (півтори) тисячі дітей. У 2005 році захворюваність склала 11,5 на 100 тис. дитячого населення. Смертність дітей від онкологічних захворювань знизилася у 2005 році в порівнянні з 2001 роком на 10 %. Захворюваність дітей на онкологічні захворювання має ряд особливостей. Найбільш високі показники дитячої онкологічної захворюваності характерні для наймолодшої вікової групи дітей – до одного року. Далі йде поступове зниження рівня показників, а у віці 10-14 років показники удвічі нижчі, ніж у віці дітей до одного року. В структурі злоякісних новоутворень у дітей І місце займають лейкози – 33%, ІІ місце – злоякісні новоутворення головного мозку та інших відділів нервової системи – 19%, на ІІІ місці – лімфоми – 13%.

Програма, Фінансування

Міністерством розроблена і схвалена Кабінетом Міністрів України Концепція державної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки.

Вартість діагностики та лікування онкологічного захворювання, у залежності від стадії захворювання, може коливатись від тисяч до сотень тисяч гривень. У 2006 році в рамках Державної програми “Онкологія” було виділено 137 млн. гривень, з яких 112,0 млн. грн. – на закупівлю лікарських засобів для онкологічних хворих.

Завдяки змінам при проведенні тендерних закупівель, Міністерству у 2006 році ціни при закупівлі ліків для онкохворих було знижено в середньому більш ніж на 40 %. Це дозволило у 2006 р. близько на 50 % задовільнити потреби онкологічних хворих у препаратах за державні кошти (до цього забезпечували тільки 15%). У Держбюджеті на 2007 р. заголом на онкологію виділено 164 982,2 тис.грн (на «дорослу» - 126 325,5 тис., на дитячу – 38 656,7 тис.грн).

Для покращення своєчасної діагностики раку запроваджена нова стратегія забезпечення регіональних онкологічних служб медичним обладнанням -відповідно до першочергових потреб. У Бюджеті на 2007 р. передбачено 25 млн.гривень на онкообладнання.

Державна онкологічна служба

В Україні з 1992 р. успішно працює спеціалізована онкологічна служба. Система онкологічної допомоги населенню включає 46 онкологічних диспансерів, протипухлинних центрів та лікарень в яких працюють 2 296 лікарів-онкологів та радіологів.

В лікувальних закладах розгорнуто 11,7 тис. ліжок. Для лікування та диспансерного нагляду за онкологічними хворими залучено 728 онкологічних відділень та 2 004 оглядові кабінети. В онкологічних закладах створені та продовжують створюватися вузькоспеціалізовані відділення: мамологічні, торакальні, голови-шиї та інші, що дозволить підвищити якість медичного обслуговування онкологічних хворих.

Хоспіси

Серед проблем у медичному забезпеченні онкохворих – розширення мережі паліативної допомоги хворим у термінальний період хвороби. Питання створення хоспісів для онкологічних хворих вирішується лише в окремих регіонах, у той час, коли розрахунки науковців та закордонних колег підтверджують, що ці установи вирішують не лише морально-етичні питання, але й відіграють значну роль у суттєвому зменшенні соціально-економічних втрат суспільства. На сьогодні в Україні для надання медичної допомоги хворим в термінальній стадії при різних патологіях створено 10 хоспісів та хоспісних відділень у 8 регіонах. Окрім того, хворі для палеотивної допомоги госпіталізуються у заклади загальнолікувальної мережі. Однак, таких закладів потрібно набагато більше. МОЗ ініціює створення системи паліативної допомоги, до якої будуть залучені й інші відомства, а також громадські організації.

  Исследования Американского института по исследованию рака, опубликованные в 1997 г., свидетельствуют о том, что более 40% всех случаев рака, зарегистрированных в различных странах мира, могли бы быть предотвращены при условии соблюдения разумной диеты, поддержания активного образа жизни, включающего регулярные занятия спортом, а также сохранения нормальной массы тела. Эти три фактора существенно влияют на частоту возникновения более чем 20 различных видов злокачественных новообразований. Взаимосвязь диеты с риском возникновения рака в первую очередь обусловлена тем, что ряд продуктов, особенно фрукты и овощи, при регулярном употреблении в пищу способствуют предотвращению рака желудка. Ограничение же количества потенциально опасных для возникновения рака продуктов питания играет менее важную роль. Рекомендации Американского института по исследованию рака, в которых обобщены более чем 5000 научных исследований о взаимосвязи возникновения рака с особенностями питания и поведения человека, состоят в следующем:
  — ежедневно необходимо употреблять в пищу не менее чем пять различных фруктов и овощей. Растительная пища должна на 45-60% покрывать потребности человеческого организма в энергии;
  — употребление красного мяса должно быть ограниченным. Жиры и масла в целом должны обеспечивать не более чем 30% необходимой человеку энергии;
  — мясо и рыбу нужно готовить при невысокой температуре, а употребление жареных блюд должны быть ограничены;
  — нельзя допускать как превышения, так и понижения массы тела. В среднем возрасте она не должна превышать таковую в молодые годы более чем на 5-6 кг;
  — регулярные ежедневные одночасовые прогулки или еженедельные одночасовые интенсивные занятия спортом способствуют значительному уменьшению риска заболевания раком, особенно раком толстой кишки.

По матерiалам МОЗ України (ciчень 2007)