Рак щитоподібної залози

СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕНДОКРИННУ ПАТОЛОГІЮ

Пічкар Й.І., Крафчик О.М.
Ужгородський національний університет;
Обласна клінічна лікарня

Рак щитоподібної залози МКХ 10 код
Визначення: злоякісна пухлина щитоподібної залози
Критерії діагнозу:

  1. клінічні прояви – вузлувате збільшення ЩЗ, спаяність її з оточуючими тканинами, захриплість голосу, збільшення регіональних лімфатичних вузлів;

  2. дані лабораторних досліджень – аналіз крові (прискорена ШОЕ), підвищення рівня кальцитоніну (при медулярному ракові);
  3. дані УЗД щитоподібної залози – гіпоехогенні вузли без чітких контурів, мозаїчність УЗД – картини, наявність альцинатів;
  4. дані ТАБ – наявність злоякісних клітин у пунктаті.

Організація лікувально-діагностичної допомоги на окремих етапах

  1. Лікарська дільнична амбулаторія, дільничний (сімейний ) лікар

    • Клінічне обстеження, пальпація ЩЗ

    • Направлення до ендокринолога ЦРЛ

  2. Ендокринолог ЦРЛ

    • Клінічне обстеження, пальпація ЩЗ

    • УЗД ЩЗ

    • Аналіз крові загальний

    • Консультації суміжних спеціалістів (ЛОР, невролог, хірург)

    • Направлення в ендокринологічне відділення ОКЛ

  3. Ендокринологічне відділення ОКЛ

    • Клінічне обстеження, пальпація ЩЗ

    • Аналіз крові загальний

    • УЗД ЩЗ з проведенням ТАБ та цитологічного дослідження пунктату тканини

    • Радіоізотопне скенування ЩЗ, ПЩЗ, тулубу

    • Рентгенографія середостіння, кісток, КТ (за показаннями)

    • Визначення рівня кальцитоніну у крові

    • Консультації суміжних спеціалістів (ЛОР, невролог, хірург, гематолог)

    • Обстеження інших ендокринних залоз з метою виявлення МЕН-синдрому

    • Гістологічний аналіз форми пухлини ЩЗ

    • Хірургічне лікування (тотальна струмектомія) з наступною променевою терапією або лікування радіоактивним йодом

    • Супресивна терапія тироксином, тріаканом

    • Симптоматична терапія

Мета

  • Повне видалення злоякісної пухлини, попередження метастазування

  • Досягнення супресивного ефекту і подавлення рецидиву пухлини