Українське науково-медичне товариство онкологів Президент (Голова) Асоціації: Ганул Валентин Леонідович, Доктор мед. наук, професор, Зав. відділом Українського НДІ онкології та радіології Адреса: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, т.: 266-75-68, 266-01-98