Акромегалія та гігантизм

СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕНДОКРИННУ ПАТОЛОГІЮ

Пічкар Й.І., Крафчик О.М.
Ужгородський національний університет;
Обласна клінічна лікарня

Акромегалія та гігантизм МКХ 10 код Е22.0

Визначення: акромегалія – захворювання спричинене надлишковою продукцією СТГ у дорослих і супроводжується диспропорційним ростом скелету, внутрішніх органів, м’яких тканин; гігантизм – захворювання спричинене надлишковою продукцією СТГ у дітей та підлітків і супроводжується підвищеним ростом з нормальною пропорцією скелету.

Критерії діагнозу:

 1. клінічні прояви (головні болі, порушення зору, збільшення лицевого черепу, кистей, стіп, статеві розлади, спланхномегалія);

 2. дані ЕхоКГ, КГ, рентгенографія черепу, КТ голови;

 3. підвищення у крові СТГ, ПРЛ, фосфору, підвищена екскреція з сечею 17-КС і 17-ОКС, фосфору, кальцію, креатиніну, сечовини.

Організація лікувально-діагностичної допомоги на окремих етапах

 1. Лікарська дільнична амбулаторія, дільничний (сімейний) лікар

  • Клінічне обстеження

  • Направлення до ендокринолога ЦРЛ

 2. Ендокринолог ЦРЛ

  • Клінічне обстеження

  • Аналіз крові загальний

  • Визначення рівня електролітів (натрій, калій, фосфор) у крові

  • Рентгенографія черепу

  • Консультації суміжних спеціалістів (невролог, кардіолог, гастроентеролог, окуліст, хірург)

  • Направлення в ендокринологічне відділення ОКЛ

 3. Ендокринологічне відділення ОКЛ

  • Клінічне обстеження

  • Аналіз крові загальний

  • Визначення рівня електролітів (натрій, калій, фосфор тощо) у крові

  • Біохімічне дослідження крові (білок і його фракції, холестерин, цукор у крові)

  • Імунологічне дослідження крові: імуноглобуліни, ЦІК

  • Визначення екскреції 17-КС і 17-ОКС з сечею

  • Визначення рівня у крові СТГ, ПРЛ

  • Рентгенографія черепу, грудної клітки

  • Комп’ютерна томографія голови

  • Консультації суміжних спеціалістів (невролог, кардіолог, гастроентеролог, хірург, окуліст)

  • Обстеження інших ендокринних залоз з метою виявлення поліенедокринного синдрому

  • Променева терапія на гіпофіз, парлодел, бромокриптин

  • Симптоматична терапія (вітаміни, метаболічні препарати, лікування ускладнень та супутніх захворювань)

  • Направлення в НДІЕіОР для хірургічного лікування (гіпофізектомія) з пожиттєвою замісною терапією

Мета

 • Нормалізація АТ

 • Нормалізація ендокринних порушень

 • Компенсація метаболічних порушень

 • Підтримання працездатності, попередження інвалідизації