СТОМАТОЛОГІЯ

Нормативно-директивні документи

Постанова КМ України № 163 від 21.02.2001 р.Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. ВИТЯГ.

Приказ МЗ СССР № 311 от 17.05.1982 г.
О мерах по улучшению стоматологической помощи населению республики и устранению недостатков в организации зубопротезирования.

Приказ МЗ СССР № 670 от 12.06.1984 г.
О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению.

Приказ МЗ УССР № 1156 от 28.10 1987 г.
Об утверждении “Единых ведомственных норм времени и расценок на зуботехнические работы” “Единых ведомственных норм времени и расценок на косметические работы”
“Единых ведомственных норм обслуживания ы выработки на работы по профилактической дезинфекции населенных пунктов городской и сельской местности”

Приказ МЗ УССР № 120 от 13.06.1988 г.
О мерах по коренному улучшению стоматологической помощи населению республики.

Рішення колегії МОЗ України № 11 від 15.12.1997 р.
Про концепцію вищої стоматологічної освіти та надання стоматологічної допомоги населенню.

Наказ МОЗ України № 350 від 15.12.1997 р.
Про підготовку до введення міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 305.від 22.11.2000 р.
Про затвердження Критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях (амбулаторна допомога).

Вимоги до оснащення відділення (кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. ВИТЯГ.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. ВИТЯГ.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. ВИТЯГ.
Із змінами, внесеними згідно з наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 198 від 07.09.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.12.1993 р.
Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів). ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Санітарні та дезінфекційні вимоги

Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала.

Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85
Стерилизация, дезинфекция изделий медицинского назначения.

МЗ СССР Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Наказ МОЗ України № 67 від 14.04.1995 р.
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Кримінальний кодекс України

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. ВИТЯГ.

Облікові документи

Наказ МОЗ України № 302 від 27.12.1999 р.
Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях).

Наказ МОЗ України № 181 від 14.05.2001 р.
Про доповнення до Наказу МОЗ від 27.12.1999 р. „Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10). ВИТЯГ.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.