Здоров'я дітей, в тому числі і стоматологічне, є одним з найбільш чутливих показників, що відображують соціальну та економічну ситуацію в країні, стан оточуючої середи, а також є індикатором благополуччя суспільства.

Серед різних вікових груп дітей зростає частота карієсу, захворювань пародонту, порушення розвитку та формування зубів. Особливу турботу викликає ураженість зубів карієсом у дітей молодшого дошкільного віку.

Епідеміологічне обстеження 3200 дітей 6-15 років довели, що розповсюдженість карієсу у 12-річних складає 91,5% при КПВ=4,3 зуба, захворювань пародонту – 67,7% та зубощелепних аномалій – 69,6%.

На стоматологічну захворюваність дітей суттєво впливає також рівень медичної допомоги, особливо на первинному етапі, відсутність профілактичних та санітарно гігієнічних освітніх програм. Через це, рішення проблем стоматологічного здоров'я дітей потребує системного підходу.

Д-р Чухрай Наталля Львівна,
доцент кафедри стоматології дитячої віку
Львівського національного
медичного університету ім. Д.Галицкого,
к.м.н., член Асоціації стоматолої України,
член Асоціації ортодонтів України