Нормативно-директивні документи

Закон України № 1972-ХІІ від 12.12.1991 р.
Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення.
Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2776 – ІІІ (2776-14) від 15.11.2001 р.

Указ Президента України № 1182 від 01.11.2000 р.
Про невідкладні заходи щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції та СНІД.

Постанова КМ України № 2026 від 18.12.1998 р.
Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД.

Постанова КМ України № 163 від 21.02.2001 р.
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад їз шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Витяг.

Постанова КМ України № 790 від 11.07.2001 р.
Про програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки.

Постанова КМ України № 1401 від 26.10.2001 р.
Деякі питання Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Наказ МОЗ України № 204 від 29.12.1992 р.
Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні.

Наказ МОЗ України № 207 від 30.12.1992 р.
Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України.

Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р.
Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб.

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів та обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей. Витяг.

Наказ МОЗ України №120 від 25.05.2000 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2000 р.
Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України № 334 від 15.12.2000 р.
Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України, Академія медичних наук України № 395/70 від 05.10.2001 р.
Про затвердження спільного Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України та Товариства Червоного Хреста України щодо виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки.

Наказ МОЗ України № 415 від 19.10.2001 р.
Зареєстровано в Муністерстві юстиції України 5 листопада 2001 р. за № 932/6123
Про затвердження Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

Наказ МОЗ України № 306 від 25.07.2001 р.
Про впорядкування організації направлення дітей на лікування до республіки Куба
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України № 453 від 06.11.2001 р.

Наказ МОЗ України № 488 від 07.12.2001 р.
Про затвердження програми „Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини на 2001-2003 роки”.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. Витяг.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. Витяг.
Із змінами, внесеними згідно з наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. Витяг.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 14 від 24.01.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 1995 р. за №193/729
Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Санітарні та дезинфекційні вимоги

Министерство здравоохранения СССР
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы ОСТ 42-21-85 Взамен ОСТ 42-2-2-77

Наказ МОЗ України №67 від 14.04.1995р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15 серпня 1995 р. за № 298/834
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Страхування медичних працівників

Постанова КМ України № 1642 від 16.10.1998 р.
Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом іммунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на виапдок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

Наказ МОЗ України № 186 від 18.12.1992 р.
Про затвердження переліку медичних і фармацевтичних установ та організацій, їх підрозділів, працівники яких за визначеними посадами підлягають державному обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом іммунодефіциту людини.

Облікові документи

Постанова КМ України № 157 від 21.02.2001 р.
Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Міжнародна класифікація хвороб Х перегляду (МКХ-10) Витяг.