МОЗ України про гранично допустимі норми випромінювання базових станцій мобільного зв'язку в Україні

«З метою захисту здоров’я населення України від впливу електромагнітних випромінювань у 1996 році були розроблені та затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.96 №239 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань». Відповідно до них, рівень електромагнітного поля, що створюється БС, не повинен перевищувати гранично допустимий рівень (ГДР) у 2,5 мкВт/см2. Зазначений рівень набагато жорсткіший за норми, встановлені іншими країнами Європи та Америки. Для порівняння: у сусідніх Росії та Білорусії – 10 мкВт/см², у деяких скандинавських країнах – 100 мкВт/см². Базові станції мобільного стільникового зв’язку та інші радіотехнічні об’єкти знаходяться під постійним наглядом Держсанепідслужби України».

Таким чином, можна зробити два висновки:

  • по-перше, на сьогоднішній день відсутні підтверджені дані про негативний вплив базових станцій на здоров’я людини,

  • і по-друге, населення України є найбільш захищеним від електромагнітного випромінювання БС мобільного зв’язку.

Електронна версія інформаційного бюлетеня на сайті МОЗ України