Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1345

Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними
путівками дітей-інвалідів, що додається.

  2. Установити, що кількість хворих на церебральний параліч
дітей-інвалідів, які щороку починаючи з 2010 року забезпечуються
санаторно-курортними путівками відповідно до Порядку,
затвердженого цією постановою, становить не менш як 5 тисяч.

  3. Міністерству фінансів разом з Міністерством охорони
здоров'я передбачити асигнування та субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення дітей-інвалідів
санаторно-курортними путівками під час доопрацювання проекту
Державного бюджету України на 2010 рік та підготовки проектів
Державного бюджету України на наступні роки.

  Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 грудня 2009 р. N 1345


  ПОРЯДОК
  забезпечення санаторно-курортними путівками
  дітей-інвалідів


  1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення
санаторно-курортними безоплатними путівками (далі - путівка)
дітей-інвалідів.

  У цьому Порядку під законними представниками дітей-інвалідів
слід розуміти батьків, усиновителів, опікунів чи піклувальників,
прийомних батьків, батьків-вихователів або інших осіб,
уповноважених законом представляти інтереси дитини-інваліда.

  Діти, інвалідність яких пов'язана з впливом наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, забезпечуються путівками згідно із Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), в порядку,
визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня
2000 р. N 800 ( 800-2000-п ) "Про затвердження Положення про
організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 20, ст. 831).

  2. Забезпечення дітей-інвалідів путівками здійснюється
закладами охорони здоров'я за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів з урахуванням рекомендацій, визначених в
індивідуальній програмі реабілітації інвалідів (далі - програма).

  3. Путівками забезпечуються діти-інваліди, які перебувають на
обліку в закладі охорони здоров'я за зареєстрованим місцем
проживання.

  4. Законний представник дитини-інваліда для одержання путівки
подає закладу охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання
заяву, медичну довідку за формою N 070/о( va288282-09 ), в якій
зазначається чи потребує дитина-інвалід сторонньої допомоги, копії
паспорту, посвідчення (паспорту - за наявності) дитини-інваліда,
програми, свідоцтва про народження і довідку про склад сім'ї.


  Заява реєструється в журналі обліку встановленого зразка,
затвердженого МОЗ.

  Датою взяття на облік у закладі охорони здоров'я
дитини-інваліда вважається дата реєстрації заяви в журналі обліку.

  5. Дитина-інвалід може одержати за рахунок бюджетних коштів
безоплатну санаторно-курортну путівку в установленому порядку в
іншій організації за наявності довідки закладу охорони здоров'я
про те, що така путівка не надавалась їй у поточному році.

  6. Видача путівок дитині-інваліду та особі, яка її
супроводжує, здійснюється на підставі рішення санаторно-курортної
відбіркової комісії закладу охорони здоров'я за зареєстрованим
місцем проживання дитини-інваліда, прийнятим за результатами
розгляду документів, що перелічені в пункті 4 цього Порядку.

  7. Ведення обліку, розподіл та видача путівок здійснюються
закладами охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання
дитини-інваліда.

  8. У разі коли дитина-інвалід, що перебуває на обліку в
закладі охорони здоров'я, вже одержала в поточному році безоплатну
путівку в іншій організації за рахунок бюджетних коштів, вона
знімається з обліку, про що робиться відмітка в журналі обліку.

  9. Законний представник дитини-інваліда зобов'язаний подати
по закінченні строку санаторно-курортного лікування закладу
охорони здоров'я зворотні талони до путівок, видані
дитині-інваліду та особі, яка її супроводжує.

  У разі оплати законним представником дитини-інваліда вартості
санаторно-курортного лікування він подає відповідному закладу
охорони здоров'я документ, який підтверджує перебування у
санаторно-курортному закладі дитини-інваліда та особи, яка її
супроводжує, засвідчений підписом відповідальної особи та
скріплений печаткою такого закладу.

  10. Особі, яка супроводжує дитину-інваліда, що потребує
сторонньої допомоги, видається безоплатна путівка, яка не
передбачає лікування.

  11. Особа, яка супроводжує дитину-інваліда або групу
дітей-інвалідів, має право на пільговий проїзд відповідно до
статті 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"( 875-12 ).

  У разі виникнення непередбачуваних обставин, що
унеможливлюють супровід дитини-інваліда, її законний представник
повідомляє про це відповідному закладу охорони здоров'я, який
оформляє у встановленому МОЗ порядку відмову та перенесення черги
щодо забезпечення путівкою дитини-інваліда на строк, узгоджений з
її законним представником.

  Передача путівки законним представником дитини-інваліда іншій
особі, внесення до неї виправлень без погодження із закладом
охорони здоров'я забороняється.

  12. У разі коли дитина-інвалід має право на
санаторно-курортне лікування відповідно до кількох законів, її
законному представникові надається право вибору щодо забезпечення
путівкою за одним з них.