Нормативно-директивні документи

Закон України № 49
Про охорону праці

Постанова КМ України № 576 від 12.10.1992 р.
Про затвердження Положення про дозвільну систему.

Постанова КМ України № 706 від 16.12.1992 р.
Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Із змінами.

Постанова КМ України № 64 від 27.01.1993 р.
Про заходи щодо виконання Закону „Про охорону праці”

Постанова КМ України № 623 від 10.08.1993 р.
Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях. Із змінами.

Постанова КМ України № 1238 від 06.11.1997 р.
Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення. Із змінами.

Постанова КМ України № 1602 від 05.10.1998 р.

Про послуги з охорони здоров’я, операції з надання яких закладами охорони здоров’я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, звільняються від обкладання податком на додану вартість.

Постанова КМ України № 1642 від 16.10.1998 р.
Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

Наказ МОЗ України № 241 від 10.12.1993 р.
Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками.

Наказ МОЗ України № 256 від 29.12.1993 р.
Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

Наказ МОЗ України № 36 від 15.02.1994 р.
Про затвердження Інструкції про порядок видачі ЛКК психіатричних (психоневрологічних) і наркологічних закладів довідок про можливість громадянами володіти вогнепальною зброєю та здійснювати роботи, пов’язані з нею і вибуховими матеріалами, та зразка такої довідки.

Наказ МОЗ України № 45 від 31.03.1994 р.
Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Наказ МОЗ України № 46 від 31.03.1994 р.
Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

Наказ МОЗ України № 263/121 від 23.09.1994 р.
Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

Наказ МОЗ України № 23/36/9 від 02.02.1995 р.
Про затвердження Списку професійних захворювань та Інструкції щодо його застосування.

Наказ МОЗ України № 257 від 27.08.1997 р.
Про удосконалення системи обов’язкових попередніх, періодичних і позачергових медичних оглядів працюючих.

Наказ МОЗ України № 18 від 05.02.1998 р.
Про внесення змін до Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

Наказ МОЗ України № 16 від 30.01.1998 р.
Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці.