Нормативно-директивні документи

Приказ МЗ СССР № 52 от 08.02.1985 г.
Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с члленами своей семьи. С изменениями.

Приказ Минобороны СССР № 260 от 1987 г.
Расписание болезней и физических недостатков.

Приказ МЗ СССР № 555.
О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств.

Наказ МОЗ України № 175 від 05.12.1991 р.
Про перелік медичних показань та порядок видачі медичних висновків дітям-інвалідам з дитинства віком до 16 років.

Наказ МОЗ України № 54 від 23.03.1993 р.
Про затвердження Переліку робіт, на яких встановлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам організацій та установ медичної освіти України.

Наказ МОЗ України № 137 від 18.08.1994 р.
Про доплати за несприятливі умови праці робітникам, спеціалістам і слyжбовцям закладів охорони здоров’я України.

Наказ МОЗ України № 305/46 від 15.12.1994 р.
Про затвердження Переліку психічних захворювань, при наявності яких громадянин не може бути допущений до державної таємниці.

Наказ МОЗ України № 2.
Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України.

Наказ МОЗ України № 13 від 23.01.1995 р.
Про затвердження Переліку медичних показань на право одержання інвалідами автомобілів з ручним керуванням.

Наказ МОЗ України № 212 від 22.11.1995 р.
Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків. Із змінами.

Наказ МОЗ України № 102/85 від 06.06.1995 р.
Про внесеннязмін до Переліку робіт, де є потреба у професійному добрі.

Наказ МОЗ України № 59 від 22.03.1996 р.
Про затвердження граничниз норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

Наказ МОЗ України № 347 від 19.11.96 р.
Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах. Із змінами.

Наказ МОЗ України № 225 від 16.07.1997 р.
Про затвердження Переліку видів захворювань і станів іноземних громадян, що потребують екстреної медичної допомоги.

Наказ МОЗ України № 383/55 від 31.12.1997 р.
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів.

Наказ МОЗ України № 339 від 28.11.1997 р.
Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів. Із змінами.

Наказ МОЗ України № 66 від 11.03.1998 р.
Про затвердження форми первинного обліку № 1-ОМК та інструкції щодо порядку її ведення.

Наказ МОЗ України № 158/417 від 16.06.1998 р.

Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами.

Накз МОЗ України № 190 від 10.07.1998 р.
Про внесення змін до Наказу МОЗ України № 347 від 19.11.96 р. „Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах”.

Наказ МОЗ України № 236 від 04.08.1998 р.
Про затвердження облікової форми „Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання страхової організації”.

Наказ МОЗ України № 238 від 05.08.1998 р.
Про затвердження Критеріїв встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів і внесення змін та доповнень до Порядку встановлення ступеня втрати професійної працездутності у відсотках, затвердженого Наказом МОЗ від 22.11.1995 р. № 212.

Наказ МОЗ України № 252 від 20.10.1999 р.
Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи.

Наказ МОЗ України № 261 від 29.10.1999 р.
Про поліпшення проведення диспансерних оглядів та оздоровлення сільського населення.

Наказ МОЗ України № 283 від 01.12.1999 р.
Про затвердження Переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу на навчання в хореографічному училищі.

Наказ МОЗ України № 299 від 24.12.1999 р.
Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами.

Постанова КМ України № 1465 від 27.09.2000 р.
Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих.

Постанова КМ України № 1642 від 08.11.2000 р.
Про затвердження Переліку професійних захворювань.

Постанова КМ України № 559 від 23.05.2001 р.
Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок.

Наказ МОЗ України та МВС № 124/345 від 05.06.2000 р.
Про затвердження Положення про медичний огляд кандидата у водії та водіїв транспортних засобів.

Наказ МОЗ України № 329 від 12.12.2000 р.
Про внесення змін до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, затвердженого Наказом МОЗ України № 252 від 20.10.1999 р.

Наказ МОЗ України, АМН, Мінпраці та соціальної політики № 374/68/338 від 29.12.2000 р.
Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань.