Нормативно-директивні документи

Закон України № 4038-ХІІ від 25.02.1994 р.
Про судову експертизу.

Постанова КМ України № 163 від 21.02.2001 р.
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. ВИТЯГ.

Постанова КМ України № 710 від 01.07.1996 р.
Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів.
Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 869 від 26.07.2001 р.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 р.
Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах.
Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України № 15 від 25.05.1998 р.

Наказ МОЗ України № 155 від 05.11.1991 р.
Про затвердження розрахункових норм навантаження з основних видів робіт у бюро судово-медичної експертизи України.

Наказ МОЗ України № 6 від 17.07.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.1995 р.
Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України.

Кваліфікаційні вимоги

Розпорядження № 558-р від 31.08.1995 р.
Про віднесення деяких посад працівників державних спеціалазованих установ до категорій посад державних службовців.

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. ВИТЯГ.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів). ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закла
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 14 від 24.01.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.1995 р. за № 193/729.
Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі.

Наказ МОЗ України № 199 від 31.10.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1995 р. за № 463/999.
Про затвердження Положення про кваліфікаційні класи судових експертів бюро судово-медичної експертизи та Положення про кваліфікаційні класи лікарів – судово-психіатричних експертів.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 168 від 17.07.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Облікові документи

Наказ МОЗ України № 124 від 03.07.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1.08.1995 р. за № 266/802.
Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті.
Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 331 від 28.10.1996 р., № 65 від 04.04.2000 р. ВИТЯГ.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.