Розробка програми, моніторинг та оцінка результатів базується на уявленні про те, що основні показники, які впливають на демографічну ситуацію в країні відображають стан здоров'я. В свою чергу вони визначаються способом життя населення (див.таблицю). Таким чином, з метою поліпшення показників стану здоров'я необхідно впливати на поведінку населення та формувати здоровий спосіб його життя. Останній формується за рахунок впровадження програм та послуг. Як наслідок виконання програми очікується покращання показників стану здоров'я. Показник Вихідний Очікуваний Показник Вихідний Очікуваний Показник програми та Вихідний Очікуваний стану здоров'я рівень рівень способу життя рівень рівень послуг рівень рівень (1999 рік) (2004 рік) (1999 рік) (2004 рік) (1999 рік) (2004 рік) Материнська 26,5 на Не вище 20 на • частка 79,5 % Не менше • кількість адм.-тер. 21 25 смертність 100000 100 000 вагітних, 80% одиниць, де створені виїзні живонаро живонародже охоплених бригади для надання джених них диспансерним невідкладної медичної наглядом у 1- допомоги в районах му триместрі • кількість областей, де на 14 25 • частка 77% 80% базі багато профільних вагітних, що лікарень створені відділення пройшли для вагітних з первинний екстрагенітальною огляд патологією терапевтом • частка відділень 40,4% 100% цілодобової реанімаційної • частота 10,9 на 5,9 на 1000 допомоги в пологових пологів у 1000 жінок жінок будинках жінок 15-17 відповідно відповідного років го віку віку • частота 0,7 % від 0,3 від усіх пологів поза усіх пологів пологовим пологів стаціонарі Перинатальна 10,54 на Не вище 9 на • частка 79,5 % Не менше • рівень забезпечення УЗД- 56% 100% смертність 1000 1000 вагітних, 85% апаратами закладів новонарод новонароджен охоплених пренатального догляду жених их диспансерним наглядом у 1-ґ му триместрі • рівень обстеження 42% 70% вагітних на ВІЛ-інфекцію • рівень обстеження 73% 85% УЗД- апаратами у закладах пренатальної медичної допомоги Смертність дітей до 1 року життя (малюкова смертність) 12,57 на 1000 новонарод жених Не вище 10 на 1000 новонароджен их • частка немовлят на грудному вигодуванні до 6 місяців 34,8 % 60% • кількість лабораторій з діагностики ТОК.СН -інфекцій • число закладів з цілодобовою неонатальною 9 58% Не менше 27 в Україні (в кожній адм-тер.одиниці) 80% допомогою • частка ліжок сумісного перебування матері і дитини в 65% 83% акушерському стаціонарі Кількість небажаних 62,2 на 1000 Не вище 50 на 1000 жінок • поширеність сучасних 37,3%* 50% • кількість кабінетів планування сім'ї 386 582 вагітностей на 1000 жінок репродуктивног овіку жінок репродукт ивного віку* репродуктивн ого віку методів контрацепції: - ВМК - ОК 14,4% 6,2 % 18% до 14 % • кількість кабінетів дитячої та підліткової гінекології 402 582 Число абортів 36,7 на ЗО на 1000 • частка 0,11 на 0,6 на 1000 • кількість сімейних лікарів та спеціалістів ПМСД, 6% 50% на 1000 жінок 1000 жінок абортів у 1000 дівчат та спеціалістів ПМСД, репродуктивног жінок репродуктивн дівчат до 14 дівчат відповідного підготовлених з питань ПС о віку репродукт ого віку років відповіли віку таРЗ ивного ого віку віку* • частка 9,8 на 4,8 на 1000 абортів у 1000 жінок жінок 15-17 жінок відповідного років відпов. віку віку Рівень 68 на 1000 65 на 1000 • частка 13,6%* 15% небажаного жінок жінок населення, безпліддя репродукт репродуктивн що викориґ ивного ого віку стовує віку* контрацепти ви (жінки у шлюбі)* Захворюваність • кількість 76 Не більше • % вагітних, обстежених на 42% до 70 % наШСШ випадків ЗО ВІЛ-інфекцію вродженого -ВШ (темпи 60,98 на сифілісу зростання) 100 000 населення • Частка 13,6%* 15% (1998 р- населення, яка 49 на на даний час 100000) користується презервати вами -сифіліс 113,9на (жінки у 100000 шлюбі)* населення -гонорея 52,4 на 100 000