І. Політичні та соціально-економічні напрями
Цей компонент програми має на меті забезпечити політичну, соціальну, економічну базу для впровадження заходів, спрямованих на покращання демографічної ситуації в країні. Він включає аналіз, оцінку та напрямки подальшого розвитку політичного, соціального та економічного оточення:

 • Посилити контроль за виконанням вимог чинного законодавства про охорону праці жінок.
  Міністерство праці та соціальної політики 2001-2005
 • Забезпечити виконання заходів з підвищення правової обізнаності жінок, власників та керівників підприємств з питань охорони та гігієни праці жінок.
  Міністерство праці та соціальної політики,МОЗ, Держкомінформполітики, Мінюст, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавства щодо обов'язкового вивільнення вагітних жінок з робіт з шкідливими та важкими умовами праці з часу встановлення вагітності.
  МОЗ, Міністерство праці та соціальної політики 2001-2002.
 • Посилити контроль за дотриманням встановлених законодавством вимог до виробництва, правил обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх якістю та правилами торгівлі ними.
  Держстандарт, МОЗ, МВС 2001-2005
 • Забезпечити контроль за виконанням вимог Закону України "Про рекламу" у частині поширення соціальної рекламної інформації та обмеження реклами алкоголю та тютюну
  Держкомінформполітики, МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо можливості забезпечення фінансування соціальної рекламної інформації з проблем охорони здоров"я за рахунок цільового спрямування на ці потреби частки прибутку виробників алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
  Мінекономіки, Мінфін, Держкомінформполітики, МОЗ 2002
 • Надати пропозиції до удосконалення механізму державного регулювання цін на медикаменти, вироби медичного призначення та інші товари для охорони здоров'я .
  Мінекономіки, Мінфін, МОЗ 2001
 • Розробити і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо удосконалення правових механізмів залучення недержавних організацій, установ та ЗМІ до участі у розв'язанні проблем охорони здоров'я в цілому, репродуктивного здоров'я, зокрема, та фінансової підтримки таких організацій з боку держави.
  Мінекономіки, Мінфін 2002
 • Розробити і подати для затвердження в установленому порядку пропозиції про внесення змін до законодавства щодо можливості надання вагітним жінкам додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до 3 днів для проведення медичного обстеження у першому триместрі вагітності.
  МОЗ, Мінекономіки 2001-2002
 • Розробити та подати на розгляд ВР пропозиції про впровадження міжнародних критеріїв визначення життєздатності дитини.
  МОЗ 2001
 • Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог законодавства щодо проведення обов'язкових медичних оглядів дітей, підлітків та молоді, які навчаються в закладах освіти.
  МОЗ Міносвіти і науки 2001-2005
 • Розробити та впровадити систему забезпечення вагітних високого акушерського та перинатального ризику безкоштовними санаторними путівками до відділень реабілітації.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001 - 2005
 • Розробити і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, щодо спрощення правових та організаційних механізмів надходження, передачі та розподілу ліків, медичної техніки та виробів медичного призначення, які поступають в Україну як гуманітарна допомога, посилення контролю за їх якістю.
  МОЗ, Мінекономіки, Мінфін 2003
 • Рекомендувати центральним та місцевим теле-радіостудіям збільшити частку часу на соціальну рекламну інформацію з питань, що стосуються репродуктивного здоров'я.
  Держкомінформполітики, МОЗ 2001-2005

II. Медична допомога
Надання медичних послуг або компонент охорони здоров'я включає всі послуги та консультування, які спрямовані на збереження репродуктивного здоров'я людини. Це досягається підвищенням доступності та поліпшенням якості медичної допомоги шляхом розробки сучасних стандартів практики з урахуванням міжнародного досвіду, підготовки кваліфікованих медичних спеціалістів, впровадженням сучасних лікувально-діагностичних технологій, достатнім рівнем забезпечення лікувальних закладів, а також динамічною оцінкою, необхідними корективами з урахуванням соціальних, політичних і економічних умов та усуненням перешкод.

 • Провести оптимізацію мережі акушерських ліжок згідно національних нормативів.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2002
 • Завершити створення мережі всіх рівнів служби планування сім'ї в країні.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001
 • Створити в кожному обласному центрі систему моніторингу за вагітними та породіллями груп високого ризику.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2002
 • Завершити створення мережі служби дитячої та підліткової гінекології в усіх областях України згідно з нормативами МОЗ.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2002-2003
 • Створити у кожній області лабораторії по діагностиці ТОКСН-інфекцій і оснастити їх сучасним обладнанням з метою забезпечення можливості обстеження вагітних, новонароджених та безплідних пар.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2003
 • Завершити створення на базі провідних родопомічних закладів областей відділення акушерської реанімації та спеціалізовані виїзні бригади для надання невідкладної акушерської допомоги в районах та забезпечити їх обладнанням і транспортом.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2002
 • Завершити створення в обласних центрах у складі багатопрофільних стаціонарів відділень екстрагенітальної патології вагітних.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2002
 • Завершити створення на базі провідних багатопрофільних дитячих лікувальних закладів спеціалізовану виїзну службу для надання термінової консультативно-діагностичної лікувальної допомоги новонародженим та дітям раннього віку.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001
 • Завершити створення при дитячих багатопрофільних лікарнях відділень другого етапу виходжування недоношених новонароджених.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2002
 • Завершити створення в усіх областях на базах провідних родопомічних закладів навчально-методичних центрів з первинної реанімації новонароджених.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОЗ 2001-2005
 • Завершити в кожній області країни створення мережі санаторних відділень реабілітації для вагітних групи високого ризику, ускладнень вагітності та пологів.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2002
 • Укомплектувати акушерками ФАПи в усіх регіонах України.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2002
 • Забезпечити всі родопомічні заклади обладнанням та апаратурою для моніторингового спостереження за станом матері та плоду шляхом державного замовлення на закупівлю фетальних моніторів, дихальних апаратів та медичного обладнання для новонароджених.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Забезпечити запас медикаментів, крові та її компонентів в акушерських стаціонарах для надання невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001
 • Провести оцінку матеріально-технічного стану родопомічних та дитячих закладів і дооснастити їх сучасним обладнанням, включаючи УЗІ-апарати.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Забезпечити одноразовими стерильними пакетами для пологів всі родопомічні заклади.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Забезпечити службу дитячої та підліткової гінекології спеціальним гінекологічним інструментарієм.
  Рада Міністрів АР Крим,обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Забезпечити можливість обстеження усіх вагітних на ІПСШ та ВІЛ-інфекцію.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОЗ 2001-2005
 • Забезпечити державне замовлення на закупівлю вітчизняного сурфактанту у кількості, достатній для задоволення потреб родопомічних та дитячих закладів України.
  МОЗ, Мінфін, Мінекономіки 2001-2005
 • Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів від 17 серпня 1998 р. №1303 щодо безкоштовного забезпечення контрацептивами жінок груп ризику ускладнення вагітності та пологів і жінок, постраждалих від наслідків Чорнобильської АЕС.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Створити та впровадити єдині національні стандарти надання медичної допомоги при невідкладних станах в акушерстві та неонатології.
  МОЗ 2001
 • Створити та затвердити вимоги до статусу родопомічних закладів "доброзичливого ставлення до дитини" з урахуванням міжнародних критеріїв.
  МОЗ 2001
 • Впровадити міжнародний стандарт ведення вагітності, пологів та профілактики перинатального інфікування у вагітних-носіїв бактеріальних та вірусних інфекцій.
  МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації до 2002
 • Розробити дієву систему транспортування вагітних жінок, зокрема сільської місцевості, в пологові стаціонари державним транспортом та забезпечити її функціонування.
  Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації до 2002
 • Розробити стандарти синдромного підходу у лікуванні ІПСШ та впровадити їх у клінічну практику.
  МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001
 • Ввести до обсягу послуг центрів планування сім'ї/центрів жіночого здоров'я консультацію спеціаліста-дерматовенеролога.
  МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001
 • Підготувати та доповнити стандарти акредитації лікувально-профілактичних закладів показниками оцінки діяльності з планування сім'ї та використання сучасних методів контрацепції.
  МОЗ 2001
 • Розробити і впровадити вимоги до обов'язкової акредитації лікувально-профілактичних закладів, які надають допомогу вагітним та центрів сучасних репродуктивних технологій різних форм власності.
  МОЗ 2001
 • Доповнити звітну статистичну документацію показниками:
  1. раннього прикладання до грудей та грудного вигодування;
  2. грудного вигодовування до 3-х та 6-ти місяців;
  3. оцінки діяльності служби планування сім'ї, в т.ч. показником добровільної хірургічної -стерилізації;
 • використання репродуктивних технологій.

 • МОЗ 2001

III. Підготовка кадрів
Цей компонент включає комплекс заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації спеціалістів, які надають допомогу населенню з питань збереження репродуктивного здоров'я, планування сім'ї та відповідального батьківства.

 • Підтримувати розповсюдження досвіду впровадження основних положень міжнародної концепції "Безпечне Материнство" шляхом організації та проведення двічі на рік циклів тематичного підвищення кваліфікації в провідних акушерсько-гінекологічних клініках медичних вузів України.
  МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Організувати у закладах післядипломної освіти проведення щомісячних циклів тематичного вдосконалення з питань особливостей ведення вагітних з екстрагенітальною патологією для лікарів-терапевтів районної ланки та сімейних лікарів.
  МОЗ. Академія медичних наук України. 2002
 • Передбачити в навчально-виробничих планах вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти щорічні цикли тематичного удосконалення з проблем репродуктивного здоров'я, планування сім'ї, ранньої діагностики онкогінекологічної патології та раку молочної залози для лікарів, які надають первинну медико-санітарну допомогу.
  МОЗ 2002
 • Включити в навчально-виробничі плани вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти щорічне проведення циклів тематичного вдосконалення з питань ІПСШ (зокрема, синдромний підхід лікування хворих на ІПСШ) для лікарів різних спеціальностей.
  МОЗ 2001
 • Розробити та впровадити програми підвищення кваліфікації (ТУ) з питань нагляду за вагітними, породіллями та новонародженими для медичних працівників первинної ланки медико-санітарної допомоги.
  МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Ввести в навчальні програми закладів І-ІІ-го (медичні училища), ІІІ-го та ІУ-го рівнів акредитації обов'язкові цикли з питань планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, безпечного материнства, ранньої діагностики онкогінекологічної патології та раку молочної залози.
  МОЗ. Академія педагогічних наук України. 2001
 • Ввести систему тренінгів для медичних, соціальних, педагогічних працівників, викладачів валеології з питань популяризації здорового способу життя.
  МОЗ Міносвіти і науки Держкоммолодьспорттуризму Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 2001-2005
 • Забезпечити проведення семінарів-тренінгів для спеціалістів первинної медичної ланки (сімейні лікарі, акушерки ФАПів, акушери-гінекологи) з питань планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, безпечної статевої поведінки, лікування, профілактики і діагностики ІПСШ.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОЗ 2001-2005
 • Забезпечити щорічне проведення на національному та регіональному рівнях спільних семінарів-тренінгів і науково-практичних конференцій з питань ІПСШ для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та дерматовенерологів.
  МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2005
 • Розробити та впровадити систему стажування в провідних лікувальних закладах обласного рівня лікарів акушерів-гінекологів районної ланки.
  МОЗ, Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001

IV. Інформування та просвіта
Інформаційний та просвітній компонент включає комплекс заходів, спрямованих на: створення інформаційних матеріалів з метою вироблення стійкого мотиваційного обгрунтування діяльності державних органів влади, недержавних громадських об'єднань щодо поліпшення стану репродуктивного здоров'я населення; використання інформаційних матеріалів для формування відповідального ставлення кожної особи і суспільства в цілому до репродуктивного здоров'я

 • В засобах масової інформації щомісячно подавати матеріали, що сприяють інформованості населення щодо демографічних проблем суспільства, стану репродуктивного здоров'я населення України, правовій обізнаності населення, висвітленню політики державних органів влади, дій місцевих державних адміністрацій, недержавних громадських об'єднань, спрямованих на поліпшення стану репродуктивного здоров'я населення. Щоквартально висвітлювати хід виконання Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001 -2005".
  Держкомінформполітики МОЗ, АМН Держкоммолодьспорттуризму, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 2001 - 2005
 • Видати збірник законодавчих і нормативно-правових актів з прав людини у сфері репродуктивного здоров'я.
  Мінюст Держкомінформполітики МОЗ 2003
 • Забезпечувати поінформованість населення щодо існування мережі медичних та соціальних закладів з переліком послуг, які вони надають з проблем репродуктивного здоров'я, через засоби масової інформації, а також шляхом розповсюдження серед населення брошур, буклетів, пам'яток тощо.
  Держкомінформполітики, МОЗ Держкоммолодьспорттуризму, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 2001-2005
 • Розробити і впроваджувати загальнодержавну та місцеві програми соціальної реклами за напрямами:формування здорового способу життя; планування сім'ї та відповідального батьківства.
  Держкомінформполітики, МОЗ Держкоммолодьспорттуризму, Мінкультури і мистецтв, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 2001-2005
 • Розробити та затвердити на національному рівні координаційний план видавничої діяльності з питань планування сім'ї, охорони репродуктивного здоров'я.
  Держкомінформполітики, МОЗ, АМН, 2002
 • Створити методичні посібники для проведення профілактичної роботи з питань збереження і поліпшення репродуктивного здоров'я для медичних, педагогічних та соціальних працівників з метою застосування Їх в роботі з різними групами населення.
  МОЗ, АМН Міносвіти і науки, АПН Держкоммолодьспорттуризму за участю громадських організацій 2003-2005
 • Підготувати друге видання Національного керівництва з планування сім'ї.
  МОЗ, АМН Міносвіти 2004
 • Розробити і видати інформаційно-просвітницькі матеріали з проблем збереження репродуктивного здоров'я, здорового способу життя для різних груп населення, в т.ч.:
  1. для підлітків і молоді;
  2. для молодого подружжя;
  3. для сільського населення;
  4. для груп ризику;
  5. для вагітних жінок та молодих матерів
 • і забезпечувати безкоштовне розповсюдження цих матеріалів серед відповідних груп населення.
  МОЗ, АМН Міносвіти і науки, АПН Держкоммолодьспорттуризму Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 2002 - 2005
 • Перепрофілювати існуючі при родопомічних закладах школи материнства в школи для сумісної підготовки майбутніх матерів та батьків до відповідального батьківства.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2001-2002
 • Підготувати та впровадити в практику жіночих консультацій надання вагітним інформаційного матеріалу щодо аспектів шкідливого впливу на матір і плід умов праці.
  МОЗ, АМН 2002-2005
 • Організувати для майбутніх шлюбних пар надання дошлюбної медичної, психологічної, юридичної консультативної допомоги з питань сімейного життя і охорони репродуктивного здоров"я.
  Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації МОЗ 2001-2002
 • Запровадити в дошкільних і середніх навчальних закладах цикли бесід для підлітків, їх батьків з проблем репродуктивного здоров'я та здорового способу життя дітей, залучивши до цього працівників медичних закладів. Центрів жіночого здоров'я, Центрів планування сім'ї. Центрів здоров'я.
  МОЗ Міносвіти і науки Рада Міністрів АР Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 2001-2005
 • Удосконалити навчальні програми та навчально-методичне забезпечення з біології та валеології для середніх навчальних закладів та програми медичних дисциплін педагогічних вищих навчальних закладів з урахуванням сучасних національних пріоритетів у сфері репродуктивного здоров'я.
  Міносвіти і науки, АПН МОЗ, АМН 2001-2005
 • Щорічно проводити Всеукраїнський тиждень збереження репродуктивного здоров'я, планування сім'ї та відповідального батьківства.
  МОЗ, АМН Держкоммолодьспорттуризму Держкомінформполітики Міносвіти і науки, АПН Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 2001-2005
 • Провести Всеукраїнські науково-практичні конференції "Стан виконання Національної програми з охорони репродуктивного здоров'я".
  МОЗ, АМН, Міносвіти і науки, АПН, Держкомінформполітики, Держкоммолодьспорттуризму, Мінюст, Мінпраці, Мінкультури і мистецтв за участю громадських організацій 2003 -2005
 • Провести міжнародні науково-практичні конференції з проблем репродуктивного здоров'я.
  МОЗ, АМН, МЗС, Міносвіти і науки, АПН, Мінюст, Мінпраці, Держкомінформполітики, Держкоммолодьспорттуризму за участю громадських організацій 2003 - 2004

V. Наукові дослідження
Компонент "Наукові дослідження" включає визначення пріоритетних напрямків науково - дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення сучасного стану репродуктивного здоров'я людей, визначення основних факторів ризику виникнення його порушень та розробку науково обгрунтованих заходів з профілактики, ранньої діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи.

 • Вивчити сучасну етіологію, фактори ризику виникнення анемій у вагітних, розробити методи преконцептуальної профілактики, диспансерного спостереження та поетапної медичної допомоги.
  АМН МОЗ 2001-2005
 • Вивчити фактори ризику запальних захворювань сечовивідної та урогенітальної системи у вагітних, розробити методи преконцептуальної профілактики, диспансерного спостереження та поетапної медичної допомоги.
  АМН МОЗ 2001-2005
 • На основі аналізу материнської смертності від маткових кровотеч та післяпологового сепсису розробити систему прогнозування неблагополучного завершення пологів при даних видах акушерської патології.
  МОЗ НАН 2001-2005
 • Вивчити особливості патогенезу перинатального інфікування вірусом імунодефіциту людини, порівняльну ефективність сучасних метолів діагностики лікування, профілактики та їх вплив на стан здоров’я матері й дитини.
  МОЗ 2001-2005
 • Вивчити структуру, фактори ризику виникнення вроджених вад розвитку нервової системи плоду та немовлят. Розробити заходи профілактики. Удосконалити методи пренатальної діагностики вад нервової трубки із використанням генетичного моніторингу.
  АМН МОЗ 2001-2005
 • Вивчити серед молоді сучасну структуру, фактори ризику, особливості клінічного перебігу інфекцій, що передаються статевим шляхом, та розробити заходи їх профілактики.
  АМН МОЗ, АПН, Міносвіти і науки 2001-2005
 • Вивчити порівняльну ефективність різних методів лікування хворих на хламідіоз, генітальний герпес та інші ІПСШ, розробити удосконалені рекомендації щодо їх ефективного лікування та реабілітації хворих.
  АМН МОЗ 2001-2005
 • Вивчити частоту, причини виникнення, особливості клінічного перебігу розладів менструальної функції у дівчат-підлітків та розробити методи ранньої реабілітації їх репродуктивної функції. Розробити нові методи лікування ендокринного безпліддя жінок репродуктивного віку.
  АМН МОЗ 2001-2005
 • Вивчити фактори ризику мимовільних викиднів, розробити заходи їх профілактики та реабілітації репродуктивної функції жінки.
  АМН МОЗ 2001-2005
 • Провести популяційне дослідження по вивченню сучасної частоти вагітності та пологів, стану здоров'я народжених немовлят в різних регіонах України. Визначити фактори ризику виникнення найчастіших ускладнень вагітності та пологів, народження немовлят з відхиленнями у стані здоров'я. Розробити заходи профілактики перинатальних ускладнень, реабілітації здоров'я матері та дитини.
  АМН МОЗ 2001-2005
 • В містах з особливо небезпечним довкіллям (мм Кривий Ріг, Запоріжжя, Красний Луч, Маріуполь, Дніпродзержинськ, Горлівка, Костянтинівна) вивчити вплив екологічних забрудників на перебіг вагітності, пологів та стан здоров'я немовлят. Розробити заходи поліпшення медичного обслуговування матері та дитини, методи преконцептуальної підготовки до вагітності, удосконаленого диспансерного спостереження та поетапної медичної допомоги.
  АМН МОЗ 2001-2005

VI. Моніторинг та оцінка
Процес впровадження програми передбачає проведення моніторингу та аналізу основних показників, що відображають стан репродуктивного здоров'я. На етапах виконання програми необхідно відслідковувати не тільки кількісні показники стану здоров'я, а й такі, що потребують вивчення шляхом опитування респондентів. Аналіз на етапах виконання програми дозволяє коригувати хід виконання програми і координувати зусилля різних структур на найбільш актуальних напрямках.

 • Створити групу експертів при Міністерстві охорони здоров'я України з аналізу стану виконання Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001- 2005".
  МОЗ АМН 2001-2005
 • Розробити систему моніторингу для оцінки ефективності впровадження Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005".
  НАН АМН МОЗ 2001-2002
 • Щорічно здійснювати моніторинг стану виконання програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005".
  МОЗ АМН 2001-2005
 • Провести соціологічне дослідження серед різних верств населення з метою оцінки ефективності програми репродуктивного здоров'я, вивчення якості, доступності медичних послуг та поінформованості населення в питаннях охорони репродуктивного здоров'я.
  АМН МОЗ 2003-2004

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Реалізація даної програми передбачає співробітництво з міжнародними та зарубіжними організаціями. Співпраця буде базуватися на фінансовій та технічній допомозі зарубіжних донорів, урядів окремих держав, неурядових організацій та окремих осіб. Українська сторона передбачає участь у виконанні заходів програми 00Н та організацій і спеціалізованих установ її системи, Європейського Союзу, Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Агенції США з Міжнародного Розвитку, міжнародної організації "Лікарі без кордонів", Агенції Канади з міжнародного розвитку, Міжнародного Фонду "Відродження", Фонду Ф. Еберта, Фонду Б. Гейтца, Міжнародної асоціації та Міжнародної Федерації з планування сім'ї, міжнародних фармацевтичних компаній - виробників контрацептивних засобів та гормональних контрацептивів та інших організацій.

 • Забезпечити створення міжвідомчого координаційного комітету з проблем репродуктивного здоров'я при Національній раді з координації роботи зарубіжних донорських організацій.
  МОЗ, МЗС 2001
 • Сприяти участі закладів охорони здоров'я та неурядових організацій у міжнародних програмах профілактики ВІЛ інфекції та СНІДу, зокрема що фінансуються Фондом "Відродження", Агенцією США з Міжнародного Розвитку, міжнародною організацією "Лікарі без кордонів" та ін..
  МОЗ, Міносвіти і науки, Держкомінформполітики, Координаційної ради з питань профілактики СНІДу та наркоманії, АПН, АМН, Держкоммолодьспорттуризм 2002
 • Продовжити і розширити співпрацю з Міжнародною Федерацією Планування сім'ї та "Планованого батьківства", іншими міжнародними організаціями у частині охорони репродуктивного здоров'я.
  МЗС, МОЗ, Міністерство освіти і науки, Держкомінформполітики за участю громадських організацій, Мінпраці та соціальної політики, Держкоммолодьспорттуризм, АМН 2001-2005
 • З метою вивчення та впровадження в практику міжнародного та зарубіжного досвіду в сфері планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я забезпечити участь українських вчених, фахівців та студентів у відповідних міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обмінів та стажувань, ознайомчих поїздках.
  МОЗ, НАН України, АМН, Міністерство освіти і науки 2001-2005
 • Долучатися до заходів міжнародного співробітництва у частині охорони репродуктивного здоров'я, що заплановані іншими національними та регіональними програмами.
  Мінекономіки, МОЗ та інші органи виконавчої влади 2002-2005
 • Сприяти посиленню інформаційного обміну з використанням сучасних технологій, зокрема, поширювати практику публікацій в закордонних професійних виданнях та міжнародних ЗМІ з проблем охорони репродуктивного здоров'я. Рекомендувати українським фаховим виданням вміщувати матеріали цього спрямування.
  Держкомінформполітики, МОЗ, редакції недержавних видань 2002-2005
 • З метою впровадження соціального медичного страхування вивчити міжнародний досвід роботи із страховими фондами щодо фінансування профілактичних заходів охорони репродуктивного здоров'я.
  МОЗ 2002