Аборт - мимовільне чи штучне переривання вагітності в терміні до 28 тижнів.

Безпечна статева поведінка - поведінка, спрямована на свідоме запобігання зараженню інфекціями, які передаються статевим шляхом, та небажаній вагітності.

Безпліддя - це нездатність пари зачати дитину протягом 12 місяців регулярного статевого життя без вживання контрацептивних засобів.

Вагітність - фізіологічниий стан жінки, який починається з моменту запліднення яйцеклітини та її імплантації, триває внутрішньоутробним розвитком плода та закінчується народженням дитини.

Валеологія - наука про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Внутрішньоматкові контрацептиви (ВМК) - вироби медичного призначення які вводяться в порожнину матки для запобігання небажаної вагітності.

Гормональні контрацептиви - лікарські засоби з вмістом гормонів, які використовуються для матки для запобігання небажаної вагітності.

Група ризику - певна частина населення, що має спільні соціальні, економічні, поведінкові, біологічні, екологічні та інші характеристики впливу оточуючого середовища, які можуть викликати підвищену сприйнятливість до певної хвороби, порушення здоров'я або травми.

Демографічна ситуація - стан та тенденції розвитку населення на певну дату чи період часу на певній території.

Державна акредитація закладу охорони здоров'я - оцінка діяльності лікувально-профілактичного закладу згідно з вимогами стандартів акредитації, які характеризують структуру установи, процес та кінцеві результати її роботи.

Діти - група населення, віком до 18 років. Діти раннього віку - група населення, віком до 3 років.

Дитяча та підліткова гінекологія - розділ медичної науки та практики, що надає допомогу з охорони репродуктивного здоров'я дівчатам та жінкам до 18 років.

Диспансерний нагляд - стале медичне спостереження за станом здоров'я певних груп населення.

Екстрагенітальна патологія - захворювання вагітної жінки, не пов'язані зі статевою системою, які можуть ускладнити перебіг вагітності та пологів.

Жінки репродуктивного віку - жінки віком 15-44 років (за визначенням "Дослідження в області репродуктивного здоров'я", 1999) чи 15-49 років (за визначенням Міністерства охорони здоров'я України).

Заклад доброзичливого ставлення до немовляти - медичні та медикосоціальні заклади, які створюють умови для широкого застосування та пропагування грудного вигодування.

Зворотна контрацепція - методи запобігання небажаної вагітності, після припинення використання яких здатність зачати дитину відновлюється.

Інтенсивна терапія - розділ медичної науки та практики, який займається проблемами обслуговування та лікування тяжкохворих, одужання яких можливе, але які вимагають безперервного нагляду та потребують або, можливо, будуть потребувати невідкладного використання кваліфікованим персоналом спеціальної апаратури.

ІПСШ (інфекції, які передаються статевим шляхом) - стани, зумовлені впливом мікроорганізмів, які передаються статевим шляхом.

Контрацепція - процес чи спосіб запобігання небажаної вагітності за допомогою лікарських засобів, виробів медичного призначення, чи методів, які дозволяють уникнути запліднення під час статевого акту.

Контрацептивні засоби - різноманітні засоби медичного призначення та лікарські засоби, які використовуються для свідомого запобігання заплідненню при статевому акті.

Концепція безпечного материнства - грунтується на принципах, сформульованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і є сукупністю соціальних, економічних, правових, медичних заходів, що сприяють народженню бажаної кількості дітей в оптимальні вікові періоди без негативного впливу на здоров'я жінки, зберігають їй життя, забезпечують належне виховання дітей, поєднання материнства з виконанням сімейних обов'язків і участю у житті суспільства.

Масовий скринінг - обстеження великої (не менш, ніж 80%) частини населення з метою виявлення певної патології.

Медична допомога - програма кваліфікованого обслуговування індивідуума з метою укріплення, підтримання та відновлення його фізичного та психічного здоров'я.

Метод лактаційної аменореї (МЛА) - природній спосіб контрацепції, який базується на використанні періоду відсутності овуляції протягом виключного грудного вигодовування, протягом перших 6 місяців пічсля народження дитини.

Моніторинг вагітних та породілль - система медичного спостереження за вагітними та породіллями які потребують уваги.

Небажана вагітність - вагітність, яка виникла без наміру зачинати дитину.

Невідкладна контрацепція - вид контрацепції, який використовується для запобігання небажаній вагітності протягом 24 годин після статевого акту.

Невиношування - мимовільне переривання вагітності з ранніх термінів до 28 тижнів вагітності (самовільний аборт) або в терміні 28-37 тижнів (передчасні пологи).

Неонатолог - лікар-педіатр, який здійснює медичне спостереження за дітьми в період новонародженості (з моменту народження до 28 дня життя).

Немовлята - група дітей в віці до 28 дня життя.

Неонатальна захворюваність - захворюваність дітей протягом перших 28 днів життя.

Новонароджені з низькою масою тіла - новонароджені з масою тіла, меншою від нижньої межі середньостатистичних показників для даного терміну внутрішньоутробного розвитку. Для доношених новонароджених - менше 2500г.

Первинна лікувально-профілактична допомога - основна частина медико-санітарної допомоги населенню, що передбачає консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнта для подання спеціалізованої і високо спеціалізованої допомоги. Первинна лікувально-профілактична допомога подається переважно за територіальною ознакою сімейними лікарями або іншими спеціалістами загальної практики.

Передагестаційний цикл - форма підвищення кваліфікації фахівця, яка є обов'язковою для отримання або підтвердження кваліфікаційної категорії.

Перинатальне інфікування - інфікування плода та дитини протягом періоду від 28 тижнів вагітності до кінця першого тижня життя.

Перинатальний ризик - сукупність різноманітних факторів (соціальних, економічних, поведінкових, біологічних, екологічних та ін.), які можуть негативно вплинути на перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Передчасні пологи - пологи при терміні вагітності від 28 до закінчення 36 тижня, плодом з масою при народженні більше 500г та фізичними ознакам незрілості.

Підлітки - група населення віком від 10 до 19 років.

Планування сім'ї - види діяльності, які допомагають окремим особам та подружнім парам досягти певних репродуктивних результатів: запобігти небажаній вагітності, народити бажаних дітей, регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження дитини в залежності від віку батьків та інших факторів, визначати кількість дітей в сім'ї. Це поняття включає в себе інформацію про шляхи досягнення цих цілей, забезпечення свідомого вибору, можливість скористатися всім спектром безпечних та ефективних методів. Планування сім'ї може включати в себе цілий ряд заходів, починаючи з планування народження дітей та лікування безпліддя, закінчуючи статевим вихованням, консультуванням з питань сімейного життя і, в тому числі, з генетичних питань.

Пологи - процес народження дитини.

Поширеність сучасних методів контрацепції - відносна частка жінок репродуктивного віку, які використовують (чи їх партнер використовує) сучасний метод контрацепції в певний період часу. До сучасних методів контрацепції відносять гормональні (оральні та ін'єкційні) контрацептиви, ВМК, діафрагми, презервативи та стерилізацію.

Пренатальна діагностика - комплекс діагностичних заходів для виявлення патології плода під час вагітності.

Пренатальне інфікування - інфікування плода до народження.

Професійні шкідливості - різноманітні шкідливі фактори виробничого середовища, які можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників.

Психофізичний розвиток - гармонійний та своєчасний за віком розвиток психічних та фізичних функцій дитини.

Раннє прикладання до грудей - прикладання новонародженого до грудей протягом перших ЗО хвилин життя.

Реабілітація - комплекс медичних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я і працездатності осіб з обмеженими фізичними та психічними можливостями внаслідок перенесених захворювань і травм.

Репродуктивне здоров'я - стан повного фізичного психічного та соціального добробуту, а не лише відсутність захворювань в усьому, що стосується репродуктивної системи, її функцій та процесів в ній. Таким чином, репродуктивне здоров'я означає можливість задовільного та безпечного сексуального життя, здатність до відтворення та можливості вирішувати, коли і як часто це робити. Це, вочевидь, передбачає право чоловіків та жінок на інформацію та доступ до безпечних, ефективних, доступних за ціною та прийнятних методів планування сім'ї та інших обраних ними методів регулювання народжуваності, які не суперечать закону, а також право доступу до відповідних послуг з охорони здоров'я, які дозволяють жінці безпечно перенести вагітність, пологи і дають батькам найкращу можливість народити здорову дитину. Репродуктивні органи - комплекс органів людського організму, функцією якого є фізичне відтворення.

Репродуктивні технології - сучасні високотехнологічні методи лікування безпліддя, зокрема запліднення яйцеклітини поза організмом, імплантація ембріонів та виношування вагітності у випадках неможливості цих процесів природнім шляхом.

Рівень малюкової смертності - співвідношення кількості випадків смерті дітей першого року життя (0-12 місяців) до 1000 народжених живими.

Рівень материнської смертності - співвідношення кількості випадків материнських смертей до 100000 народжених живими. Материнська смерть визначається як смерть жінок протягом вагітності, або при пологах, або в післяпологовому періоді (42 дні після пологів).

Рівень неонатальної смертності - співвідношення кількості випадків смерті дітей протягом перших 28 днів життя на 1000 народжених живими. Також виділяють ранню неонатальну смертність (протягом перших 7 днів життя, або перших 168 годин життя) та пізню неонатальну смертність (протягом 8-28 дня життя).

Рівень перинатальної смертності - співвідношення кількості випадків смерті плодів та дітей протягом періоду від 28 тижнів вагітності до кінця першого тижня життя, на 1000 народжених живими.

Рівень постнеонатальної смертності - співвідношення кількості випадків смерті дітей віком періоду від 28 дня життя до кінця першого року життя, на 1000 народжених живими.

Синдромний підхід до лікування ІПСШ - базується на лікуванні груп симптомів, які можуть бути викликані більш ніж однією можливою ІПСШ, без визначення збудника.

Сімейна медицина - це забезпечення медпрацівниками інтегрованої, доступної та безперервної первинної медичної допомоги всім членам сімей, які ними обслуговуються.

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) - особливо небезпечна інфекційна хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і через відсутність у даний час специфічних методів профілактики та ефективних методів лікування призводить до смерті.

Статеве виховання - спеціально створена цільова система виховання та освітніх заходів, яка спрямована на покращення обізнаності в питаннях статевого розвитку, включаючи набування знань та розвиток навичок, які сприяють безпечній статевій поведінці.

Сурфактант - хімічна речовина біологічного походження, яка зменшує поверхневий натяг в альвеолах легень. Внаслідок браку продукції сурфактанту в недоношених новонароджених виникає дихальна недостатність.

ТОКСН- інфекції - група інфекційних захворювань, які можуть уражати плід та новонародженого, викликаних токсоплазмами (Тохоріазта), вірусом краснухи (КиЬеІІа уігиз), цитомегаловірусом (Сутоте@а1оуігиз), II типом вірусу звичайного герпесу (Негрез зітріех, їуре II).

УЗД-апарати - апарати для проведення ультразвукового дослідження.

Фетальний монітор - апарат для визначення частоти серцевих скорочень плода та скорочень матки.

Хірургічна стерилізація - високоефективний метод незворотної контрацепції, який найкраще відповідає вимогам жінок, які більше не бажають мати дітей. Підчас стерилізації сім'яні канатики у чоловіків або маткові труби у жінок розтинаються, що призводить до неможливості злиття сперматозоїдів та яйцеклітини.

Центри здоров'я жінок - медичні заклади, в яких надається комплексна лікувально-діагностична та консультативна допомога жінкам та сім'ям.

Центри планування сім'ї - медичні заклади, в яких надається лікувально-діагностична та консультативна допомога з питань репродуктивного здоров'я, планування сім'ї, безпечної сексуальної поведінки.

Цитологічне дослідження - група діагностичних методів, які базуються на мікроскопічному вивченні клітин.