З метою проведення в життя сучасної науково обгрунтованої стратегії боротьби із захворюванням на туберкульоз постановляю:

  1. Затвердити Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 - 2005 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення проектів закону про Державний бюджет України на 2002 та наступні роки кошти, необхідні для реалізації Програми.
  3. Міністерству охорони здоров'я України та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити у тримісячний строк галузеві та регіональні заходи, пов'язані з виконанням Програми, та забезпечити їх фінансування.
  4. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України систематично висвітлювати в засобах масової інформації хід реалізації Програми.
  5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснювати контроль за реалізацією Програми та щороку, до 1 січня, інформувати Міністерство охорони здоров'я України про хід її виконання.

Міністерству охорони здоров'я України узагальнювати одержану інформацію і щороку, до 1 березня, подавати її Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 серпня 2001 року № 643/2001