1. Вивчати ефективність існуючих протитуберкульозних заходів та розвивати наукові розробки з цього питання.
  Академія медичних наук України
  2002 - 2005 роки
 2. Удосконалювати статистичну звітність щодо поширення захворюваності на туберкульоз, надавати організаційно-методичну допомогу протитуберкульозній службі, здійснювати контроль за проведенням протитуберкульозних заходів, передбачених цією Програмою.
  Держкомстат, МОЗ, Академія медичних наук України
  2002 - 2005 роки
 3. Розробити систему моніторингу епідеміологічних факторів поширення туберкульозу та стандартів якості протитуберкульозних заходів (профілактика, виявлення, діагностика, лікування, медико-соціальна реабілітація, диспансеризація тощо) і створити відповідні реєстри.
  МОЗ, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2002 рік
 4. Удосконалити навчальні програми за тематикою легеневого та позалегеневого туберкульозу для студентів, інтернів, ординаторів, аспірантів, курсантів, лікарів усіх спеціальностей.
  МОЗ, МОН, Академія медичних наук України
  2002 рік
 5. Створити державний центр інформаційних медичних технологій діагностики та лікування туберкульозу, використовуючи базу Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України та регіональні центри при обласних протитуберкульозних диспансерах.
  Академія медичних наук, МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2003 - 2005 роки
 6. Розробити і впровадити стандартні схеми (протоколи) контрольованого лікування туберкульозу, стандарти якості антибактеріальної терапії та критерії оцінки ефективності лікування туберкульозу.
  Академія медичних наук, МОЗ України
  2002-2003 роки
 7. Уніфікувати і стандартизувати схеми патогенетичного лікування хворих на туберкульоз в інтенсивній (І) фазі та фазі продовження (ІІ).
  Академія медичних наук, МОЗ України
  2002-2003 роки
 8. Розробити і затвердити нормативну документацію проведення активного виявлення та діагностики туберкульозу серед осіб, які належать до груп підвищеного ризику, з урахуванням соціально-економічних, епідеміологічних та медико-біологічних факторів, а також розробити і впровадити технологію "пасивного" (за звертанням) виявлення та діагностики туберкульозу.
  МОЗ, Мін'юст, Академія медичних наук України
  2003 - 2005 роки
 9. Удосконалити медичний (диспансерний) нагляд за хворими на туберкульоз відповідно до сучасних соціально-економічних умов та наявної епідемічної ситуації.
  МОЗ, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські державні адміністрації
  2002 - 2005 рік