З метою поліпшення надання стоматологічної допомоги населенню постановляю:

  1. Затвердити Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002 - 2007 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Кабінету Міністрів України передбачати щороку під час розроблення проектів закону про Державний бюджет України кошти на виконання Програми.
  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у проектах місцевих бюджетів кошти на виконання Програми, а також забезпечувати залучення для цієї мети коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.
  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до 1 березня інформувати Міністерство охорони здоров'я України про хід виконання Програми.
  5. Міністерству охорони здоров'я України щороку до 1 квітня подавати Президентові України та Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про виконання Програми.

Президент України Л.КУЧМА

м. К и ї в
21 травня 2002 року
№ 475/2002