1. Привести галузеву нормативну базу у відповідність із законодавством і потребами стоматологічної служби на даному етапі її розвитку.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України
  2003 - 2005 роки
 2. Утворити Координаційну раду з питань науково-організаційного та методичного забезпечення виконання Програми.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук, Міністерство освіти і науки України
  2003 рік

Заходи первинної профілактики

 1. Передбачати заходи щодо придбання засобів для профілактики стоматологічних захворювань у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до регіональних та геохімічних умов згідно з переліком, що визначається Міністерством охорони здоров’я України.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2003 - 2007 роки
 2. Забезпечити наукове обгрунтування впровадження методів профілактики стоматологічних захворювань (фторування питної води, харчової солі, молока) відповідно до регіональних, геохімічних та економічних умов.
  Академія медичних наук, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Починаючи з 2003 року
 3. Підготувати методичні рекомендації та посібники з питань первинної стоматологічної профілактики для працівників системи охорони здоров'я та освіти.
  Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Академія медичних наук України
  2002 - 2005 роки
 4. Створити в кожній області реєстр стоматологічної захворюваності населення, в першу чергу дітей, з урахуванням зон ендемічного флюорозу з метою оцінки ефективності заходів Програми та викоренення основних чинників захворюваності.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Міністерство охорони здоров’я України
  2003-2004 роки
 5. Забезпечити створення в лікувально-профілактичних закладах, які надають стоматологічну допомогу населенню, кабінетів професійної гігієни порожнини рота для первинної профілактики стоматологічних захворювань.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2003 - 2007 роки
 6. Висвітлювати в засобах масової інформації питання первинної профілактики стоматологічних захворювань.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 7. Розробити навчальну програму для дитячих дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо індивідуальної профілактики стоматологічних захворювань та гігієни.
  Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2003 рік

Матеріально-технічне забезпечення стоматологічної служби

 1. Забезпечити поетапне переоснащення стоматологічних поліклінік, відділень та кабінетів, у першу чергу дитячих.
  Міністерство охорони здоров’я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2003 - 2007 роки
 2. Придбати обладнання для створення нових та збереження існуючих стаціонарних стоматологічних кабінетів у загальноосвітніх навчальних закладах з метою здійснення профілактичних заходів і проведення дворазової щорічної стоматологічної санації.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки України
  2003 - 2007 роки
 3. Забезпечити центральні районні лікарні пересувними стоматологічними установками для запровадження планової стоматологічної санації у віддалених сільських районах.
  Міністерство охорони здоров’я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2003 - 2007 роки
 4. Зміцнити матеріально-технічну базу відділів Інституту стоматології Академії медичних наук України, діяльність яких спрямована на забезпечення наукового обгрунтування Програми (фундаментальні дослідження).
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України
  2003 - 2007 роки
 5. Переоснастити Український науково-методичний центр первинної профілактики стоматологічних захворювань у дітей Міністерства охорони здоров’я України сучасним обладнанням.
  Міністерство охорони здоров’я України
  2003 - 2007 роки
 6. Зміцнити матеріально-технічну базу вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та Стоматологічного центру сімейної медицини, утвореного при Одеському державному медичному університеті, з метою поліпшення навчального процесу із стоматології.
  Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки України
  2003 - 2007 роки
 7. Забезпечити розроблення проектно-кошторисної документації для випуску в Україні стоматологічного обладнання, матеріалів та інструментів згідно з табелем оснащення робочих місць стоматологів та зубних техніків у межах Комплексної програми розвитку медичної промисловості України на 1997 - 2003 роки.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  2003 рік
 8. Забезпечити належне надання стоматологічної допомоги населенню, а саме:
  - невідкладної стоматологічної допомоги до виведення з гострого стану (гострий біль, гостре запалення, травма);
  - стаціонарної допомоги хворим із щелепно-лицьовою патологією (крім косметології);
  - зубного протезування за маловитратними технологіями (крім протезування з використанням дорогоцінних металів та прирівняних до них за вартістю технологій) верствам населення, які мають відповідно до законів України право на безкоштовне зубне протезування.
  Міністерство охорони здоров’я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 9. Розробити нормативну документацію для створення регіональних стоматологічних центрів Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державних адміністрацій.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України
  2003 рік
 10. Включити до переліку посад і спеціальностей для молодших спеціалістів з медичною освітою спеціальність “асистент лікаря-стоматолога” і до класифікатора посад цієї категорії спеціалістів посаду “асистент лікаря-стоматолога”.
  Міністерство охорони здоров’я України
  2003 рік

Наукове забезпечення Програми

 1. Розробити наукове обгрунтування нормативів навантаження лікарів-стоматологів, у першу чергу дитячих, щодо затрат робочого часу на профілактику стоматологічних захворювань на 2002 - 2007 роки.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України
  2003 рік
 2. Розробити науково-методичне та фінансово-економічне обгрунтування доцільності створення інституту стоматології у складі одного з вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти.
  Міністерство охорони здоров’я України
  2003 рік
 3. Дооснастити необхідним обладнанням та устаткуванням стоматологічну поліклініку при Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика з метою впровадження новітніх технологій профілактики та лікування стоматологічних захворювань.
  Міністерство охорони здоров’я України
  2003 - 2007 роки
 4. Проблемній комісії Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України із стоматології визначити пріоритетні напрями Програми, які потребують наукового обгрунтування, та оголосити конкурс на проведення відповідних науково-дослідних робіт.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України
 5. Щороку
 6. Розробити наукове обгрунтування та запровадити надання стоматологічної допомоги за принципом сімейного лікаря.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук України
  2003 рік
 7. Провести науково-дослідні роботи з пріоритетних напрямів виконання Програми.
  Академія медичних наук України
  2002 - 2007 роки

Розширення міжнародного співробітництва

 1. Утворити на базі Інституту стоматології Академії медичних наук України колаборативний центр із стоматології з метою поглиблення партнерських відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров’я, постійної координації взаємодії з питань стоматологічного здоров’я населення.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук, Міністерство закордонних справ України
  2003 рік
 2. Проводити обмін досвідом вітчизняних фахівців стоматологічної служби з фахівцями інших країн, які мають відповідні досягнення в організації масової профілактики та лікування стоматологічних захворювань.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук, Міністерство закордонних справ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 3. Забезпечувати участь вітчизняних фахівців стоматологічної служби у проведенні міжнародних конференцій, з’їздів, симпозіумів.
  Міністерство охорони здоров’я, Академія медичних наук, Міністерство закордонних справ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно

Перший заступник
Глави Адміністрації Президента України О.ДЬОМІН