З метою поліпшення соціально-медичного обслуговування ветеранів війни постановляю:

  1. Затвердити Державну комплексну програму соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року (далі - Програма), що додається.
  2. Кабінету Міністрів України передбачати щорічно під час формування показників Державного бюджету України видатки на виконання Програми.
  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
    • розробити і затвердити у двомісячний строк регіональні заходи щодо виконання Програми та забезпечити в установленому порядку їх реалізацію за рахунок коштів місцевих бюджетів;
    • інформувати щороку до 1 березня про хід виконання регіональних заходів щодо виконання Програми Міністерство охорони здоров'я України.
  4. Координацію робіт і контроль за виконанням Програми покласти на Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство праці та соціальної політики України.
  5. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству праці та соціальної політики України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку заслуховувати за участю громадських організацій ветеранів війни інформацію про результати виконання Програми.

Президент України Л.КУЧМА