ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 травня 2002 року № 442/2002

Питання соціально-медичного забезпечення ветеранів війни є надзвичайно актуальними, що зумовлено загальними демографічними процесами та характеристиками здоров'я окремих вікових груп. На сьогодні в Україні чисельність ветеранів війни становить близько 4,57 млн. чоловік, у тому числі учасників бойових дій - майже 555,3 тис. чоловік (серед них учасників бойових дій в Афганістані - 135,6 тис. чоловік), інвалідів війни - 320,6 тис. чоловік (серед них інвалідів із числа учасників бойових дій в Афганістані - 4,2 тис. чоловік), а також учасників війни - 3,2 млн. чоловік. Із загальної чисельності цих осіб люди похилого віку становлять 4,43 млн. чоловік або 96,9 відсотка.

За результатами наукових досліджень Інституту геронтології Академії медичних наук України однією з найважливіших характеристик здоров'я ветеранів війни є високий рівень захворюваності та зниження їх фізичних можливостей. Хвороби у більшості з них набувають хронічного і обтяжливого характеру, з частими загостреннями та ускладненнями основного процесу, атиповим перебігом і тривалим періодом одужування. Так, у середньому кожна літня людина має 4-5 хронічних захворювань, кожна друга - потребує обов'язкового щорічного реабілітаційного лікування, кожна третя - стаціонарної медичної допомоги, кожна четверта - самостійно не виходить за межі своєї оселі, кожна п'ята - не може самостійно виконувати гігієнічні процедури, кожна десята - викликає швидку медичну допомогу більше 10 разів на рік, 20 відсотків осіб віком понад 80 років потребують постійної психіатричної допомоги.

Погіршення стану здоров'я літніх людей має відображення у віковій структурі інвалідизації населення. Серед осіб з обмеженими фізичними можливостями частка людей пенсійного віку більша, ніж серед первинно визнаних інвалідами, і становить від 54 до 86 відсотків. Переважна більшість серед них (62,7 відсотка) мають другу групу інвалідності, першу - 23,1, третю - 14,2 відсотка. Основними захворюваннями, які призводять до інвалідності, є захворювання системи кровообігу, новоутворення, травми, отруєння та деякі наслідки дії зовнішніх чинників, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини, нервової системи.

Старіння ветеранів війни, погіршення стану їх здоров'я і зниження здатності до самообслуговування створює певні проблеми економічного, медичного та соціального характеру, розв'язання яких потребує державної допомоги. Добробут ветеранів війни залежить від розміру пенсії, якості харчування, своєчасного надання повноцінної медичної допомоги, організації догляду за ними тощо.

Розв'язання нагальних проблем ветеранів війни зумовило прийняття Державної комплексної програми соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року (далі - Програма), що спрямована на поліпшення стану їх здоров'я, оптимізацію системи соціально-медичної допомоги, задоволення соціальних та культурних потреб, стимулювання громадської активності.

Мета Програми

Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я ветеранів війни, забезпечення доступної медичної допомоги та підвищення рівня їх життя. Програма розрахована на період до 2005 року і має бути покладена в основу державної політики у сфері поліпшення становища ветеранів війни.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

  • визначення і задоволення потреб ветеранів війни у соціально-медичній допомозі;
  • створення умов для підтримання здоров'я і активного довголіття на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації та соціальної активності;
  • підвищення кваліфікації медичних працівників з питань особливостей надання медичної допомоги ветеранам війни;
  • впровадження сучасних ефективних заходів, спрямованих на профілактику захворювань і надання ветеранам війни сучасних видів медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації;
  • пропаганда в засобах масової інформації шанобливого ставлення до людей старшого покоління, їх воєнних та трудових заслуг, виховання у молоді почуття поваги до них, створення належних умов проживання ветеранів війни.