І. Поліпшення здоров'я ветеранів війни

 1. Забезпечувати виконання затверджених норм витрат на харчування, медикаменти та м'який інвентар у госпіталях (відділеннях, палатах) для інвалідів війни.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 2. Забезпечувати пріоритетне фінансування госпіталів (відділень, палат) для інвалідів війни та вжиття заходів до оптимізації та ефективного використання мережі закладів, що забезпечують медичне обслуговування ветеранів війни.
  МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 3. Вирішувати питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази госпіталів для інвалідів війни, забезпечення їх апаратурою для діагностики та лікування за новітніми технологіями.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 4. Створити автоматизовану систему обліку та аналізу медичного і матеріально-технічного забезпечення госпіталів (відділень, палат) для інвалідів війни.
  МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2003 - 2005 роки
 5. Продовжувати впровадження в лікувально-профілактичних закладах сучасних засобів діагностики, профілактики, лікування основних захворювань, викликаних віком, та реабілітації осіб з такими захворюваннями.
  МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно
 6. Організовувати надання кваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни, які проживають у сільській місцевості, силами сімейних лікарів, дільничних терапевтів та виїзних спеціалізованих діагностичних, консультаційних і стоматологічних бригад.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 7. Забезпечувати максимальну повноту профілактичних оглядів ветеранів війни з метою раннього виявлення патології очей та її своєчасного лікування.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 8. Впроваджувати систему профілактики, ранньої діагностики, лікування та реабілітації психічних розладів у ветеранів війни, що виникають унаслідок ураження судин головного мозку.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 9. Забезпечувати лікування та оздоровлення щороку інвалідів війни в обласних госпіталях (відділеннях, палатах) для інвалідів війни.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 10. Вивчити питання про можливість використання мережі госпіталів і санаторіїв Міністерства оборони України для лікування та реабілітації ветеранів війни.
  Міноборони України
  2002 рік
 11. Забезпечувати обласні, міські та центральні районні лікарні спеціальним обладнанням і основними засобами догляду за тяжко і хронічно хворими ветеранами війни.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 12. Створити мережу пунктів прокату засобів догляду за тяжко і хронічно хворими ветеранами війни.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МОЗ, Мінпраці України
  2002 рік
 13. Забезпечувати ветеранів війни кардіостимуляторами, слуховими апаратами, ендопротезами суглобів, іншими імплантатами, а також надання їм послуг із зубопротезування відповідно до законодавства.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 14. Розробити та затвердити:
  - Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни;
  МОЗ України
  Листопад 2002 року

  - Положення про порядок установлення інвалідності колишнім військовослужбовцям.
  МОЗ, Міноборони України
  Січень 2003 року

II. Основні заходи щодо вдосконалення соціального обслуговування ветеранів війни.

 1. Забезпечувати спрямування гуманітарної допомоги госпіталям, госпітальним відділенням для інвалідів війни та військовим медичним закладам.
  Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 2. Забезпечувати доукомплектування стаціонарів первинного і складного протезування протезно-ортопедичних підприємств промислового об'єднання "Укрпротез" сучасним діагностичним і терапевтичним обладнанням.
  Мінпраці України, промислове об'єднання "Укрпротез"
  2003 - 2005 роки
 3. Вжити заходів щодо виробництва спеціальних транспортних засобів для осіб з обмеженими фізичними можливостями та забезпечення такими транспортними засобами закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення.
  Мінпромполітики, МОЗ, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 4. Пропагувати шанобливе ставлення до людей старшого покоління, їх воєнних та трудових заслуг, виховувати у молоді почуття поваги до них. Організувати серію відповідних теле- і радіопередач.
  Держкомінформ, МОЗ, Мінпраці України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 5. Створювати умови для розвитку волонтерського руху на базі місцевих рад ветеранів війни.
  Мінпраці, Рада Організації ветеранів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 6. Продовжувати роботу зі створення мережі аптек для забезпечення ветеранів війни ліками за цінами виробників.
  МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 7. Забезпечувати взаємодію регіональних служб соціального захисту та закладів охорони здоров'я з Товариством Червоного Хреста України щодо догляду та медичного обслуговування ветеранів війни.
  Мінпраці, МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації разом з Товариством Червоного Хреста, Організацією ветеранів України
  Постійно

III. Міжнародне співробітництво

 1. Активізувати співробітництво з міжнародними організаціями, які беруть участь у розв'язанні проблем ветеранів війни.
  МЗС, МОЗ, Мінпраці, Організація ветеранів, Товариство Червоного Хреста України
  2002 - 2005 роки

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України О.ДЬОМІН