ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 січня 2002 року № 8/2002

Комплексні заходи

 1. Розробити регіональні плани оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, на 2002 - 2005 роки.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  2002 рік
 2. Внести до галузевої статистичної звітності показники щодо стану здоров'я і надання медико-санітарної допомоги сільському населенню.
  МОЗ України
  2002 рік
 3. Активізувати роботу щодо акредитації закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  2002-2003 роки
 4. Продовжити створення у сільських населених пунктах, у яких проживає понад 1000 осіб, амбулаторій загальної практики - сімейної медицини та прискорити реорганізацію сільських лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії загальної практики - сімейної медицини.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 5. Сприяти розширенню мережі аптек і аптечних пунктів у сільській місцевості.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  Постійно
 6. Забезпечити приведення кількості лікарняних ліжок у закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, у відповідність із встановленими нормативами.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 7. Здійснювати в разі потреби перепрофілювання ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, у ліжковий фонд медико-соціального призначення з передачею його в установленому порядку органам соціального захисту населення.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ, Мінпраці України
  2002 - 2005 роки
 8. Забезпечувати створення на базі закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, денних стаціонарів, а також стаціонарів вдома.
  МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 9. Забезпечувати ефективне використання закладів та відділень медичної реабілітації, місцевих санаторно-курортних закладів для оздоровлення сільського населення.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  2002 - 2005 роки
 10. Забезпечити пріоритетність у наданні довгострокових кредитів на будівництво житла за програмою "Власний дім" працівникам закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 11. Вживати заходів до пріоритетного оснащення закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, сучасною ультразвуковою, ендоскопічною, рентгенологічною, наркозно-дихальною апаратурою, пересувними стоматологічними кабінетами, іншим обладнанням відповідно до їх потреб.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  2002 - 2005 роки
 12. Проводити закупівлю спеціальних автомобілів для дільничних лікарень, сільських лікарських амбулаторій та амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, виходячи з їх потреб.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  2002 - 2005 роки
 13. Проводити щороку аналіз демографічної ситуації в сільській місцевості та показників стану здоров'я сільського населення.
  МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 14. Продовжити роботу з утворення та забезпечення функціонування на базі закладів охорони здоров'я обласного і районного підпорядкування бригад для надання лікувально-консультаційної та організаційно-методичної допомоги і здійснення санітарно-протиепідемічних заходів у сільській місцевості.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 15. Продовжити роботу з утворення відділень реанімації та інтенсивної терапії в кожній центральній районній лікарні.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 16. Проводити моніторинг якості питної води у криницях громадського користування, джерелах і системах централізованого водопостачання сільських населених пунктів.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  Постійно
 17. Проводити щокварталу оцінку діяльності закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, на основі рейтингових показників їх роботи у порядку, затвердженому МОЗ України.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  2002 - 2005 роки
 18. Запровадити виїзні засідання медико-соціальних експертних комісій на базі закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, МОЗ України
  2002 - 2005 роки
 19. Забезпечити пріоритетне проведення наукових досліджень з питань поліпшення організації надання медико-санітарної допомоги сільському населенню.
  МОЗ України, Академія медичних наук України
  2002 - 2005 роки
 20. Удосконалити інформаційне забезпечення органів і закладів охорони здоров'я шляхом розроблення та впровадження інформаційно-довідкових програм за напрямами: мережа, кадрове, матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 21. Прискорити створення обласних центрів медичної статистики.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 22. Проводити роз'яснювальну роботу серед сільського населення з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, планування сім'ї.
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки
 23. Пропагувати через засоби масової інформації кращий вітчизняний досвід з організації надання медико-санітарної допомоги сільському населенню.
  Держкомінформ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації
  2002 - 2005 роки

Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН