Концепція розвитку охорони здоров'я населення України (далі - Концепція) спрямована на реалізацію положень Конституції ( 254к/96-вр ) та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я, створення умов для формування здорового способу життя.

Необхідність визначення основних напрямів розвитку охорони здоров'я населення України зумовлюється реальними політичними та соціально-економічними процесами, зокрема:

 • демократизацією суспільства, інтеграцією України у світове співтовариство;
 • глобальними структурними процесами в економіці;
 • зниженням рівня і погіршенням якості життя більшості громадян;
 • критичною демографічною ситуацією;
 • незадовільним станом здоров'я населення;
 • низькою економічною ефективністю використання ресурсів охорони здоров'я, недосконалою системою оплати праці лікарів та інших працівників сфери охорони здоров'я;
 • диспропорціями у розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги;
 • незадовільною екологічною ситуацією, ускладненою наслідками Чорнобильської катастрофи.

Кінцевою метою реалізації Концепції є досягнення таких цілей:

 • збереження та зміцнення здоров'я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей;
 • створення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;
 • забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;
 • формування керованого ринку платних медичних послуг, сприяння діяльності закладів охорони здоров'я всіх форм власності, створення умов для задоволення потреб населення в медичних послугах;
 • ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;
 • солідарна участь держави, роботодавців, територіальних громад та окремих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні послуг з надання громадянам медичної допомоги.