З метою поліпшення допомоги хворим на цукровий діабет, скорочення втрат від тимчасової та постійної непрацездатності, зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, п о с т а н о в л я ю:

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 травня 1999 року
N 545/99

 1. Схвалити Комплексну програму "Цукровий діабет" (додається).
 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
  - розробити і затвердити відомчі та регіональні заходи щодо практичного виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" (далі - Програма);
  - подавати щороку до Кабінету Міністрів України пропозиції про зміни і доповнення до Програми виходячи з реальних умов фінансування.
 3. Витрати на реалізацію у 1999 році заходів, визначених Програмою, які мають здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, проводити в межах асигнувань, передбачених відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади на проведення досліджень та виконання розробок і державних програм.
  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів до виділення в установленому порядку з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів коштів на реалізацію Програми.
  Міністерству фінансів України щороку під час формування проекту Державного бюджету України передбачати з урахуванням можливостей бюджету додаткові цільові асигнування на реалізацію Програми.
 4. Координацію робіт з виконання Програми, а також контроль за цільовим використанням коштів, що виділятимуться на її реалізацію, покласти на Кабінет Міністрів України.