1. Створити діабетологічну координаційну раду на базі Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Академії медичних наук України.
  Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України
  III квартал 1999 року
 2. Забезпечити функціонування обласних, Київського міського та Кримського республіканського ендокринологічних диспансерів.
  Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Київська міська державні адміністрації III квартал 1999 року
 3. Організувати лікувально-діагностичні кабінети для хворих на цукровий діабет у районних та міських амбулаторно-поліклінічних закладах та створити систему навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  1999-2001 роки
 4. Створити державний реєстр хворих на цукровий діабет.
  Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2000-2007 роки
 5. Забезпечити безкоштовно усіх хворих на цукровий діабет інсуліном високої якості та високоефективними пероральними цукрознижувальними препаратами. Прискорити вітчизняне виробництво інсулінів.
  Міністерство охорони здоров'я України, Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Починаючи з 1999 року
 6. Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо безкоштовного забезпечення хворих на цукровий діабет сучасними засобами введення інсуліну та засобами самоконтролю.
  Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство промислової політики України
  IV квартал 1999 року
 7. Удосконалювати систему профілактики та ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень.
  Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України
  2000-2005 роки
 8. Забезпечити обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету та запровадити систему скринінгу його ускладнень.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2000-2005 роки
 9. Провести фундаментальні дослідження ролі імунологічних і генетичних факторів, рецепції інсуліну в етіології та патогенезі цукрового діабету.
  Академія медичних наук України
  2000-2005 роки
 10. Удосконалювати сучасні методи діагностики та лікування гострих і хронічних ускладнень цукрового діабету з метою запобігання втраті працездатності, а також інвалідності та смертності.
  Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України
  2000-2005 роки
 11. Створити на базі Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Академії медичних наук України науково-дослідний підрозділ з питань харчування хворих на ендокринну патологію з метою розроблення наборів продуктів і раціонів харчування для хворих на цукровий діабет.
  Академія медичних наук України
  III квартал 1999 року
 12. Удосконалити існуючі, розробити і освоїти нові технології виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет.
  Міністерство агропромислового комплексу України, Міністерство охорони здоров'я України
  1999-2007 роки
 13. Забезпечити співробітництво з міжнародними організаціями, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та її підрозділами, неурядовими організаціями, іноземними фірмами та об'єднаннями для вирішення питань взаємного інформування про поширення цукрового діабету.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України
  1999-2001 роки
 14. Вживати заходів для виконання Сент-Вінсентської декларації 1989 року, підтриманої Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щодо зменшення кількості ускладнень цукрового діабету та смертності серед хворих.
  Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Постійно

Глава Адміністрації Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ